Gå til hovedindhold
159

Dette jobopslag er udløbet

Administrationschef med flair for HR til Retten i Grønland

Vi søger en kollega, der trives med mange forskellige opgaver og som er løsningsorienteret og fleksibel. Du får bl.a. ansvar for rettens personaleadministration, økonomi og IT, samt direkte personaleansvar for seks medarbejdere. Udover et spændende job vil du have mange muligheder for at opleve Grønlands smukke natur.

Grønlands Domstole, der er en del af Danmarks Domstole, værner om retssamfundet, demokratiet og den enkeltes retssikkerhed. Ved domstolene arbejder vi hver dag for ret og retfærdighed med udgangspunkt i vores vision, vores stærke værdier og vores fælles mål.

Vi tilbyder en udfordrende stilling med en meget varieret opgavesammensætning og med betydelige muligheder for at sætte præg på rettens fortsatte udviklingsarbejde og daglige drift.

Retten i Grønland har kontor i Nuuk og varetager administrationen af de grønlandske retter i første instans, der samlet beskæftiger ca. 85 medarbejdere, heraf 6 jurister og 12 kredsdommere. Retterne i første instans består af Retten i Grønland og fire kredsretter, der har hovedkontorer i Ilulissat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq.

Læs mere om kredsretterne og Retten i Grønland her eller på www.domstol.gl.

I Administrationsafdelingen ved Retten i Grønland er der seks medarbejdere, herunder en controller og en IT-supporter. Afdelingen løser administrative opgaver for Retten i Grønland og de fire kredsretter. Endvidere udfører afdelingen administrative opgaver for Grønlands Landsret.

Som administrationschef indgår du i rettens ledelse i tæt samarbejde med den administrerende dommer, der har det overordnede administrative ansvar for retten. Du indgår i ledergruppen, som udover dig og den administrerende dommer består af dommeren og funktionschefen ved Retten i Grønland. De administrerende kredsdommere som kollegium inddrages i væsentlige beslutninger i relation til kredsretternes ledelse og større administrative spørgsmål.

Administrationschefens primære arbejdsopgaver
Du får det daglige og overordnede ansvar for rettens administration, herunder løn- og driftsbudget, økonomi, indkøb, HR, IT og rettens sikkerhed. Herudover indgår drift af retsbygninger og kontakten til udlejere og andre eksterne leverandører som en del af dine arbejdsopgaver. Du bidrager til den strategiske planlægning og udvikling, og du deltager i rettens samarbejde med Domstolsstyrelsen.

Endvidere står du for tilrettelæggelse af arbejdet i samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget, og du er en vigtig sparringspartner for den administrerende dommer. Du vil desuden skulle bistå de administrerende kredsdommere med sparring i forhold til deres ledelsesopgaver, herunder navnlig i forhold til personalespørgsmål, og du skal i den forbindelse være dygtig til at holde implementeringen af rettens mål og strategi for øje.

Du har det overordnede ansvar for den daglige personaleadministration af alle kontoransatte ved retten. Jurister og kredsdommere hører ansættelsesretligt under Domstolsstyrelsen. Du har desuden i samarbejde med controlleren det direkte personaleansvar for medarbejderne i administrationsafdelingen.

Du deltager i alle opgaver relateret til rettens arbejde med sikkerhed, og du har bl.a. kontakt med politiets sikkerhedsansvarlige. Derudover er du ansvarlig for rettens IT- og teknikorganisering.

Hvis du er domstolsjurist, har du mulighed for at få tildelt retsarbejde, ligesom der vil være mulighed for at få andre udvalgte juridiske opgaver af administrativ karakter.

Kvalifikationer
Du kan have en uddannelse som cand.jur. eller en tilsvarende samfundsvidenskabelig uddannelse, men dette er ikke en betingelse. Der vil blive lagt vægt på erfaring med den type opgaver, der er beskrevet ovenfor under afsnittet ”Administrationschefens primære arbejdsopgaver” og gerne erfaring inden for det statslige område og erfaring med personaleledelse og økonomistyring.

