Gå til hovedindhold
180

Dette jobopslag er udløbet

AC-fuldmægtig eller Specialkonsulent til Fiskeriafdelingen, Departementet for Fiskeri og Fangst

Fiskeriafdelingen i Departementet for Fiskeri og Fangst søger en person, som har lyst – og dedikation – til at arbejde med forvaltningen af Grønlands vigtigste erhverv.
 
Vi står derfor foran en spændende tid med udvikling af fremtidens fiskeri og udarbejdelse af en ny fiskerilov i Grønland.

Arbejdsopgaver
Arbejdsopgaver vil blive tilrettelagt efter kompetencer og kan bl.a. bestå af;

 • Strategisk, politisk og administrativ udvikling af nye fiskerier og forvaltningsområder
 • Udarbejdning af forvaltningsplaner og koordinering af bæredygtighedsindsatser og certificeringer
 • Internationalt samarbejde og forhandlinger på fiskeriområdet
 • Udvikling og drift af eksisterende havgående og kystnære fiskerier
 • Udstedelse af licenser til fiskeriet
 • Udarbejdelse af analyser og rapporter omkring fiskeriet og udvikling af strategier for fremtidens fiskeri
 • Koordinering og samarbejde med multilaterale og bilaterale partnere, offentlig instanser og nationale og internationale organisationer
 • Politisk betjening af Naalakkersuisoq for området og det samlede Naalakkersuisut omkring fiskeripolitiske spørgsmål

Der vil være rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.
 
Kvalifikationer:
Der søges en person med relevant videregående uddannelse inden for samfundsfag, biologi, naturforvaltning, eller lignende, som:

 • Kan arbejde selvstændigt, struktureret og målbevidst
 • Er parat til at tage ansvaret for fremdrift i opgaverne og til at sikre kvaliteten i opgaveløsningen
 • Har flair for at skabe gode relationer, har en stor arbejdskapacitet og god gennemslagskraft
 • Har en fleksibel og imødekommende holdning til både arbejde og kolleger
 • Kan formulere sig præcist i skrift og tale på dansk og engelsk
 • Beherskelse af det grønlandske sprog i skrift og tale er en fordel, men ikke en betingelse.
 • Det er en fordel, at du har administrativ erfaring og/eller at du har erfaring med at arbejde i et politisk præget miljø,
 • Det er også en fordel at have kendskab til fiskeripolitik/forvaltning og til det grønlandske samfund.

Da vores organisation er lille, skal du have gode samarbejdsevner og være åben over for nye opgaver, sagsområder og samarbejdskonstellationer. Vi arbejder sammen på tværs i afdelingen med fokus på at løse udfordringer i opgaveløsningen med tæt faglig sparring. Samtidig har vi stort personligt ansvar for at løfte egne ansvarsområder og der er god mulighed for personlig og faglig udvikling.

Om afdelingen
Fiskeriafdelingen varetager den daglige administration og udmøntning af den grønlandske fiskeripolitik. Fiskeri er grønlands vigtigste erhverv og har derfor stor politisk bevågenhed og der foregår et tæt samarbejde med erhvervets interessenter.
 
Afdelingen er ansvarlig for udarbejdelse af indstillinger til kvotefastsættelser, udstedelse af fiskerilicenser til både grønlandske og udenlandske rederier og fiskere, sikre den daglige drift af fiskeriet samt varierende udviklingsarbejder. Udarbejdelse af forvaltningsplaner for fiskerierne i samarbejde med erhvervet er også en del af afdelingens opgaver.
 
Afdelingen er ansvarlig for bilaterale fiskeriforhandlinger med andre nordatlantiske lande og EU, deltager i kyststatsforhandlinger vedrørende fælles bestande og i en række regionale fiskeriorganisationer som NAFO, NEAFC og NASCO samt nordisk og arktisk samarbejde. 
 
Der arbejdes tæt på de politiske beslutningstagere, og en stor del af arbejdet vil derfor bestå af ministerbetjening og opfølgning på Naalakkersuisuts politik på området.

Læs mere om Fiskeriafdelingen og fiskeriet i Grønland her: https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Fiskeri-Fangst-og-Landbrug/Fiskeri

For den rette kvalificerede kandidat med flere års erfaring vil ansættelsen, efter en konkret vurdering, kunne ske på specialkonsulentvilkår.
 
Kontakt/information:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte
afdelingschef Katrine Kærgaard på tlf. + 299 34 5365 eller e-mail: katk@nanoq.gl
 
Ønsker du yderligere information om Selvstyret, kan du læse mere på www.nanoq.gl under Job.
 
Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 10. februar 2022.
 
Tiltrædelse snarest muligt eller efter aftale.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning