Gå til hovedindhold
101

Souschef ved Grønlands Landsret

Ansøgningsfrist: 01-02-2021

Vil du medvirke til at præge udviklingen i det grønlandske retsvæsen?

Er du en dygtig og erfaren jurist, gerne med erfaring fra domstolene, der søger nye personlige og faglige udfordringer? Så er du måske den rette kandidat til stillingen som souschef ved Grønlands Landsret.

Om Grønlands Landsret
Grønlands Landsret er en del af Grønlands Domstole og har kontor i Nuuk. Landsretten har otte medarbejdere: To jurister, en sekretariatsleder, tre retssekretærer, en retsbetjent og en kommunikationskonsulent.

Landsretten er appelinstans for sager, der er afgjort af Retten i Grønland eller en af de fire kredsretter.

Hovedparten af landsrettens sager er kriminalsager, der er anket fra kredsretterne, men landsretten behandler også civile ankesager. Dertil kommer kære af processuelle afgørelser og afgørelser i skifte- og fogedsager. Ved hovedforhandling af sager, der er afgjort af Retten i Grønland i første instans, tiltrædes landsretten af yderligere to landsdommere fra Danmark.

Souschefens opgaver
Souschefen bestrider én af to juriststillinger ved landsretten. Opgaverne består hovedsagelig i behandling af ankesager fra kredsretterne samt kæresager fra kredsretterne eller Retten i Grønland. I kriminalsager sættes landsretten ofte uden for Nuuk, så du vil få mulighed for at se det storslåede land på tjenesterejser.

Derudover varetager souschefen enkelte administrative opgaver og deltager i udviklingen af Grønlands Domstole sammen med landsdommeren. Under landsdommerens fravær fungerer souschefen som stedfortræder. Der er endvidere mulighed for uden for stillingen at fungere som juridisk sekretær for det grønlandske erstatningsnævn.

Vi forventer

  • At du er en dygtig og erfaren jurist, gerne med erfaring fra by- eller landsretskonstitution
  • At du hurtigt kan tilegne dig ny lovgivning og nye rutiner, idet Grønland har egne love på en række områder
  • At du har et stort personligt drive
  • At du har gode samarbejds- og formidlingsevner og har respekt for kulturforskelle
  • At du har eventyrlyst, et åbent sind og en åben tilgang til de udfordringer, der er en del af vores hverdag.

Har du erfaring fra tidligere ophold ved Grønlands Domstole eller andre institutioner i Grønland, vil vi anse det som en fordel.

Du kan komme i betragtning til stillingen, selv om du ikke har en landsretskonstitution, men forventer at søge en stilling som konstitueret landsdommer indenfor de kommende 2-3 år, jf. nedenfor.

Livet i Grønland
Er du interesseret i udendørsaktiviteter i naturen, er mulighederne næsten ubegrænsede (sejlads, fiskeri, jagt, vandreture, alpinski, langrendsski, fodbold mv.). Det grønlandske samfund og naturen er betagende og et ophold i Grønland er derfor en oplevelse for livet.

Du kan læse mere om forhold og fritidstilbud i Nuuk på www.sermersooq.gl/da/borger.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse i stillingen sker som tjenestemand i den grønlandske lønramme 37, jf. lov om statens tjenestemænd i Grønland. Udnævnelse som retsassessor forudsætter, at en landsretskonstitution er gennemført med et tilfredsstillende resultat.

Hvis du ikke har gennemført en landsretskonstitution, vil du blive ansat som dommerfuldmægtig efter overenskomst for juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland. Du vil samtidig blive konstitueret i stillingen som souschef med henblik på udnævnelse, når du har gennemført en konstitution i en af landsretterne i Danmark med et tilfredsstillende resultat. Det forventes, at du søger en landsretskonstitution senest 2-3 år efter din konstitution som souschef.

Til stillingen er knyttet forskellige tillæg, herunder et vagttillæg for deltagelse i en vagtordning. Den samlede løn i stillingen inkl. vagttillæg udgør 57.816,89 kr. pr. måned i aktuelt niveau (april 2019-niveau). To af de tilknyttede tillæg, på samlet 9.303,55 kr. i aktuelt niveau (1. april 2019-niveau), er pensionsgivende med 18 %.

Du vil få anvist en moderne personalebolig, der også kan rumme en eventuel familie.

Som souschef vil du være omfattet af en række aftaler for statens tjenestemænd i Grønland vedrørende ret til til- og fratrædelsesfrirejse, frirejser under tjenesten samt bohaveflytning. I forhold til feriefrirejser vil Domstolsstyrelsen yderligere være indstillet på at give dig og en eventuel familie mulighed for en årlig feriefrirejse, jf. § 3 i aftale af 22. august 1992 om særlige ansættelsesvilkår.

De forskellige aftaler kan ses her.

Stillingen er ledig til besættelse 1. juni 2021.

Få mere at vide
Nærmere oplysninger om Grønlands domstole kan læses her eller på www.domstol.gl.

Du kan få yderligere oplysninger ved at ringe til landsdommeren ved Grønlands Landsret, Kirsten Thomassen, på telefon +299 36 39 00 (husk 4 timers tidsforskel). Du kan også ringe til Camilla Metz Larsen, Domstolsstyrelsens HR-Center, på tlf. 99 68 42 79.

Ansøgning
Stillingen søges online via vores rekrutteringssystem ved at trykke på ”søg stillingen” nederst på siden. Du skal vedhæfte curriculum vitae, indscannet eksamensbevis samt eventuelle udtalelser. Ansøgninger skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest mandag den 1. februar 2021.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v. 

Søg stillingen