Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Har du lyst til et afvekslende og udviklende arbejde i et attraktivt arbejdsmiljø

Ledige stillinger som kredsdommer ved Qeqqata Kredsret og Sermersooq Kredsret

Tre stillinger som kredsdommer ved kredsretterne er ledige til besættelse snarest muligt.

 

Ansættelsesområdet er kredsretterne i Grønland. To stillinger er placeret med tjenestested i Nuuk og en stilling med tjenestested i Sisimiut.

 

Kredsdommerne udnævnes af Domstolsstyrelsen efter indstilling fra Dommerrådet.

 

Dine primære arbejdsopgaver som kredsdommer vil være at

 • sagsbehandle og træffe afgørelse inden for alle sagsområder, der er henlagt til kredsretterne

 • fungere som retsformand ved retsmøder

 • sikre effektiv sagsbehandling af høj kvalitet i hele kredsretten

 • besvare henvendelser fra parter, professionelle aktører, myndigheder, borgere mv.

 • vejlede kontorfunktionærer, videndele med andre ansatte og deltage i den fortsatte udvikling af kredsretten.

 

Det er en forudsætning, at du:

 • Er uberygtet og opfylder betingelserne for valgret til kommunalbestyrelsen

 • Har bestået den i retsplejelovens § 12, stk. 2, nævnte kredsdommeruddannelse eller har opnået fritagelse herfor

 • Er fagligt velfunderet og har gode juridiske kvalifikationer

 • Vægter god sagsbehandling og grundighed højt

 • Forstår, at retsvæsenet skal levere sin service inden for fastsatte mål for sagsbehandling

 • Er parat til at træffe beslutninger af stor betydning

 • Er flittig, engageret og villig til at yde en ekstra arbejdsindsats, når dette er nødvendigt

 • Har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på både grønlandsk og dansk

 • Har lyst til og mulighed for at deltage i tjenesterejser i Grønland

 

Arbejdet i kredsretten ledes af den administrerende kredsdommer. Kredsretterne og Retten i Grønland samarbejder tæt om den fortsatte udvikling af domstolene i første instans.

 

Grønlands Domstole er en del af Danmarks Domstole. Grønlands Landsret har formuleret mål og værdier for landsrettens virke, ligesom kredsretterne sammen med Retten i Grønland har formuleret en vision og en mission for retterne i første instans. Læs mere på: www.domstol.gl.

 

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til lov om statens tjenestemænd i Grønland og den aftale, der er indgået mellem Domstolsstyrelsen og CO 10. Aftalen kan rekvireres ved at skrive til tvj@domstol.gl. Stillingerne er klassificeret i lønramme 36. Til stillingerne vil der være knyttet et personligt tillæg. Samlet forventes lønnen at være ca. 38.733,50 kr. om måneden med tillæg af pension.

 

 

Som kredsdommer har du ret til en feriefrirejse hvert 2. år.

 

For ansatte, der bor i en anden by end tjenestestedet, ydes der tiltrædelsesrejse og bohaveflytning i henhold til den grønlandske tjenestemandslovs bestemmelser, ligesom der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje mv. efter gældende regler.

 

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås hos den fungerende dommer ved Retten i Grønland, Thomas Verner Jørgensen, på tlf. 36 38 00 eller på tvj@domstol.gl.

 

Ansøgning med CV, kopi af eksamensbevis og andet relevant materiale skal være sekretariatet for Dommerrådet i hænde senest den 31. maj 2018.

 

I ansøgningen skal du oplyse, hvor du ønsker at arbejde, og hvilken mailadresse, vi kan kontakte dig på.

 

Ansøgningen stiles til Domstolsstyrelsen og sendes til:

 

post.landsret@domstol.gl eller

 

Dommerrådet

v/Landsdommeren i Grønland

Postboks 1040

3900 Nuuk

 

Ansættelsesproces:
Dommerrådet forventer at indkalde egnede ansøgere til en personlig samtale. Samtalen kan eventuelt foregå pr. televideo. Samtaler vil blive afholdt i begyndelsen af uge 25.

 

Inden samtalen, kan ansøgeren blive bedt om at medvirke i en personlighedstest og en test vedrørende sproglige færdigheder og umiddelbar forståelse af en lovtekst. Resultatet af denne test, vil telefonisk blive gennemgået med ansøgeren inden samtalen for rådet. Rådets medlemmer vil få oplysninger om resultatet af testen inden samtalen.