Vi lægger vægt på, at du har interesse og flair for HR og ledelse. Det betyder blandt andet, at du skal være god til at træffe beslutninger og – hvad der er lige så vigtigt – god til at føre beslutningerne ud i livet. Du skal kunne skære igennem, men du skal også have gode evner for at lytte og sætte dig ind i medarbejdernes situation. Intuition og empati er derfor også vigtige egenskaber.

Vi vægter højt, at du har en anerkendende, tillidsfuld og respektfuld ledelsesstil. Som menneske er du nærværende og inddragende i samarbejdet med andre, ligesom du har en rolig, positiv og løsningsorienteret tilgang, så tingene går op i hverdagen. Har du kendskab til grønlandsk kultur og taler både grønlandsk og dansk vil det være en fordel.

Vi er en organisation, hvor kommunikation fylder meget, så det er vigtigt, at du formulerer dig klart og sikkert både mundtligt og skriftligt.

Løn- og ansættelsesvilkår
Tiltrædelsestidspunktet vil være snarest muligt og efter nærmere aftale.

Ansættelse sker på overenskomstvilkår efter relevant overenskomst. Er du i forvejen tjenestemand, kan der eventuelt ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Aflønning i stillingen sker med udgangspunkt i lønniveauet for en dansk lønramme 36. Der vil kunne ydes tillæg afhængig af kvalifikationer. Endvidere vil der eventuelt være mulighed for at blive omfattet af aftalen om visse særlige tidsbegrænsede vilkår.

Du vil få anvist en passende personalebolig, der også kan rumme en eventuel familie.

Hvis du er eller har været domstolsjurist, vil du blive ansat med ansættelsesværn. Aflønning ud over lønrammelønnen fastsættes efter gældende lønaftaler.

Det er en forudsætning for ansættelse som administrationschef ved Grønlands Domstole, at du er eller kan sikkerhedsgodkendes.

Ansøgning
Stillingen søges elektronisk via e-rekruttering på www.domstol.dk under ”job”.

Ud over din ansøgning skal du vedhæfte CV, afsluttende bachelor- og kandidatbevis, der angiver karakterer og karaktergennemsnit, samt eventuelle udtalelser.

Vi skal have modtaget din ansøgning i rekrutteringssystemet senest fredag den 6. januar 2023, kl. 12 (dansk tid).

Rekrutteringsprocessen varetages af Flies HR. Der afholdes løbende interviews med relevante kandidater. Vi holder 1. samtaler med udvalgte kandidater den 10. januar 2023 samt 2. samtaler den 18. januar 2023.

Til brug for rekrutteringsforløbet kan kandidaterne blive bedt om at deltage i et testforløb.

Vi opfordrer enhver, der er interesseret og kvalificeret, til at søge stillingen uanset personlige forhold som alder, køn, race, etnisk tilhørsforhold m.v.

Mere om stillingen og Grønland
Alle henvendelser vedrørende rekrutteringsprocessen bedes rettet til Flies HR. Du er velkommen til at kontakte partner Dorthe Flies fra Flies HR på mobil +299 - 58 31 17 / +45 60 83 31 17 eller på mail dorthe@flieshr.dk

Såfremt du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte administrerende dommer Stig Nørskov-Jensen tlf. dir. +299 - 36 39 20 eller på mail snj@domstol.gl

Vil du vide mere om at bo og arbejde i Nuuk, kan du finde mere information her https://sermersooq.gl/da/category/services/fritid/

 

Danmarks Domstole er den tredje statsmagt og dermed uafhængig af politiske interesser. Vi værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolene pålægger straf og afgør tvister mellem personer, virksomheder og myndigheder. Det er også domstolene, der afgør fogedsager og skiftesager samt står for tinglysning af rettigheder. Danmarks Domstole består af Højesteret, to landsretter, Sø‐og Handelsretten, Tinglysningsretten og 24 byretter. Hertil kommer retsvæsenet på Færøerne og i Grønland, Procesbevillingsnævnet og Domstolsstyrelsen. Vi beskæftiger i alt ca. 2.400 medarbejdere. Vores værdier er ansvarlighed, respektfuld behandling, troværdighed samt åbenhed og lydhørhed.

Søg stillingen