Gå til hovedindhold
105

Dette jobopslag er udløbet

1 AC-fuldmægtig til Udenrigsområdet

1 AC-fuldmægtig til Udenrigsområdet
Departementet for Udenrigsanliggender søger 1 AC-fuldmægtig til ansættelse pr. 1. november 2021 eller snarest efter aftale.
Vi søger en dygtig kollega, der kan indgå selvstændigt i kontorets arbejde.
Formålet med stillingen er at varetage Grønlands interesser i internationalt samarbejde og en række internationale fora. I den forbindelse søges en AC-fuldmægtig til bl.a. at bistå i varetagelsen af Grønlands handels- og investeringspolitiske interesser, herunder det bilaterale forhold til nabolande. Dertil vil medarbejderen bl.a. skulle varetage Grønlands deltagelse i Nordisk rådgivningskomite for Arktis (NRKA).

Sammen med kontorets øvrige medarbejdere skal du dertil varetage relevante opgaver i forbindelse med Departementet for Udenrigsanliggenders område, såsom

 • Ministerbetjening, analyseopgaver samt øvrig deltagelse i internationalt samarbejde
 • Medvirke til løsning af forvaltningsopgaver i forhold til departementets opgaver og general myndighedsbehandling
 • Koordination og besvarelse af interne og eksterne høringer
 • Diverse udenrigspolitiske og generelle ad hoc-opgaver.


Det endelige stillingsindhold vil i et vist omfang kunne tilpasses dine faglige kvalifikationer og kompetencer med hensyn til behovet på kontoret.

For den rette kvalificerede kandidat vil ansættelsen kunne ske på specialkonsulentvilkår.

Afdelingen for Udenrigsanliggender
Udenrigsanliggender er organisatorisk placeret under Formand for Naalakkersuisut og medlem af Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender. I Departementet for Udenrigsanliggender er der ansat ca. 20 medarbejdere. Departementet består af hhv. Udenrigsafdelingen, Protokol og Juridisk/Administrativ Afdeling samt Repræsentationer i København, Bruxelles, Washington DC, Reykjavik og Beijing.

Udenrigsafdelingen er den centrale myndighed i Selvstyret, der varetager Grønlands interesser af international karakter samt koordinerer og faciliterer fagdepartementernes internationale aktiviteter. Vores arbejde omfatter hermed både forholdet til andre lande, samt regionale og internationale samarbejder, herunder i Nordisk Råd, Arktisk Råd samt i FN’s Menneskerettighedsråd og FN’s Permanente Forum for Oprindelige Folks Anliggender. Selvstyret deltager også aktivt i forhold til forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål af relevans for Grønland i samarbejde med Danmark. Yderligere oplysninger kan findes på www.naalakkersuisut.gl

Dine kvalifikationer og kompetencer

 • Relevant akademisk uddannelse (bachelor eller kandidat)
 • Erfaring med at arbejde i politisk styrede organisationer
 • Erfaring med arbejde i internationale miljøer og organisationer og/eller arbejde i udlandet, herunder gode kundskaber på engelsk. Erfaring, viden om og interesse for arbejdsområderne
 • Du har en god dømmekraft, kan tage selvstændigt ansvar og  håndtere en travl hverdag med mange jern i ilden
 • Indgående kendskab til det grønlandske samfund og kultur
 • Beherskelse af såvel grønlandsk, dansk, engelsk samt evt. andre sprog er en betydelig fordel.
   

Det tilbyder vi
Departementet for Udenrigsanliggender er en arbejdsplads med god energi, så vi kan tilbyde imødekommende kollegaer med godt humør i et uformelt miljø.
Departementets ansvarsområde for udenrigsanliggender er et område præget af travlhed og vi sparrer med hinanden og arbejder sammen om at dække alle områder, herunder i forbindelse med rejseaktivitet, som i perioder må påregnes i stillingen. Medarbejdere vil i nogle sammenhænge skulle repræsentere Grønland udadtil – både i forbindelse med rejser og når Grønland er værter for besøg.
Vi arbejder for at hver enkelt medarbejder skal føle sig værdsat og føle, at det er meningsfuldt at gå på arbejde. Vi understøtter den enkeltes behov for videreudvikling og videreuddannelse, både personligt og fagligt.

Sikkerhedsgodkendelse
For at komme i betragtning til stillingen kræves det, at du kan sikkerhedsgodkendes efter gældende regler. Medsend derfor indledningsvist udskrift fra kriminalregisteret. Denne kan indhentes hos den lokale politimyndighed eller på www.politi.dk/bestil/bestil-straffeattest.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kontorchef Rebecca Lynge, tlf. +299 34 51 22 eller rejl@nanoq.gl

Ansættelsesvilkår m.v.
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, er i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Ugentlig arbejdstid er 40 timer.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig.
Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Personaleboligen skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest 25. oktober 2021
Tiltrædelsesdato er hurtigst muligt eller efter aftale.
Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, udskrift fra kriminalregisteret, bilagt kopi af eksamensbeviser m.v. fremsendes via denne hjemmeside ved at trykke ”send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning