Gå til hovedindhold
141

Dette jobopslag er udløbet

Juridisk konsulent til ledelsessekretariatet ved Grønlands Politi

Hvis det lyder tiltalende med en spændende arbejdsplads i Arktis, hvor to arbejdsdage sjældent er ens, så er denne stilling måske noget for dig. Grønlands Politi søger en juridisk konsulent til at varetage den juridiske sagsbehandling samt hjælpe borgere og samarbejdspartnere den rette juridiske vej.

 

Grønlands Politi søger en dygtig jurist til at varetage de mange forskellige juridiske opgaver i Ledelsessekretariatet, hvor en stor del af arbejdet retter sig direkte mod borgeren i form af partshøringer, afgørelser og vejledning.

 

STILLINGEN
Du vil blive en del af ledelsessekretariatet, som varetager en række meget forskelligartede opgaver fra kommunikation og juridisk sagsbehandling til ledelsesstøtte, journalisering og inddrivelse af politiets krav.

 

I ledelsessekretariatet arbejder vi overordnet med at understøtte hele Grønlands Politi i at indfri de strategiske mål, håndtere intern og ekstern kommunikation samt styre og drive tværgående projekter i organisationen. Det gør vi ud fra Grønlands Politis overordnede strategi for 2019-2022 ”Sammen skaber vi tryghed”, hvor fokus er på forebyggelse, børn og unge, personfarlig kriminalitet og den gode arbejdsplads. Dit arbejde er centralt for at nå disse mål.

 

Du vil i det daglige arbejde understøtte sekretariatschefen og den øverste ledelse navnlig ved:

 

  • juridisk sagsbehandling på en lang række områder, herunder skriftlige afgørelser og juridisk vejledning både internt og eksternt
  • udarbejdelse af materiale og vejledning til understøttelse af politiets opgaver
  • udarbejdelse juridiske notater, vejledninger, actioncards mv.
  • styring af projekter og udviklingsopgaver.

 

Du vil desuden – i tæt samarbejde med sekretariatschefen – stå for visitationen af indgående opgaver, ligesom du på sigt skal varetage den umiddelbare faglige sparring med sekretariatets juridiske praktikanter.

 

Der vil herudover være mulighed for konkret at aftale yderligere ansvarsområder i det omfang, du har mod på mere – fx undervisning på politiskolen.  I begrænset omfang vil der også være mulighed for at møde som anklager i nogle få sager for kredsretten, hvis du ønsker at prøve kræfter med retsarbejdet.

 

DIG
Vi forventer, at du:

  • er uddannet cand.jur.
  • har erfaring med sagsbehandling og projektarbejde
  • har god organisationsforståelse
  • ser fordelene i at arbejde udviklingsorienteret og deler ud af din viden.
  • er god til at samarbejde og har øje for helheden
  • kan kommunikere tydeligt og respektfyldt, da sekretariatet understøtter den øvrige organisation, der er sammensat af medarbejdere med forskellige baggrunde og uddannelser.

 

OS
Vi har et stærkt fagligt og socialt fællesskab, en uformel omgangstone og sætter pris på godt humør. Der vil blive taget godt imod dig, og du vil få gode rammer for at løse dine opgaver. Du vil altid have nem adgang til faglig sparring, råd og vejledning fra kolleger og ledelse.

 

Vi lægger vægt på, at du får mulighed for varierede arbejdsopgaver og kompetenceudvikling, der er målrettet mod netop dig. Vi har fokus på, at der skal være en fornuftig balance mellem dit arbejds- og privatliv, og du får derfor mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af din ar­bejdstid.

 

VILKÅR
Aflønning vil ske efter kvalifikationer og i henhold til forhandlingsberettiget organisation. Hvis dine kvalifikationer og uddannelsesmæssige baggrund berettiger til det, vil der være mulighed for ansættelse på særlige tidsbegrænsede vilkår.

 

Dit arbejdssted bliver Grønlands Politi med adresse i Nuuk.

 

Der stilles bolig til rådighed og størrelsen heraf vil afhænge af din husstands størrelse. Boligen vil ligge i Nuuk inden for ca. 6 km af Hovedstationen. Huslejen vil være afhængig af boligens placering, størrelse og stand.

 

Der ydes bohaveflytning og tiltrædelsesrejse i henhold til de til enhver tid gældende regler.

 

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2022 eller snarest derefter.

 

SØGER DU?
Ansøgning, CV og eventuelle udtalelser skal uploades via politiets rekrutteringssystem  på www.politi.dk under fanen ”Om politiet”. Når du søger stillinger i politiet, er der

oprettet en profil i vores rekrutteringssystem. Derfor skal du ikke frigive profilen. Hvis du søger flere stillinger, skal du registrere en ansøgning pr. ansøgt stilling. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilken stilling du søger. Ved ansættelse i politiet skal du sikkerhedsgodkendes, og ansættelse i politiet og anklagemyndigheden er betinget af, at man til enhver tid kan opretholde den nødvendige sikkerhedsgodkendelse

I tilfælde af at du får stillingen, skal du vente med at slette din ansøgning til du har

modtaget endeligt brev fra Rigspolitiet.

 

Der vil blive afholdt samtaler snarest muligt efter ansøgningsfristens udløb. Samtalerne vil enten ske ved personligt fremmøde i Nuuk, alternativt via Microsoft Teams eller over Facetime, hvis du er bosiddende uden for Nuuk.

 

Du er også velkommen til at kontakte sekretariatschef Emil Maegaard-Hoffmann på telefon +299 567282 (husk 4 timers tidsforskel - når klokken er 12.00 i Danmark er den 08.00 i Grønland) eller mail EMA017@politi.dk for at høre mere om stillingen.

 

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion eller etnisk baggrund.

 

KALAALLIT NUNAANNI POLITIIT
Ataatsimut toqqissisimatitsivugut

GRØNLANDS POLITI
Sammen skaber vi tryghed