Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Akademisk medarbejder til Grønlands Politi, Overgrebssektionen

Grønlands Politi, Nuuk

Vil du arbejde med projektstyring, procesoptimering og tværfagligt samarbejde og derigennem være med til at gøre en forskel i det grønlandske samfund? Kan du drive projekter og større opgaver fra idéfase til implementering? Har du stærke formidlingsevner og kan omsætte dit akademiske arbejde til praktiske løsninger?

Så er det dig, Grønlands Politi, Overgrebssektionen, søger som akademisk medarbejder med forventet start 1. januar 2022. 

Om stillingen

Overgrebssektionen blev etableret primo 2021 med det formål at bekæmpe seksuelle overgreb mod børn. Når sektionen er fuldt implementeret, vil den bestå af en politikommissær, ni polititjenestemænd, en administrativ medarbejder, en juridisk medarbejder og en akademisk medarbejder. Sektionen har til huse på Politigården i Nuuk, men har hele Grønland som sit ansvarsområde. Sektionen beskæftiger sig primært med efterforskning af personfarlig kriminalitet begået mod børn, herunder gennemførsel af videoafhøringer, men driver samtidig flere relaterede udviklingsprojekter. Henover de næste år ønsker sektionen eksempelvis at videreudvikle procedurer og retningslinjer for tolkning, optimering af videoafhøringslokaler, herunder evt. implementering af børnehuse, og meget andet. Derudover forestår der en stor opgave med at udvikle og vedligeholde sektionens samarbejde med tværfaglige samarbejdspartnere som fx sociale myndigheder og NGO’er. Den nye akademiske medarbejder vil således primært varetage projektstyringsopgaver, men vil desuden understøtte sektionens tværfaglige samarbejde med sociale myndigheder og NGO’er. 

 

Kriminaliteten i Grønland adskiller sig, overordnet set, fra kriminaliteten i Danmark. Forekomsten af personfarlig kriminalitet, navnlig vold, drab og sædelighedsforbrydelser, er højere i Grønland set i forhold til indbyggertallet. Som medarbejder i Grønlands Politi skal du derfor være klar på, at du vil komme til at beskæftige dig med en række alvorlige sagsområder om personfarlig kriminalitet. Dette gør sig i særlig grad gældende i arbejdet i Overgrebssektionen.

Kvalifikationer

Du har en kandidatbaggrund, fx statskundskab, sociologi, forvaltning, kriminologi, PKL eller lignende. Du kan enten være nyuddannet eller have et par års relevant erfaring.

Herudover forventer vi, at du:

  • kan drive større opgaver og projekter med høj grad af selvstændighed og samtidig evner det gode samarbejde med kollegaer
  • er udpræget struktureret og evner at have overblik over mange forskellige opgaver
  • kan bygge bro mellem de akademiske analyser og den praktiske udførelse af opgaverne
  • kan etablere og vedligeholde gode relationer til mange forskellige samarbejdspartnere, både internt i politiet og i øvrigt i det grønlandske samfund

 

Det vil være en fordel, men ikke et krav, at du er dobbeltsproget (grønlandsk/dansk) i både skrift og tale.

 

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er med 3 måneders prøvetid.

 

Arbejdstiden er 40 timer om ugen med start 1. januar 2022 eller snarest herefter.

 

Dit arbejdssted bliver Grønlands Politi med adresse i Nuuk. Du vil kunne få anvist en personalebolig, hvortil du betaler indskud, leje og løbende udgifter. Er du pt. bosiddende uden for Nuuk, vil du blive anvist en vakantbolig, indtil passende personalebolig kan tilbydes. Grønlands Politi betaler for evt. tiltrædelsesrejse og bohaveflytning.

 

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan blive sikkerhedsgodkendt.

 

Udover et spændende arbejdsliv ved Grønlands Politi har Grønland masser at byde på i form af eksempelvis fantastiske naturoplevelser, et rigt kultur- og foreningsliv og ikke mindst et godt socialt og kollegialt sammenhold.

 

 

Kontakt og ansøgning

Send en ansøgning og vedlæg karakterudskrifter, cv samt eventuelle relevante udtalelser. 

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til sektionsleder i Overgrebssektionen, Simon Andrés, på tlf. +299 567210 eller mail SAN026@politi.dk. Husk at der er en tidsforskel på 4 timer.

 

Du kan finde mere information om politiet på www.politi.dk.

Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det

fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format.

 

Vi opfordrer alle kvalificerede til at søge uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund.

 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

Ansøgningsfristen er d. 1. oktober 2021.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 40 og 41.  

 

 

KALAALLIT NUNAANNI POLITIIT

Ataatsimut toqqissisimatitsivugut

GRØNLANDS POLITI

Sammen skaber vi trygheden