Gå til hovedindhold
173

Dette jobopslag er udløbet

1 studieadjunkt/studielektor eller adjunkt til undervisning i det pædagogiske fagområde på Institut for Læring til besættelse 1. april 2018 eller efter aftale

Læreruddannelsen er en professionsrettet bacheloruddannelse, organiseret under Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, på Institut for Læring. Du vil indgå som en del af en undervisergruppe på omkring 25 undervisere.

 

Institut for Læring har ca. 180 studerende og består af en ordinær læreruddannelse og en decentral læreruddannelse, der fungerer via fjernundervisning og internater. Derudover varetages relevant efter- og videreuddannelser for folkeskolelærere. Institut for Læring er en forskningsbaseret institution, hvor alle undervisere forventes at indgå i forsknings- og udviklingsarbejder indenfor deres arbejdsområde. Ansatte med en ph.d.-grad får særskilt forskningstid.

 

Vi søger lektorer/adjunkter/studieadjunkter der brænder for at ruste vores studerende til at varetage rollen som folkeskolelærere i Grønland, samt styrke det eksisterende lærerkorps i Grønland gennem relevante efter- og videreuddannelser. Institut for Læring undergår i denne periode en større udviklings- og reformproces, hvorfor vi søger medarbejdere, der kan bidrage konstruktivt til dette udviklingsarbejde.

 

Arbejdsopgaver:

 • Varetage undervisningen af lærerstuderende i det pædagogiske fagområde
 • Løbende udvikling af det pædagogiske fagområde
 • Indgå i tværfagligt samarbejde med øvrige fagteams på læreruddannelsen
 • Gennemføre udviklings- og/eller forskningsprojekter indenfor feltet, alene og i samarbejde med kolleger og med folkeskolen
 • Indgå i professions didaktiske projekter rettet mod udvikling af læreruddannelsen og efter- og videreuddannelserne
 • Evt. forskning jf. kvalifikationer

Vi tilbyder:

 • Et arbejdsmiljø i rivende udvikling, hvor der tilstræbes balance mellem selvstændighed og teamwork i arbejdsopgaverne
 • Et levende undervisningsmiljø med engagerede og motiverede kolleger
 • Et aktivt forskningsmiljø med masser af faglige og pædagogiske udviklingsmuligheder

Følgende kvalifikationer og kompetencefelt vægtes i ansøgningsrunden:

 • Du har relevant uddannelsesbaggrund på minimum kandidatniveau
 • Du har undervisningserfaring
 • Du har erfaring med at arbejde med et alment didaktisk og professionsrettet sigte
 • Du har erfaring med udviklingsprojekter- gerne med relation til folkeskoleområdet
 • Du kan tilrettelægge arbejdsform og arbejdsproces ud fra givne forudsætninger, gennem et samarbejde med øvrige undervisere
 • Du har et godt kendskab til læreruddannelse generelt, og du forstår vigtigheden af at skabe en kobling mellem teori og praksis i arbejdet med at professionsrette læreruddannelsens praksisforankring
 • Du har indsigt i nyere pædagogisk forskning internationalt, med fokus på læreruddannelse og folkeskoleområdet
 • Du er indstillet på at varetage undervisning tværfagligt eller skabe mulighed for tværfaglige samarbejder
 • Du har erfaring med koordineringsopgaver
 • Du trives med nye udfordringer i et dynamisk og fleksibelt arbejdsmiljø

Løn- og ansættelsesforhold:
Stillingen er til besættelse d. 1. april 2018 eller efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig:
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

 

Nærmere oplysninger:
Nærmere oplysninger om uddannelsen kan hentes på universitetets hjemmeside www.uni.gl,  hvor dele af studieordningen findes og hvor du også kan læse mere om universitetet.  Yderligere information om stillingerne kan fås ved henvendelse til institutleder Britta Lohmann på +299 38 57 02 eller på mailadressen blo@uni.gl.

 

Ansøgning og ansøgningsfrist:
Motiveret ansøgning samt CV med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt evt. udtalelser bilagt kopier af eksamensbeviser og publikationsliste m.v. fremsendes senest d. 16.03.2018 kl. 12.00 til mailadressen: job@uni.gl 

Søg stillingen online