Gå til hovedindhold
91

Dette jobopslag er udløbet

Grønlands Politi søger chefkonsulent til ledelse af forebyggelsesindsatsen

Bliver du motiveret af både faglig ledelse og personaleansvar? Kan du med sikker hånd og stort fokus udvikle og drive analyser og projekter? Og vil du være med til at sætte retningen og styrke forebyggelsesindsatsen i Grønlands Politi?  

Så er det dig, vi søger til at hjælpe os med at omsætte Grønlands Politis strategi til konkrete forebyggelsesindsatser i en nyoprettet stilling.

 

Om stillingen

Operativ Planlægning & Analyse (OPA) og Kriminalpræventiv Stab i Grønlands Politi søger en chefkonsulent, der kan tage ansvar og være drivende på forebyggelsesområdet. Du vil blive en del af et team, der sammen arbejder for at skabe tryghed for alle borgere i Grønland, hvor du bl.a. skal være med til at bygge bro mellem strategi og konkrete forebyggelsesindsatser.

 

Forebyggelse er en topprioritet i Grønlands Politis strategi for 2019-2022. Særligt forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge er et område, som kræver vores opmærksomhed og samarbejde på tværs af forskellige myndigheder. Derfor søger vi en dygtig medarbejder til udvikling og ledelse af medarbejderne i Kriminalpræventiv Stab.

 

Vi kan tilbyde et attraktivt job i en organisation med en dagligdag fyldt med faglige udfordringer og egne ansvarsområder.

 

Du vil bl.a. få til opgave at:

 • Koordinere og lede forebyggelsesindsatser på tværs af organisationen, herunder sikre udmøntning af tildelte midler til forebyggelsesområdet i Grønlands Politi
 • Sikre fremdrift og implementering af forskelligartede projekter på forebyggelsesområdet, fx kriminalitetsanalyser og kampagner 
 • Stå for løbende evaluering og afrapportering af igangsatte initiativer og resultater på området
 • Skabe gode samarbejdsrelationer både internt med politifaglige kollegaer og eksternt med tværfaglige samarbejdspartnere i kommuner mv. samt styrke Grønlands Politi deltagelse i forskellige fora, fx lokale forebyggelsesudvalg, herunder at have ansvaret for PiSiU (Grønlands Kriminalpræventive råd).

 

Om dig

Vi forestiller os, at du:

 • har en kandidatbaggrund inden for samfundsvidenskab eller lignende
 • har flere års relevant erfaring – gerne med ledelse
 • er god til at lede og prioritere – både opgaver og mennesker
 • er idérig, tager initiativ og arbejder løsningsorienteret
 • har en analytisk og struktureret tilgang samt arbejder professionelt og målrettet både alene og i teams
 • har flair for skriftlig formidling til forskellige faggrupper
 • er empatisk og god til at udvikle relationer og netværk på tværs af politiets afdelinger og eksternt

 

Om os

Operativ Planlægning & Analyse (OPA) og Kriminalpræventiv Stab er en afdeling i Grønlands Politi, som organisatorisk er placeret i politisøljen under chefpolitiinspektøren.  

OPA og Kriminalpræventiv Stab har ansvaret for koordinering af Grønlands Politis kriminalpræventive indsatser, sekretariatsfunktion for Det Grønlandske Kriminalpræventive Råd (PiSiu), analyseenheden, politioperativt beredskabsplanlægning, administrering af politiets fartøjer, behandling af politioperative sager, såsom risikovurderinger samt sports- og videnskabelige ekspeditioner.

Vi forestiller os, at du særligt skal arbejde med at udvikle og drive forebyggelsesindsatser samt have ansvaret for faglig ledelse af de akademiske medarbejdere i Kriminalpræventiv Stab.

Udover afdelingen i Nuuk er der ansat tre kriminalpræventive medarbejdere på kysten, som du også vil få den faglige ledelse af.

Vi har fokus på, at der skal være en fornuftig balance mellem dit arbejds- og privatliv, og du får derfor mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af din ar­bejdstid.

Udover et spændende arbejdsliv ved Grønlands Politi, har Grønland masser at byde på i form af eksempelvis fantastiske naturoplevelser, et rigt kultur- og foreningsliv og ikke mindst et godt socialt og kollegialt sammenhold i Grønlands Politi.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Aflønning vil ske efter kvalifikationer og i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation.

Du vil kunne få anvist en personalebolig, som du selv betaler indskud, leje og løbende udgifter til.

Der ydes bohaveflytning og tiltrædelsesrejse i henhold til de enhver tid gældende regler herom. Såfremt du er bosat i Nuuk, stilles der ikke vakantbolig til rådighed.

Dit arbejdssted bliver Grønlands Politi, Politimesterembedet, Imaneq 22, 3900 Nuuk.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan opretholde en sikkerhedsgodkendelse.

 

Kontakt og ansøgningsfrist

Du er velkommen til at kontakte vicepolitiinspektør Viggo Johansen på telefon +299 36 51 04 eller mail vjo002@politi.dk for at høre mere om stillingen eller har spørgsmål af mere praktisk karakter.

Ønsker du at vide mere om politiet generelt, besøg vores hjemmeside www.politi.dk hvor du også oploader din ansøgning.

 

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion eller etnisk baggrund.

Frist for indsendelse af ansøgning er den 15. november 2019.

Ansættelse

Stillingen ønskes besat snarest muligt, men forventeligt først fra 1. februar 2020.

 

KALAALLIT NUNAANNI POLITIIT
Ataatsimut toqqissisimatitsivugut

 

GRØNLANDS POLITI
Sammen skaber vi tryghed