Gå til hovedindhold
125

Dette jobopslag er udløbet

Økonom til overenskomstafdelingen

Om stillingen
Forhandlingsafdelingen i Økonomi- og Personalestyrelsen vedligeholder og fornyer de eksisterende overenskomstaftaler, som er indgået med en lang række forhandlingsberettigede organisationer i Grønland og Danmark. Aftalerne regulerer de aktuelle lønforhold og har stor betydning for organisationernes medlemmer og Selvstyrets og kommunernes økonomi. Et væsentligt omdrejningspunkt i forhandlingerne er tal fra en eksisterende regnemodel, som er udarbejdet i excel. Modellen fødes hovedsageligt med data fra vores lønsystem, som er udviklet af KMD. Stillingsindholdet relaterer sig derfor hovedsageligt til – gennem modellen - at tilvejebringe et talgrundlag til brug for aktuelle overenskomstforhandlinger eller som del af politiske oplæg. Du vil tillige få mulighed for at udvikle kvantitative risikovurderingsværktøjer til afdelingens øvrige juridiske opgaver, herunder mæglings- og retsområdet.

Dine hovedopgaver:

 • Konsekvensberegninger og oplæg til brug for overenskomstforhandlinger
 • Komparative analyser inden for og på tværs af lønområder, herunder lønstatistikker
 • Udarbejdelse af oplæg
 • Udvikling af den eksisterende beregningsmodel
 • Udvikling af risikostyringsmodel
 • Sætte ord på tal – og omvendt.


Du har/er:

 • Relevant akademisk uddannelse inden for økonomi, eksempelvis cand.polit, cand.oecon, cand.merc (eksempelvis fir eller aud)
 • Fortrolig med excel og modelfunktioner
 • Mindst tre års relevant erhvervserfaring
 • Analytisk, løsningsorienteret og systematisk
 • Meget gerne kendskab til det grønlandske samfund og sprog samt viden om grønlandske samfundsforhold
 • Gerne kendskab til kollektiv arbejdsret, løndannnelsesmekanismer og incitamentssystemer.


Vi tilbyder:

 • Et spændende og ansvarsfuldt job
 • Høj grad af indflydelse på dit arbejde
 • Fleksibelt arbejdsmiljø med eget kontor og mulighed for tværfaglig sparring
 • Deltagelse i overenskomstforhandlinger
 • En uformel omgangstone og gode kolleger.


Om os
Økonomi- og Personalestyrelsen hører under Departementet for Finanser og er en del af Naalakkersuisut (Landsstyret). Økonomi- og Personalestyrelsen betjener hele centraladministrationen. Overenskomstafdelingen består af en blanding af økonomer, jurister og konsulenter. Udover selve overenskomstforhandlingerne varetager afdelingen også den overordnede fortolkning af gældende overenskomster samt håndtering af tvister i retssystemet. Som organisation og på afdelingsplan vil vi altid søge at udvikle dig som medarbejder.

Du kan læse mere om Økonomi- og Personalestyrelsen her: www.asa.gl

Om Naalakkersuisut
Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (Landsstyret) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. Se også www.naalakkersuisut.gl

Yderligere oplysninger
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingschef Frederik Schmidt på tlf. +299 34 66 81, mail fsch@nanoq.gl eller chefkonsulent Michael Würtz tlf. +299 64 22, mail miwu@nanoq.gl

Ansøgning
Ansøgningsfrist den 28.09 2020 kl 12:00.
Ansættelsessamtaler afholdes løbende med henblik på tiltrædelse snarest muligt efter aftale. Ansøgning bedes vedlagt CV og komplette eksamenspapirer inkl. karakterudskrifter fra den samlede uddannelse samt relevante referencer. Der anvendes test i forbindelse med en samtale.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning