Gå til hovedindhold
114

Dette jobopslag er udløbet

Økonom til Skattestyrelsens ledelsesstab

Vi søger en kollega til de mangeartede opgaver i Skattestyrelsen.
 
Skattestyrelsen har 125 medarbejdere fordelt på kontorer i Nuuk, Qaqortoq, Maniitsoq, Sisimiut, Ilulissat samt i Danmark.
 
Ledelsesstabens hovedopgave består blandt andet af rådgivning af Skattestyrelsens ledelse, Departementet for Finanser samt det politiske niveau. Derudover servicerer vi Skattestyrelsens øvrige faglige enheder.
 
Vi tilbyder et arbejde i et uformelt og åbent arbejdsmiljø, med tværgående arbejdsopgaver og med korte kommandoveje og engagerede kolleger. Vi er en arbejdsplads med gode muligheder for sparring og faglig udvikling på tværs af fagenhederne.
 
Organisatorisk indplacering
Stillingen er placeret i Skattestyrelsens ledelsesstab på hovedkontoret i Nuuk. Ledelsesstaben tæller 11 medarbejdere, heraf to økonomer. En af vores økonomer har besluttet at søge nye udfordringer pr. 1. april 2019, og vi er derfor på udkig efter en ny økonom til vores hold.
 
Vores nye økonom kommer til at referere til ledelsesstabens kontorchef, men i en række faglige spørgsmål refereres direkte til afdelingschefen i Afdeling for Økonomi.
 
Opgaver
Ledelsesstaben varetager en bred opgaveportefølje, og vores nye kollega kan forvente en hverdag kombineret af både driftsopgaver og udviklingsprojekter. Vi søger en kollega, som har mod på at nørkle med en teknisk opgave i det ene øjeblik – og i det næste øjeblik håndtere en henvendelse fra både eksterne og interne parter om de overordnede økonomiske forhold inden for Skattestyrelsens område.
 
Vores nye kollega vil indgå i et tæt samarbejde med vores nuværende økonom om bl.a. følgende:

 • Rådgivning af – og generel sparringspart til – ledelsen og kollegaer i økonomiske spørgsmål
 • Udarbejdelse af budgetbidrag til finans- og tillægsbevillingslove
 • Besvarelser af spørgsmål og henvendelser fra Finansudvalget
 • Registrering og opfølgning på indførselsafgifter
 • Besvarelse af § 37 spørgsmål
 • Budgetopfølgning
 • Udarbejde forslag til kommunal skatteudligning, herunder oplæg til Naalakkersuisut
 • Fordeling af udbytte-, person- og selskabsskatter mellem kommuner og selvstyre
 • Refusion af udbytteskatter i henhold til gældende regler og aftaler
 • Registrering, bogføring og opfølgning af selskabs- og udbytteskatter
 • Forberede fastsættelse af skattemæssige fradrag, herunder udarbejdelse af oplæg til Naalakkersuisut
 • Udarbejdelse og analyse af statistikker inden for Skattestyrelsens område
 • Mikrobryggeriers ølafgifter
 • Bistand til Afdeling for Økonomi til regnskabsafslutning, ligningsårets afslutning og lignende
 • Bistand til Afdeling for Økonomi i forbindelse med implementering af nyt ERP-system
 • Udarbejdelse af høringssvar og andre bidrag fra Skattestyrelsen til lovforslag, politiske initiativer m.v., herunder foretage økonomiske beregninger i forbindelse hermed
 • Repræsentere Skattestyrelsen i tværgående arbejdsgrupper på tværs af Grønlands Selvstyres enheder
 • Ad hoc opgaver og projekter

 
Opgaveporteføljen er alsidig – og det forventer vi også, at du er. Vi forventer dog ikke, at du kan det hele i forvejen.
 
Om dig
Du er:

 • Kandidatuddannet, fx cand.oecon., cand.polit., cand.merc. eller lignende uddannelse med økonomisk fokus
 • Fagligt alsidig i spændevidden mellem de overordnede økonomiske linjer samt den praksisnære bogføringsopgave
 • Struktureret anlagt til at håndtere flere forskelligartede opgaver sideløbende med en stærk ansvarsfølelse for opgaven
 • Samfundsinteresseret og nysgerrig af natur; med evnen og lysten til at sætte dig ind i nye emner
 • Velbevandret i brugen af IT-værktøjer, herunder solid erfaring med excel
 • God til at kommunikere og samarbejde med mennesker med forskellig baggrund, også med ikke-økonomer
 • Velformuleret i tale og skrift

 
Det er derudover en fordel, hvis du:

 • Har erfaring med databaser og håndtering af store talmængder
 • Har en del års erfaring, men en dygtig nyuddannet tages også i betragtning
 • Har kendskab til skatte- og afgiftsområdet
 • Har erfaring med offentlig forvaltning og arbejdet i en politisk styret organisation
 • Taler og skriver grønlandsk, dansk og engelsk
 • Har kendskab til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund

Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelse hurtigst muligt. Vi venter dog gerne på den rette kandidat.
 
Arbejdstiden er som udgangspunkt 40 timer om ugen.
 
Stillingen besættes som udgangspunkt som en fuldmægtigstilling. Til den rette kandidat med relevant erfaring vil der efter omstændighederne kunne ydes special- eller chefkonsulenttillæg.
 
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Se Grønlands Selvstyres overenskomster og aftaler her: http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Job/Overenskomster-og-aftaler
 
Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Såfremt ansøger allerede har en personalebolig gennem ansættelse i Grønlands Selvstyre, bibeholdes ret til anvist personalebolig.
 
Personaleboligen er knyttet til ansættelsesforholdet og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
 
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold m.v. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske vakant indkvartering, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilke der sker beskatning.
 
Orlovsmuligheder i Danmark:
Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.
 
Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Rannvá Clementsen, kontorchef i ledelsesstaben, telefon 346579 eller e-mail ranv@nanoq.gl.
 
Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail. 
 
Ansøgningsfrist: 8. april 2019.
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.
 
Hvis Skattestyrelsen vælger at indkalde dig til en samtale og efterfølgende fortsætte i ansøgningsforløbet med dig, vil Skattestyrelsen anmode dig om en kopi af din straffeattest. Det er et ufravigeligt krav for ansættelse, at du har en ren straffeattest.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning