Gå til hovedindhold
144

Dette jobopslag er udløbet

3 ufaglærte medhjælpere til Qasapermiut

Har du evnen og lyst til at være en del af Qasapermiut pædagogiske tiltag i arbejde med unge mellem 13-17 år og være med til at varetage den daglige arbejde
Tiltrædelsesdato er den 1. /10-2023 eller efter aftale.

Om Qasapermiut
Qasapermiut har beliggende i Sisimiut, Grønland. Qasapermiut under Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet for omsorgssvigtede børn og unge mellem 13 og 17 år.
 De anbragte børn har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og kommer fra hele Grønland.
Pædagogikken på Qasapermiut er baseret på en kognitiv, ressourceorienteret og anerkendende tilgang i et struktureret miljø også fangstliv. Vi lægger vægt på, at de får en stabil hverdag med skolegang, arbejdsliv, fritidsinteresser og et socialt liv uden for institutionen. I weekender og ferier tilbydes børnene gode oplevelser i naturen i form af hytteture, jagt- og skiture, samt at deltage i diverse arrangementer i byen.
 

Reference
Faglært nærmeste reference er Souschef/Afdelingsleder i Qasapermiut
 

Om stillingen:

 • Være med i det daglige pædagogiske tiltag i samarbejde med det øvrige ansatte
 • Være med til i daglige pædagogiske planlægning og beskæftigelser i dagligdagen
 • Deltage obligatorisk i supervisioner, afdelingens personalemøder, samt være med til at følge op på

Pædagogiske beslutninger.

 • Være med til at sikre at der i afdelingen arbejdes efter de Pædagogiske faglige målsætninger.
 • I afdelingen, der at du arbejder i forhold til den fastsatte struktur og rammer med øvrige ansatte.
 • Som kontakt person være med i udarbejdelse af statusbeskrivelser, udviklingsplaner og underretninger, isamarbejde med nærmeste leder i Qasapermiut.
 • I samarbejde være med i det primære samarbejde med forældre, som kontaktperson.
 • Deltage i at introducere nye medarbejdere i intro.
 • Have indsigt til unge aldersgruppe 13-17 år


Vi forventer:

 • Du vil være månedslønnet
 • At du har erfaring i arbejdet med anbragte børn med svære vilkår
 • At du har talent for samarbejde og er synlig som kollega
 • At du er visionær på dit medansvarsområde.
 • At du har lyst til løbende at uddanne dig og følge med i fagets udvikling
 • At du eventuelt er tosproget/ grønlandsk & dansk, (dansk er ikke et krav).Vi tilbyder:

 • Et spændende job med mulighed for selvstændigt at udfylde jobbets indhold
 • Et job i udviklingsorienteret døgninstitution med barnet i centrum
 • Et job hvor du får fagligt kvalificerede kollegaer, der har fokus på et godt arbejdsmiljø


Tiltrædelsesdato: 1/10-2023 eller snarest.
Arbejdstiden er 40 timer ugentlig i døgn og dagvagt.
Der kræves ren straffeattest og børneattest.
 
Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Forstander Ana-Grethe Klein, e-mail. anag@nanoq.gl tlf.; 382095
 

Ansøgning
Stillingerne søges via www.naalakkersuisut.gl             
Ansøgningsfrist: 01/10-2023
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning