Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Vil du være med til at sikre det gode patientforløb for patienter med psykisk sygdom

Sygeplejerske -Vil du være med til at sikre det gode patientforløb for patienter med psykisk sygdom?

 

Er du interesseret i aktivt at deltage i de udviklings- og omstillingsprocesser, der er i gang i psykiatrien?

Vil du noget med din sygepleje?  Har du lyst til i samarbejde med Afdelingssygeplejersken, at være kulturbærer, sikrer det gode patientforløb, udvikle og implementere afdelingsgrundlag for psykiatrisksygepleje? Så har du chancen nu, psykiatrien søger sygeplejersker til fast stilling med interesse for psykiatrien.   

 

Psykiatriskafdeling

Psykiatrisk Afdeling A1 er en akut modtagerafdeling med en integreret skræm. Afdelingen kan modtage 12 voksne og børn/unge med psykiatriske problemstillinger indenfor alle specialer i psykiatrien. Afdelingen modtager patienter fra hele Grønland.   

 

Afdelingen er organiseret i Psykiatrisk område. I afdelingen har vi en miljøterapeutisk tilgang til patientbehandlingen, vi arbejder med kontaktpersonordning, jeg-støttende sygepleje og relations behandling. Det miljøterapeutiske arbejde understøttes af terapi tilknyttet afdelingen med terapeutisk personale. Vi anser patientens netværk og familie som en væsentlig ressource, derfor arbejder vi under indlæggelsen på, at etablere god relation mellem patienten og dennes familie og netværk, ved at inddrage familien og netværket i plejen.

Personalesammensætningen i afdelingen består af Sygeplejersker, pædagoger,  psykiatri- og sundhedsassistenter. Til afdelingen er der tilknyttet en tolk.

 

Behandlingsforståelsen tager udgangspunkt i en bio-psyko-social forståelsesmodel. Derfor er det tværfaglig og tværsektorielt samarbejde med kommunerne, Institutioner, bo enheder og psykiatriens socialrådgiver pædagoger, terapeuter, læger og psykologer væsentligt og nødvendigt. Vi dokumenterer sygeplejen i EPJ, som er et elektronisk patientjournalsystem.

 

Psykiatrien i Grønland

Psykiatrisk område som udover afdelingen, en terapi,  en ambulatoriefunktion, målrettet børn, unge og voksne i ambulante forløb med psykiater og psykologer, samt distriktspsykiatri, der er fordelt rundt på de Grønlandske sundhedsregioner. Samarbejdet med Regionerne og de underliggende Sundhedscentre og de ca. 1500 patienter sker via kystrejser og Telepsykiatriskkonsultationer og supervision. Fra Regionerne modtager afdelingen de akutte såvel som elektive patienter, og behandler alle former for sindslidelser.  

 

Vi tilbyder:

 • God introduktion og medinddragelse i udvikling af psykiatrisk sygepleje.
 • Et innovativt og aktivt fagligt miljø med bl.a. temadage og undervisning
 • Særligt til rette lagt kompetenceudvikling, hvis du er ny i psykiatrien
 • Fokus på sikkerhed og et godt arbejdsmiljø
 • Kurser samt muligheder for efter - og videreuddannelser for fastansatte
 • Medlemskab af en aktiv personaleforening
 • Deltagelse i patientledsagerrejser til og fra DK men også rundt i Grønland
 • Supervision

 

Vi søger dig der er:

               Uddannet og autoriseret sygeplejerske

 • Har interesse for psykiatrien, gerne psykiatrisk erfaring men ingen forudsætning
 • gerne specialuddannelse
 • Er kvalitetsbevidst og engageret
 • Er fleksibel og omstillingsparat
 • Har forudsætninger for at skabe god patient kontakt
 •  Gode samarbejdsevner og lyst til at lære fra sig

 

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg på www.nun.g)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes til www.gjob.dk

 

Ansøgningsfrist: 28. januar 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Afdelingssygeplejerske Rikke Krogh på e-mail: rikr@peqqik.gl  eller på tlf.: +299 344800 efter kl. 12:30 dansk tid

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Kenni Birk Andreasen på tlf. +299 3446 86 eller på e-mail: [keba@PEQQIK.GL]

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

 

 

Ansøgningsfrist: 28. januar 2020

Søg denne stilling