Gå til hovedindhold
141

Dette jobopslag er udløbet

Rådet for Menneskerettigheder søger en ambitiøs AC-medarbejder med gode formidlings- og kommunikationsevner

Brænder du for at arbejde med menneskerettigheder i en grønlandsk kontekst? Besidder du gode skriftlige

og mundtlige formidlingsevner på grønlandsk og dansk? Så er det måske dig, vi søger til en nyoprettet

stilling i vores voksende sekretariat.

 

Rådet for Menneskerettigheder er i udvikling og har nu mulighed for at udbygge og kapacitetsopbygge dets

sekretariat. Du får derfor en unik mulighed for at sætte dit præg på opbygningen af sekretariatet. Grønlands

Råd for Menneskerettigheder er et uafhængigt råd, der skal medvirke til generel videns- og

kompetenceopbygning om menneskerettigheder i Grønland.

Rådet har til opgave at fremme og beskytte menneskerettighederne i Grønland ved at drøfte

menneskeretlige udfordringer i det grønlandske samfund og komme med anbefalinger til Inatsiartut og

Naalakkersuisut. Rådet for Menneskerettigheder i Grønland har et tæt samarbejde med Institut for

Menneskerettigheder i Danmark, da vi udvikler spændende projekter og aktiviteter sammen. Herunder

findes opgaver som for eksempel at deltage i overvågning af og rapportering om

menneskerettighedssituationen i Grønland, at præge civilsamfundets og erhvervslivets arbejde med

menneskerettigheder og at medvirke til formidling af information om menneskerettigheder. Alle sammen

vigtige opgaver, som du får stor mulighed for at blive involveret i.

Pt. består sekretariatet af en sekretariatschef, en projektleder og en studentermedhjælper – vi er altså et

forholdsvis lille sekretariat, der arbejder tæt sammen. Som ansat på Rådets sekretariat får du både stort

ansvar og mulighed for at påvirke udviklingsindsatserne. Derfor forventes der et stort engagement og en

ambitiøs og pragmatisk indstilling til arbejdet.

Den rette kandidat:

Den rette kandidat er grønlandsktalende og besidder gode kommunikationsevner. Du vil skulle bidrage til

udviklingen af Rådet hjemmeside og sociale medier og vil derudover også skulle kommunikere med mange

forskellige målgrupper – både internt og eksternt. Du kan tilegne dig viden om aktuelle emner og

problemstillinger i samfundet og videreformidle denne viden på et letforståeligt sprog.

Dine evner inden for koordinering vægtes ligeledes højt, da du vil få ansvaret for at afvikle møder, med alt

hvad dertil hører, koordinere indsatser mellem Rådet for menneskerettigheder og andre aktører og andre

spændende aktiviteter.

 

Derudover vægtes følgende egenskaber højt i en kommende medarbejder:

• Du besidder gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner

• Du er analytisk, samarbejdsorienteret og målrettet i din arbejdsform

• Du er ambitiøs med lyst og evne til at tage ansvar og yde en indsats

• Du er skarp på internt og eksternt kommunikations- og formidlingsarbejde

• Du har grundlæggende viden om/erfaring med kommunikation på SoMe

• Du har basis IT-viden og -erfaring

Arbejdsopgaver:

Afhængig af ansøgeren kan de arbejdsopgaver inkludere følgende:

• Betjening af frivillige rådsmedlemmer

• Udsendelse af dagsordner, udarbejdelse af mødereferater mm.

• Projektledelse og i forbindelse hermed workshopafholdelse

• Rejseaktivitet i Grønland ifm. udvalgte projekter

• Koordination af og assistance ved Rådets arbejdsgruppers møder

• Drift af og udarbejdelse af indhold til Rådets hjemmeside

• Drift af og udarbejdelse af indhold til Rådets konti på sociale medier

• Ad hoc A/C-opgaver

Vi kan tilbyde:

• Rigtig godt arbejdsmiljø med gode kollegaer

• Mulighed for at arbejde med menneskerettigheder lokalt, nationalt og internationalt

• Mulighed for faglig udvikling

• Fleksible arbejdstider

Praktiske informationer:

Der er tale om fuldtidsstilling (40 t/u) med opstart senest 01/09/2022, og arbejdsstedet er Nuuk. Eventuelle

spørgsmål og andre henvendelser ifm. stillingsopslaget bedes rettes til sekretariatschef Tina Dam på mail

allatsi@humanrights.gl eller telefon (+299) 22 95 00.

Der anvises ikke bolig til stillingen.

Ansættelsesvilkår sker med udgangspunkt i Selvstyrets overenskomster med relevant fagforbund.

Frist:

Ansøgning, CV og relevant dokumentation på uddannelse mv. sendes til sekretariatet på mail

allatsi@humanrights.gl senest mandag d. 30. maj 2022.

Samtaler forventes afholdt i uge 23 og 24.