Gå til hovedindhold
117

Dette jobopslag er udløbet

Sekretariatschef til Grønlands Politi


Ledelsessekretariatet ved Grønlands Politi søger en erfaren jurist til stillingen som sekretariatschef. Stillingen er til besættelse snarest muligt.     

Ledelsessekretariatet ved Grønlands Politi blev etableret sidste år, og sekretariatet er derfor stadig under udvikling. Sekretariatschefen skal derfor evne at nytænke og styrke sekretariatets rolle både i forhold Grønlands Politi og i forhold til den øvrige del af organisationen og det grønlandske samfund.

Opgaven
Ledelsessekretariatets kerneopgave er at levere ledelses- og driftsstøtte til Grønlands Politi. Sekretariatet udarbejder og kvalitetssikrer således eksempelvis høringssvar og generelle retningslinjer, ligesom sekretariatet har til opgave at udarbejde ledelsesinformation.

Ledelsessekretariatet leverer endvidere understøttelse af udviklingstiltag og konkrete projekter, som tager udgangspunkt i den overordnede strategi. I 2018 er således programsat flere centrale projekter, herunder implementering af nyt styringskoncept, indfasning af nye arbejdsgange for regressager og fastholdelse af fokus på god datadisciplin.

Sekretariatet varetager endvidere en række opgaver vedrørende kommunikation, herunder ekstern kommunikation via pressemeddelelser og pressekontrakter eller via sociale medier samt intern kommunikation via vores nyhedsbreve og politiets intranet.

Dig
Du skal være en fagligt velkvalificeret jurist (cand.jur.) med gode formidlingsevner og solid viden inden for straffeproces og forvaltningsret, herunder gerne persondataret, og gerne med erfaring fra et departement, politiet, anklagemyndigheden og/eller anden offentlig myndighed. Du skal herudover have gennemslagskraft, resultatfokus og gerne også erfaring med faglig og/eller driftsledelse.

Vi lægger desuden vægt på, at du kan sikre god fremdrift i vores projekter, så de forankres i solidt i vores organisation, og at du aktivt arbejder for at dele egen viden og erfaring i konkrete sag, ligesom du tager ansvar for generel vidensdeling i afdelingen, herunder at praksis nedfældes til senere brug.

Sekretariatet består af 5 faste medarbejdere, herunder en jurist, en kommunikationsmedarbejder, administrativt personale og 1 – 2 juridiske studerende (stud.jur). Du vil referere til Stabschefen og i øvrigt indgå i et ledelsesteam bestående af HR-chef, økonomichef og leder af servicesektionen, som alle også refererer til stabschefen.

  • Grønland er én politikreds, og Grønlands Politi betjener derfor hele Grønland. Grønlands Politi beskæftiger pt. 10 jurister og ca. 140 politiuddannende medarbejdere og ca. 50 administrative medarbejdere og 20 søfolk. Det politiuddannede personale er fordelt på 17 byer og 1 bygd. Politimesterembedet, hvor juristerne og hovedparten af det administrative personale holder til, ligger i Nuuk, som er en by med ca. 17.000 indbyggere, og hvor der er både skoler og daginstitutioner.
  • Stillingen besættes på overenskomstvilkår efter overenskomst for juridiske kandidater mv. i statens tjeneste i Grønland, med mindre du i forvejen er tjenestemand.

Er du anklageruddannet, må du endvidere forvente at skulle indgå i ugevagten, hvor du uden for almindelig arbejdstid besvarer hastende henvendelser om anklagerfaglige emner. Du vil desuden skulle indgå i PKN-vagten vedr. klager over politipersonalet. Begge vagter er særskilt honorerede.

Fastsættelsen af eventuelle individuelle tillæg forhandles inden for rammerne af anklagemyndighedens lønpolitik for jurister. Der forhandles inden for et lønspænd mellem 45.000 kr. og 52.000 kr. månedligt eksklusiv pension.

Der vil til stillingen være knyttet et fratrædelsesbeløb på 4.735 kr. (1991-grundbeløb) svarende til 6.687 kr. årligt i aktuelt niveau (april 2014-niveau). Beløbet udbetales i forbindelse med fratræden. Ved fratræden inden 2 år bortfalder retten til beløbet.

Der stilles bolig til rådighed og størrelsen heraf vil afhænge af din husstands størrelse. Boligen vil ligge i Nuuk indenfor ca. 6 km af politimesterembedet. Huslejen vil være afhængig af boligens placering, størrelse og stand.

Der ydes fri- og fratrædelsesrejse samt forhøjet flyttegodtgørelse i forbindelse med flytningen til og fra Grønland efter reglerne herom for statens tjenestemænd i Grønland. Der ydes efter samme regler feriefrirejse efter 12 måneders ansættelse.

Søger du?

Vil du høre mere om os og om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef Lars Kirkegaard på telefon +299 52 95 77, (husk 4 timers tidsforskel – når klokken er 12.00 i Danmark er den 08.00 i Grønland) eller e-mail: LKI002@politi.dk.

Har du lyst til at blive en del af Grønlands Politi, så send en ansøgning senest den 15. januar 2018. 

Ønsker du at vide mere om politiet generelt, besøg vores hjemmeside www.politi.dk, hvor du også kan oploade din ansøgning.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere stillinger i politiet, skal du vedlægge en motiveret ansøgning og et CV ved hver stilling. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilken stilling du søger.

Samtaler vil blive afholdt i uge 3. Søger du fra Danmark, holdes samtalen via Skype.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.

 

KALAALLIT NUNAANNI POLITIIT
Ataatsimut toqqissisimatitsivugut

GRØNLANDS POLITI                                  
Sammen skaber vi tryghed