Gå til hovedindhold
93

Dette jobopslag er udløbet

Direktør til Grønlands Naturinstitut

Grønlands Naturinstitut søger direktør idet den nuværende direktørs åremålsansættelse udløber.

Grønlands Naturinstitut i Nuuk er en selvstændig og uafhængig forskningsinstitution under Grønlands Selvstyre. Instituttet varetager monitering, forskning og videnskabelig baseret rådgivning om bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer og beskyttelse af miljøet og biodiversiteten i og omkring Grønland. 

Stillingen ønskes besat af en kandidat med følgende kvalifikationer:

  • Relevant naturvidenskabelig uddannelsesmæssig baggrund såsom cand. scient. eller tilsvarende.
  • Erfaringsmæssig baggrund, der dokumenterer gode strategiske lederegenskaber fra nationale og internationale forskningsmiljøer, herunder evne til opgaveprioritering og resultatorienteret arbejdstilrettelæggelse.
  • Handlekraftig, dynamisk og i stand til at optræde synligt såvel internt som eksternt.
  • Stærke egenskaber inden for samarbejde og kommunikation med interne og eksterne samarbejdspartnere.
  • Kendskab til grønlandsk kultur og samfund.
  • Sproglige kompetencer inden for grønlandsk, engelsk og dansk.
     

Rejseaktivitet
Der må forventes rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

Om Grønlands Naturinstitut
Grønlands Naturinstitut forsker i de levende ressourcer, dyr og planter, og i miljøet i og omkring Grønland, samt rådgiver Grønlands Selvstyre, kommunerne og andre instanser. Naturinstituttet rummer tre faglige afdelinger: Afdelingen for Pattedyr og Fugle, Afdelingen for Fisk og Skaldyr og Afdelingen for Miljø og Råstoffer. Desuden et tværvidenskabeligt dansk/grønlandsk klimacenter: Grønlands Klimaforskningscenter.
Klimaforskningscentreret er forankret ved Grønlands Naturinstitut og forsker i klimaændringers effekter for den arktiske natur og det grønlandske samfund.
Du kan læse mere om Grønlands Naturinstitut på www.natur.gl

Løn - og ansættelsesvilkår  
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.
Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2018 månedligt Kr. 54.072 og årligt Kr. 648.864

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår. Hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandsloven for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse.

Arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.
Stillingen besættes på åremål

Tiltrædelsestidspunkt
Tiltrædelsesdato er 1. september 2019 eller efter aftale.
 
Ansøgningen
Ansøgningen vedlagt CV, eksamensbevis med mere skal sendes via nedenstående link.
Udvalgte kandidater vil blive bedt om at udfylde person profil test

Ansøgningsfristen er den 15. juli 2019.
 
Yderligere oplysninger
Vil du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Departementschef i Departementet for Natur og Miljø, Mette Skarregaard Pedersen, mesp@nanoq.gl
 
Du kan læse om Grønlands Selvstyre på www.naalakkersuisut.gl.
 
Bolig 
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning