Gå til hovedindhold
163

Dette jobopslag er udløbet

2 jurister søges til Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked

Om Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked
Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked varetager de departementale opgaver vedrørende råstof- og arbejdsmarkedsområdet for Grønlands Selvstyre, herunder lovgivning, forhandling af råstoftilladelser og koordinering af områdernes opgaver også i relation til andre myndigheder.
Departementet søger to jurister til at hjælpe med at varetage disse opgaver.

Om stillingerne
Organisatorisk er stillingerne placeret som en stabsfunktion under departementschefen. Juristernes opgaver vil hovedsageligt relatere sig til råstofområdet, men der vil også være opgaver der relaterer sig til arbejdsmarkedsområdet. Opgaverne vil bl.a. bestå i at være sparringspartner for de øvrige ansatte i departementet og underliggende enheder samt understøtte afdelingerne på råstofområdet i deres arbejde med administration af minerallicenser. Men der vil også være mulighed for at få indsigt i samspillet mellem Naalakkersuisut og Inatsisartut (regeringen og folketinget), når de to årlige samlinger foregår.
Tingene kan gå hurtigt i vores departement, og man skal derfor være indstillet på en hverdag, hvor der til tider skal handles og tænkes hurtigt. Man skal dog også være klar til at sætte dig ned og skrive lovforslag, hvor der skal tænkes over detaljerne.
Der er en uformel tone og stemning i departementet og initiativer bliver værdsat og understøttet.

Arbejdsopgaverne omfatter bl.a.

 • udarbejdelse, udvikling og vedligeholdelse af lovforslag og bekendtgørelser
 • projektansvar og styring ved udarbejdelse eller revision af lovgivning
 • rådgivning og sparring med den øverste ledelse i departementet samt intern juridisk support til de faglige afdelinger
 • sparring ved indgåelse af kontrakter og samarbejdsaftaler
 • forhandlinger af aftaler og tilladelser i forbindelse med råstofprojekter
 • konkret juridisk sagsbehandling

Vi lægger vægt på

 • erfaring med udarbejdelse og revision af lovgivning
 • uddannelse som cand. jur. og solide faglige evner
 • erfaring fra og/eller flair og forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation
 • evnen til at favne fagligt bredt og er hurtig til at sætte dig ind i nye problemstillinger
 • evner til at kommunikere både mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk
 • erfaring med at arbejde projektorienteret og selvstændigt
 • stærk ansvarsfølelse for løsning af opgaverne i stabsfunktionen
 • kendskab til grønlandske forhold eller lyst og mod på at sætte dig ind i disse

Man skal være indstillet på en vis rejseaktivitet, som i vidt omfang vil komme til at afhænge af hvilke områder i departementet, man udviser særligt flair for og kommer til at arbejde med.
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

For ansøgere med flere års dokumenteret erfaring kan der eventuelt foretages ansættelse som specialkonsulent efter forudgående aftale.

Bolig 
Der kan til den ene stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger
Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte fuldmægtig Bo Simmelsgaard, telefon +299 346808, e-mail: bosd@nanoq.gl eller departementschef Jørgen T. Hammeken-Holm, telefon +299 346846, e-mail: joeh@nanoq.gl.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 15. februar 2019. Vi forventer at afholde samtaler straks efter udløb af ansøgningsfristen, og at stillingen kan tiltrædes så hurtigt som muligt derefter.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning