Gå til hovedindhold
146

Dette jobopslag er udløbet

Aaqa søger en sundhedsassistent til Aaqa´s Sundhedsafdeling

Sungiusarfik Aaqa er en landsdækkende socialinstitution med 6 afdelinger. 5 afdelinger med i alt 32 beboere og 1 værested til 15 brugere. Alle beboer/brugere har diagnosen skizofreni.
Aaqa søger en sundhedsassistent til Aaqa´s Sundhedsafdeling. Arbejdstid 40 timer ugentlig.
Tiltrædelse snarest eller efter aftale.
Om stillingen
Sungiusarfik Aaqa har en afdeling kaldes ”Sundhedsafdeling” og i denne afdeling har ledende sund-hedsassistent i samarbejde med sundhedsassistent følgende arbejdsopgaver:

 • Undervise personale i medicin og sygdomslære.
 • Undervise beboer om psykoedukation.
 • Ansvarlig for undersøgelse af beboernes fysisk sundhed.
 • Bestilling af medicin og depotvarer i Sundhedsvæsenet.
 • Dosering af beboernes medicin i ugeæsker.
 • Give depot til beboerne og holde ajour i samarbejde med psykiatrisk afdeling (A1).
 • Ajourføring af medicinordination i samarbejde med A1.
 • Planlægning af deltagelse til behandlingskonference ugentlig på Aaqa.
 • Bestille tid og deltagelse i lægelig konsultationer.
 • Bestille blodprøver i samarbejde med A1.
 • Ledsage beboeren til deres elektrochok behandling.
 • Deltagelse i behandlingskonferencer og udskrivelsessamtaler på psykiatrisk afdeling, A1.
 • Ajourføre administrativ opgaver løbende.

Det vil være en fordel at, sundhedsassistent har arbejdet med psykiske syge personer, især med ski-zofreni, idet vores beboere har svært ved at kende forskel på fysiske eller psykisk smerter og derfor vigtigt at sundhedsassistent er behjælpelig med at tale med beboeren herom.

Sundhedsassistent skal være kontaktperson for aftaler med psykiatrisk afdeling A1 i Nuuk. Organi-satorisk er sundhedsassistent under Team 1, med direkte reference til ledende sundhedsassistent i sundhedsafdeling.  
Aaqa forventer: At du er uddannet sundhedsassistent og har kendskab til psykiatri.

 • At du har god kontakt til Aaqa`s beboere.
 • At du har erfaring med undervisning, ellers ikke en betingelse.
 • At du har en god psyke, er robust og kan arbejde selvstændigt.
 • At du er i besiddelse af humor og er tolerant over for kollega og beboer.
 • At du er indstillet i en tværkulturel og tværfaglig personalegruppe.
 • At du er en god lytter til medarbejder og beboer.
 • At du kan skrive/læse/tale grønlandsk og dansk, men ikke en betingelse.
 • At arbejde med kort og langsigtet mål.
 • At du har en ren straffeattest.
 • At du er en fleksibel og stabil person.Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning