Gå til hovedindhold
168

Dette jobopslag er udløbet

2 jurister til Erhvervs- og Handelsområdet

Brænder du for at arbejde i en politisk styret organisation? Er du fagligt skarp, og trives du i en hverdag, hvor der skal handles og tænkes hurtigt? Passer det på dig er du måske vores nye jurist til Erhvervs- og Handelsafdelingen i vores departement.

Om Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel
Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel består af hhv. Erhvervs- og Handelsafdelingen, eksternt placeret Forbruger- og Konkurrencestyrelsen, Juridisk/Administrativ Afdeling samt Udenrigsafdelingen.

Erhvervs- og Handelsafdelingen er en del af Grønlands Selvstyres centraladministration og varetager myndighedsopgaver inden for områder som erhvervsfremme, turisme, eksport af is og vand, national handel og eksport samt markedsføring af Grønland internationalt.

Om stillingen
Det daglige arbejde som jurist på erhvervs- og handelsområdet er præget af en kort afstand til både politikere og det omgivende samfund. Dit arbejde vil komme til at omhandle mange fagligt spændende og forskelligartede sager, ligesom du vil komme helt tæt på beslutningsprocesserne bag udformningen af lovgivningen og reglerne på området. Du skal derfor være indstillet på en hverdag, hvor der skal handles og tænkes hurtigt. Du skal dog også være klar til at sætte dig ned og skrive lovforslag, hvor der skal tænkes over detaljerne.

Din hverdag som jurist på erhvervs- og handelsområdet vil blandt andet inkludere:

 • udfærdigelse af lovforslag, anordninger af statslig lovgivning og den administrative implementering af love og regler
 • juridisk rådgivning og opgaveløsning for erhvervs- og handelsafdelingen
 • varetagelse af kontakt til, og deltagelse i samarbejde med danske myndigheder, herunder Erhvervsministeriet, Udenrigsministeriet, Beredskabsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Finanstilsynet
 • rollen som kontaktpunkt for en række internationale konventioner og organisationer såsom IAEA, EU osv.
 • rådgivning og sparring med den øverste ledelse i departementet

Der er en uformel tone og stemning i departementet og selvstændige initiativer bliver værdsat og understøttet.

Hvad forventer vi af dig?
Vi ser gerne at du har erfaring fra politisk styrede organisationer, kommune, departement eller tilsvarende, men nyuddannede opfordres også til at søge. Det er centralt, at du kan tage ansvar og drive dine sager, både internt og eksternt.

Ønsker til kvalifikationer og kompetencer

 • Er uddannet jurist med solide faglige evner
 • Kan lide at favne fagligt bredt, og er hurtig til at forstå nye problemstillinger
 • Er god til at kommunikere, både mundtligt og skriftligt
 • Gode grønlandsk-, dansk- og engelskkundskaber er en fordel
 • Er god til at arbejde projektorienteret og selvstændigt
 • Udviser en stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaverne
 • Har indgående kendskab til grønlandske forhold

Om ansættelsen
Stillingerne søges besat pr. 1. december 2022 eller efter aftale.

For kandidater med de rette dokumenterbare kvalifikationer kan der være mulighed for ansættelse som special- eller chefkonsulent.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Marte Lona på mlon@nanoq.gl samt telefon (+299) 34 65 68.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til en af stillingerne anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning