Gå til hovedindhold
88

Dette jobopslag er udløbet

Dommerfuldmægtig til Retten i Grønland

Ansøgningsfrist: 28-10-2019

Vi søger en jurist til en stilling som dommerfuldmægtig ved Retten i Grønland med tiltrædelse efter nærmere aftale.

Vi tilbyder dig:

 • Et meget selvstændigt arbejde med stort ansvar fra starten.
 • Højt kvalificeret juridisk arbejde inden for alle retsområder.
 • Stor kontaktflade til borgere, virksomheder, myndigheder m.v.
 • Mulighed for tjenesterejser til kredsretterne i Grønland.

Vi lægger vægt på, at du:

 • Er parat til at træffe beslutninger af stor betydning.
 • Har gode teoretiske kvalifikationer.
 • Er god til at formulere dig i et enkelt og klart sprog - både mundtligt og skriftligt.
 • Er god til at skabe kontakt med alle medarbejdergrupper.
 • Har mod på at undervise. Retten i Grønland forestår bl.a. undervisningen af kredsdommerkandidater.
 • Er klar til at finde de pragmatiske løsninger, der også skal til for at få tingene til at fungere.
 • Har relevant erhvervserfaring, f.eks. som dommerfuldmægtig, advokat, advokatfuldmægtig eller fra anklagemyndigheden.
 • Har høj arbejdskapacitet.
 • Har respekt og forståelse for at alt arbejde udføres i en dobbeltsproget hverdag.
   

Som dommerfuldmægtig ved Retten i Grønland får du et meget selvstændigt og ansvarsfuldt arbejde, idet du selvstændigt behandler og afgør sager. Arbejdet adskiller sig på en række punkter fra arbejdet ved de danske byretter, idet kredsretterne bl.a. fungerer som 1. instans i kriminalsager. Det er Retten i Grønlands opgave at vejlede og uddanne medarbejderne i de grønlandske kredsretter. I forbindelse med tjenesterejser til kredsretterne skal du derfor være parat til at fungere både som kredsdommer og vejleder.

Hvis du ikke tidligere har været ansat ved Danmarks Domstole, skal du gennemgå den særlige grunduddannelse for dommerfuldmægtige i Grønland. Uddannelsen varer 2 år og giver 2 års merit på den danske grunduddannelse for dommerfuldmægtige, hvis du fortsætter din karriere ved en byret i Danmark.

Retten i Grønland er en del af Danmarks Domstole og har samme strategiske tema om at være en moderne og attraktiv arbejdsplads med de rette kompetencer, visioner og værdier. Retten i Grønland består p.t. af den administrerende dommer, en administrationschef, en souschef samt to dommerfuldmægtige, hvoraf den ene stilling er ledig. Der er endvidere 5 retssekretærer og 1-2 studentermedhjælpere.

Til Retten i Grønland hører p.t. også de 3 kredsdommerkandidater, der er i færd med at gennemføre kredsdommeruddannelsen.

Læs mere om kredsretterne og Retten i Grønland her eller på www.domstol.dk/gronland

Du kan læse mere om forhold og fritidstilbud i Nuuk på www.sermersooq.gl/da/borger, ligesom du kan søge flere oplysninger om forholdene i Grønland via hjemmesiden www.sullissivik.gl. Det grønlandske samfund og naturen er betagende, og et ophold i Grønland kan blive en oplevelse for livet. Men inden du søger, er det vigtigt at overveje, om du har mod på at arbejde og bo i et land, med en anderledes kultur, langt fra Danmark.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til overenskomsten mellem Finansministeriet og DJØF for jurister og universitetsøkonomer m.v. i statens tjeneste i Grønland.

Til stillingen er knyttet et rådighedstillæg, et funktionstillæg samt et eller flere kvalifikationstillæg afhængig af kvalifikationer og tidligere erfaringer.

Vi har mulighed for at stille en bolig (lejlighed) til rådighed efter de til enhver tid gældende regler. Der vil efter omstændighederne også være plads til en eventuel familie. 

Overenskomsten regulerer mulighederne for til- og fratrædelsesfrirejse, frirejser under tjenesten samt bohaveflytning. Domstolsstyrelsen vil endvidere være indstillet på at indgå aftale om særlige vilkår for ansættelsen efter bilag 2 til overenskomsten.

Få mere at vide

Du kan få yderligere oplysninger ved at ringe til administrerende dommer ved Retten i Grønland, Stig Nørskov-Jensen, på tlf. dir. +299 - 36 39 20 eller mobiltlf. +299 - 55 67 44 (husk 4 timers tidsforskel - når klokken er 12:00 i Danmark, er klokken 08:00 i Nuuk).

Du kan også ringe til Camilla Metz Larsen, Domstolsstyrelsen, på tlf. 99 68 42 79.

Ansøgning

Du sender din ansøgning elektronisk via vores rekrutteringssystem. Du bliver guidet igennem rekrutteringsprocessen, når du trykker på knappen ”Job” øverst på siden. Ud over din ansøgning skal du vedhæfte CV, afsluttende bachelor- og kandidatbevis, der angiver karakterer og karaktergennemsnit, samt eventuelle udtalelser.

Vi skal have modtaget din ansøgning i rekrutteringssystemet senest mandag den 28. oktober 2019, kl. 12 (dansk tid).

Vi forventer at afholde samtaler i København i uge 46 eller evt. pr. televideo.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v.

 

Søg stillingen