Gå til hovedindhold
160

Dette jobopslag er udløbet

1-2 jurister (cand.jur. eller cand.merc.jur.) til Departementet for Finanser og Skatter

1-2 jurister (cand.jur. eller cand.merc.jur.) til Departementet for Finanser og Skatter
 
Har du interesse for skatte-, afgifts og inddrivelsesområderne eller det offentliges budget- og regnskabsregler?
Tør du tage et fagligt ansvar?
Kan du tænke dig at arbejde med lovgivning på et højt fagligt niveau?
Er du villig til at gøre en indsats for at opbygge ny viden om et fagligt område?
Ønsker du en arbejdsplads med stærkt fagligt og socialt netværk?
 
Så er et job i Departementet for Finanser og Skatter måske noget for dig!
 
Arbejdsopgaverne:
Du vil få ansvar svarende til dine forudsætninger og interesser. Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt være inden for skatte-, afgifts- eller inddrivelsesområdet eller budget- og regnskabsområdet, og du vil især komme til at beskæftige dig med:

 • Lovforberedende arbejde, herunder udarbejdelse af
  • Notater
  • Lovtekster
  • Lovbemærkninger
  • Bekendtgørelser
 • Selvstændig sagsbehandling i forbindelse med departementets samarbejde med  Skattestyrelsen (Skattestyrelsen forestår den daglige drift af skatte-, afgifts- og inddrivelsesområderne)
 • Betjening af den politisk ansvarlige Naalakkersuisoq (minister) bl.a. ved forespørgsler fra borgere og politikere.

 
Retssager kan også blive en del af dine arbejdsopgaver, hvis du har evnerne og viljen.
 
Vi forventer, at du er:

 • Uddannet cand.jur. eller cand.merc.jur.
 • Skriftligt velformuleret
 • God til at formidle juridisk stof til ikke-jurister
 • Selvstændig og ansvarsbevidst
 • Loyal og positiv
 • Indstillet på at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Ønsker at arbejde i en uformel men seriøs organisation.

 
Vi ser også gerne, at du har:

 • Kendskab til det grønlandske samfund og forståelse af samfundsforhold
 • Meget gerne dobbeltsproglige kundskaber i grønlandsk/dansk
 • Faglig indsigt inden for skatte- og afgiftsområdet
 • Erfaring fra en politisk ledet organisation.

 
Om arbejdsstedet:

 • Departementet består i dag af 26 medarbejdere fordelt over flere afdelinger, heraf en håndfuld jurister. Departementets hovedopgave er betjening og rådgivning af den politisk ansvarlige Naalakkersuisoq (minister), udarbejdelse af lovgivning, tilsynsfunktioner samt arbejdet med den økonomiske og fysiske planlægning.
 • Vi tilbyder et arbejde tæt på den politiske beslutningsproces med et uformelt og åbent arbejdsmiljø, med tværgående arbejdsopgaver og med korte kommandoveje og engagerede kolleger. Vi har en arbejdsplads med gode muligheder for faglig sparring og sociale aktiviteter på tværs af departementer og styrelser.

 
Løn og ansættelsesforhold:
Arbejdstiden er 40 timer ugentligt.
 
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, ydes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og DJØF.
 
Bolig:
Der kan til en af stillingerne anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.
 
Orlovsmuligheder i Danmark:
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle /samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.
 
Yderligere oplysninger:
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til juridisk chefkonsulent Morten W. Selvejer på tlf. +299 346528 eller e-mail mws@nanoq.gl.
 
Oplysninger om departementet og centrale udgivelser kan desuden findes på dette link: http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Finans-Skatter
 
Ansøgning:
Ansøgningen skal være departementet i hænde senest 4. maj 2018.
 
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 19/20, og ansættelse sker med start 1. juli 2018 eller efter nærmere aftale.
 
Ansøgere må være forberedt på at gennemgå et testforløb.
 
Ansøgningen skal vedlægges CV, dokumentation fra tidligere ansættelsesforhold samt fuldstændige eksamenspapirer og karakterudskrifter mv. og bedes sendt via nedenstående link.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning