Gå til hovedindhold
142

1 Socialrådgiver eller lignende til Qasapermiut, Isikkivik og Pilutaq i Sisimiut

1 Socialrådgiver eller lignende til Angerlarsimaffik Qasapermiut, Isikkivik og Pilutaq i Sisimiut
Tiltrædelsesdato er den 1. juli. 2022 eller efter aftale.

Om Qasapermiut – Isikkivik - Pilutaq
De tre døgninstitutiooner er beliggende i Sisimiut, Grønland. Samarbejdende enhed der varetager landsdækkende døgninstitutioner, Angerlarsimaffik Pilutaq, Qasapermiut og I Angerlarsimaffik Isikkivik under Departementet for Sociale Anliggender, Familie og Justitsområdet for omsorgssvigtede børn og unge mellem 6 og 18 år efterværn 18 – 23 år. De anbragte børn har haft en opvækst præget af omsorgssvigt og kommer fra hele Grønland.
Pædagogikken på de tre døgninstitutioner er baseret på en kognitiv, ressourceorienteret og anerkendende tilgang i et struktureret miljø. Vi lægger vægt på, at de får en stabil hverdag med skolegang, fritidsinteresser og et socialt liv uden for institutionen. I weekender og ferier forsøger vi at tilbyde børnene gode oplevelser i naturen i form af hytteture, jagt- og skiture, samt at deltage i diverse arrangementer i byen.

Nærmeste ledere
Socialrådgiverens eller lignende nærmeste ledere er forstandere for de tre døgninstitutioner.

Om Stillingen
Socialrådgiveren er ansvarlig for:
At udføre sine opgaver inden for de af ledelsen udstukne rammer
At indgå i et loyalt og opsøgende samarbejde med ledergruppen og de øvrige medarbejdere og være en inspirerende sparringspartner til disse
At holde sig ajour med informationer, viden og erfaringer inden for arbejdet med vanskeligt stillede børn, unge og familier.
Deltagelse i afdelingernes statusmøder, visitationsmøder samt andre relevante møder

Socialrådgiverens opgaver omfatter bl.a.:
 • Modtager alle indskrivninger (personsager) til journalisering og omdeling til afdelingerne
  Forbedre sagerne til visitation
 • Der vil laves en årsplan for sagerne
 • Udsendelse af samtykke, velkomst m.m. til kommuner og pårørende
 • Indhentning af relevante oplysninger omkring børn og unge
 • Har for kontakt til kommunerne i alle personsager
 • Har for kontakt til andre offentlige myndigheder
 • Tilbyder information og vejledning til det øvrige personale omkring LTF, cirkulære, forordninger og meddelelser
 • Instruerer det pædagogiske personale i standardiseret rapportskrivning
 • Deltage i udarbejdelse af pædagogiske udviklingsplaner i samarbejde med afdelingslederne og det pædagogiske personale
 • Udarbejdelse af behandlingsplaner, statusrapport  og statusskrivelser vedrørende børn og unge
 • Kontrollerer at udviklingsplanerne bliver lavet i henhold til tidsfristerne samt
 • Indhente handleplaner hos kommuner

Om dig
 • Du er uddannet socialrådgiver
 • Du kan arbejde tværfagligt
 • Systematisere og koordinere informationer i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere
 • Give sags supervision til det pædagogiske personale vedrørende det enkelte barn/ unge og dennes pårørende
 • Du er bevidst om, at du kommer til at betyde meget for de børn og unge du arbejder for
 • Du har kendskab til konsekvenserne af omsorgssvigt hos børn og unge
 • Du lever af de små succeser i hverdagen
 • Du er positiv og ser muligheder frem for begrænsninger
 • Du er tosproget (grønlandsk/dansk), men dette er ikke et krav

Til gengæld tilbyder vi en unik mulighed for at være med at til at præge udviklingen på de tre døgninstitutioner, og en mulighed for at udvikle din faglighed.


Straffeattest/Børneattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest/børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når man har indhentet en straffeattest/børneattest.
Straffeattest/børneattesten vil indgå i de tre døgninstitutioners vurdering af hvem der skal ansættes i stillingen.
 
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Forstander Ânâ-Grethe Klein, telefon +299382095 e-mail. anag@nanoq.gl

Ansøgning
Stillingerne søges via www.naalakkersuit.gl  eller i andre hjemme hvor denne er opslået                          
Ansøgningsfrist: 13.07 2022.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning. Det er ikke muligt at holde større husdyr eksempelvis hund eller kat i personale- eller vakantboligen.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.     Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning