Gå til hovedindhold
187

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Politi søger fartøjsfører til vores nye politifartøjer i Nuuk og Aasiaat (genopslag)

Nuuk, Grønlands Politi
Grønlands Politi søger motiverede og dygtige medarbejdere til vores politistationer i Nuuk og Aasiaat, der både skal fungere som driftsmedarbejdere på den enkelte politistation, men samtidig fungere som fartøjsfører på Grønlands politis nye politifartøjer.

Det estimeres, at ca. 2/3 af arbejdstiden vil skulle bruges på opgaver på land, mens ca. 1/3 af arbejdstiden vil skulle bruges på opgaver på fartøjerne.

Vi er en spændende arbejdsplads, hvor vi konstant møder nye udfordringer, og vi sætter stor pris på et godt arbejdsmiljø, professionalisme, loyalitet og punktlighed. Vi tilbyder endvidere et godt sammenhold med gode muligheder for personlige udvikling.

 

OM JOBBET
Det daglige fysiske arbejdssted er som udgangspunkt den lokale politistation, hvor man dagligt deltager i fortrinsvis administrative arbejdsopgaver, blandt andet:
• Forkyndelse af officielle dokumenter
• Tolkning og kopiering
• Postkørsel, herunder kuvertering og frankering
• Praktiske opgaver, blandt andet deltagelse i registrering og optælling af materiel, opfyldning af kontorartikler m.m. samt oprydning.
• Ad hoc opgaver.

 

Herudover skal vores nye driftsmedarbejder sejle politiets nye fartøjer, når denne skal bruges til opgaver for politiet, blandt andet i følgende tilfælde:
• Transport af personalet i forbindelse med tjenesteskydninger, besøgsrejser, flytning af materiel, øvelsesvirksomhed og politioperative indsatser
• I forbindelse med bygdebesøg som led i sagsbehandlingen af administrative og politimæssig sagsbehandling
• I forbindelse med SAR-operationer (search and rescue) og i forbindelse med udrykning  til hændelser, hvor politioperative indsatser er påkrævet
• Deltagelse i løbende vedligehold af fartøjerne

 

OM DIG
Vi søger medarbejdere, der er
• Engagerede
• Motiveres af at arbejdsdagene og opgaverne aldrig er ens
• Omstillingsparat
• Erhvervserfaring, og meget gerne som ansat på et fartøj

Vi har en forventning om, at du sætter pris på de samme værdier som os, og at vi sammen skal skabe et trygt samfund.

 

Fartøjerne i Nuuk og Asiaat normeres til 2 besætningsmedlemmer, hvoraf en udpeges som fagansvarlig. Alle skal kunne agere fartøjsfører, og skal så vidt muligt opfylde

følgende krav:

1. Sønæringsbeviset duelighedsbevis i sejlads, gældende for handelsskibe

2. Certifikat som radiooperatør i GMDSS, minimum LRC (Long Range Certificate)

3. Bevis som sygdomsbehandler til den ombordværende medicinkiste B

4. Sundhedsbevis for søfarende og fiskere

 

Efter en konkret vurdering vil Grønlands Politi kunne tilbyde ansættelse og efterfølgende uddannelse, jf. kravene under pkt. 2 og 3.

 

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker på individuel kontrakt. Aflønning fastsættes efter forhandling efter dit uddannelsesniveau, din erfaring og dine kvalifikationer i øvrigt.

Du vil kunne få anvist en personalebolig, som du selv betaler indskud, leje og løbende udgifter til. Der ydes bohaveflytning og tiltrædelsesrejse i henhold til de enhver tid gældende regler herom. Såfremt du i forvejen er bosat i den by, hvor stilingen er placere og fartøjet har hjemsted, stilles der ikke vakantbolig til rådighed.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at denne kan opretholdes under hele ansættelsesforholdet.

 

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål vedr. stillingens indhold, ansættelsesvilkår eller andet, er du velkommen til at ringe til politikommissær Carl Sværd på telefon +299 56 72 91 vedrørende stillingen i Nuuk eller til politikommissær Aqqaluk Petersen på telefon +299 70 14 24 vedrørende stillingen i Asiaat.

 

Ønsker du at vide mere om politiet generelt, kan du besøge vores hjemmeside www.politi.dk, hvor du også uploader din ansøgning. Du kan også sende en ansøgning via mail til grl-personale@politi.dk. Husk at anføre, hvilken by du søger ansættelse i.

 

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset alder, køn, religion eller etniske tilhørsforhold.

Ansøgningsfrist: 17. januar 2022

 

KALAALLIT NUNAANNI POLITIIT
Ataatsimut toqqissisimatitsivugut

GRØNLANDS POLITI
Sammen skaber vi trygheden