Gå til hovedindhold
100

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Politikutteren SISAK III søger en styrmand

Politikutteren SISAK III, der har base i Qaqortoq, søger en styrmand med forventet ansættelse den 1. juni 2019 eller efter nærmere aftale.

Som styrmand skal du være i besiddelse af gyldigt sønæringsbevis som bedstemand eller bedstemand i fiskeskibe.

Det vil være en fordel, såfremt du har sønæringsbevis som kystskipper eller fiskeskipper af 3. grad.

Herudover skal ansøgeren have følgende gyldige certifikater/beviser:

  • GMDSS Radiocertifikat LRC eller højere
  • ARPA/ECDIS
  • Røgdykker kursus
  • Søfartsbog opdateret med tidligere tjeneste

Vores nye styrmand kan efter sin ansættelse få fornyet sit sundhedsbevis for søfarende (Blå bog), og såfremt ansøgeren ikke har været på §16 kursus, kan dette erhverves gennem politiets uddannelses program.

Aflønningen sker i henhold til cirkulære indgået mellem Finansministeriet og Atorfillit Kattuffiat (AK) om ”overenskomst for skibsførere og styrmænd i statens tjeneste i Grønland af 15. april 2009”. I henhold til overenskomsten er det muligt at give den kommende styrmand ud fra den pågældendes kvalifikationer i øvrigt, et personligt tillæg som supplement til bruttolønnen.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilket der betales depositum og husleje efter de til enhver tid gældende regler. Såfremt du er boende udenfor Nuuk ydes der tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning efter gældende regler, ligesom vakantbolig stilles til rådighed indtil personalebolig er fremskaffet.

Dobbelt sproget ansøgere foretrækkes, men det er ikke noget krav.

Nærmere oplysninger om stillings indhold og øvrige ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til Kst. politikommissær Carl Sværd på tlf. 365111, eller pr. mail på: GRL-OPA-OG-KRIMINALPRAEVENTIV-Stab@politi.dk.

Ønsker du at vide mere om politiet generelt, besøg vores hjemmeside www.politi.dk.

Er du interesseret i stillingen skal du fremsende din ansøgning pr. mail til: grl-personale@politi.dk. Du skal vedhæfte dokumentation for uddannelse, tidligere beskæftigelse og kopi af relevante certifikater.

Ansøgningsfrist:  19. juni 2019

KALAALLIT NUNAANNI POLITIIT
Ataatsimut toqqissisimatitsivugut

GRØNLANDS POLITI
Sammen skaber vi trygheden