Gå til hovedindhold
137

Dette jobopslag er udløbet

Forsker i Pinngortitaleriffiks afdeling for Pattedyr og Fugle

Pinngortitaleriffik/Grønlands Naturinstitut søger en forsker i afdelingen for Pattedyr og Fugle.
 
Grønlands Naturinstitut søger forsker til økologiske undersøgelser af havpattedyr. Stilling kræver biologi uddannelse på kandidatniveau, samt beherskelsen af grønlandsk, engelsk og dansk på høj niveau. Det er nødvendig med erfaring med bearbejdelse af videnskabelige rapporter, laboratorie undersøgelser af maveindhold fra sæler og hvaler og kundskab om fiske øresten, samt analyser af telemetridata, aldersbestemmelse, interviewundersøgelser og indsamling af prøver i samarbejde med fiskere og fangere.
 
Det er tale om en fast stilling baseret i Nuuk med personalebolig.
 
Tiltrædelsestidspunkt er hurtigst muligt eller efter aftale.

Ansøgningsfrist den 27. juli 2018. 
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
 
Arbejdstiden er 40 timer om ugen.
 
Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.
 
Du kan læse mere om arbejdet på Grønlands Naturinstitut på vores hjemmeside www.natur.gl og du kan høre mere om arbejdet ved at kontakte fungerende afdelingschef Christine Cuyler.

Send din ansøgning til Grønlands Naturinstitut vedlagt oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse og kopier af eksamenspapirer. Ansøgningen mærkes med ”forsker PaFu afdeling” og sendes ved at trykke ”Send ansøgning” eller til:

Grønlands Naturinstitut,
Pinngortitaleriffik,
Boks 570,
DK-3900 Nuuk.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning