Gå til hovedindhold
105

Dette jobopslag er udløbet

Vil du være med til at sikre det gode patientforløb?

Psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital søger sygeplejersker med interesse for psykiatrien.  Vi ønsker du kan starte pr. 1 maj 2019 eller efter aftale.

Er du interesseret i aktivt at deltage i de udviklings- og omstillingsprocesser, der er i gang i psykiatrien, opleve grønlandsk kultur og en storslået natur? Vil du noget med din sygepleje og har du lyst til i samarbejde med Afdelingssygeplejersken om at være kulturbærer, sikrer det gode patientforløb, udvikle og implementere afdelings grundlag for sygepleje og nye metoder, så har du chancen nu.

Psykiatrisk afdeling
Psykiatrisk Afdeling A1 er en akut modtager afdeling med en integreret skærmet enhed.

Afdelingen kan modtage 12 voksne og børn/unge fra 15 år og opefter med psykiatriske problemstillinger og afdelingen er organiseret i Psykiatrisk område.

I afdelingen har vi en miljøterapeutisk tilgang og vi arbejder med kontaktpersonordning, jeg-støttende sygepleje og relations behandling. Det miljøterapeutiske arbejde understøttes af en terapi tilknyttet afdelingen med terapeutisk personale. Vi anser patientens netværk og familie som en væsentlig ressource, derfor arbejder vi under indlæggelsen på at etablere god relation mellem patienten og dennes familie og netværk, ved at inddrage familien og netværket i plejen.

Personalesammensætningen i afdelingen består af Sygeplejersker, pædagoger, psykiatri- og sundhedsassistenter. Til afdelingen er der knyttet en tolk.

Behandlingsforståelsen tager udgangspunkt i en bio-psyko-social forståelsesmodel. Derfor er det tværfaglig og tværsektorielt samarbejde med kommunerne, institutioner, boenheder og psykiatriens socialrådgiver, pædagoger, terapeuter, læger og psykologer væsentligt og nødvendigt.

Vi dokumenterer sygeplejen i cosmic, som er et elektronisk patientjournalsystem.

Psykiatrien i Grønland
Psykiatrisk område som udover afdelingen, en terapi, en ambulatoriefunktion, målrettet børn, unge og voksne i ambulante forløb med psykiater og psykologer, samt distriktspsykiatri, der er fordelt rundt på de Grønlandske sundhedsregioner. Samarbejdet med Regionerne og de underliggende Sundhedscentre og de ca. 900 patienter sker via kystrejser og telepsykiatriskkonsultationer og supervision. Fra Regionerne modtager afdelingen de akutte såvel som elektive patienter, og behandler alle former for sindslidelser. 

 

Vi tilbyder

 • God introduktion og medinddragelse i udvikling af psykiatrisk sygepleje
 • Et innovativt og aktivt fagligt miljø med bl.a. temadage og undervisning
 • Særligt til rette lagt kompetenceudvikling, hvis du er ny i psykiatrien
 • Fokus på sikkerhed og et godt arbejdsmiljø
 • Kurser samt muligheder for efter - og videreuddannelser for fastansatte
 • Medlemskab af en aktiv personaleforening
 • Deltagelse i patientledsagerrejser til og fra DK, men også rundt i Grønland
 • Supervision

 

Vi søger dig der er

 • Uddannet og autoriseret sygeplejerske
 • Har interesse for psykiatrien, gerne psykiatrisk erfaring men ingen forudsætning og gerne specialuddannelse
 • Er kvalitetsbevidst og engageret
 • Er fleksibel og omstillingsparat
 • Har forudsætninger for at skabe god patient kontakt, gode samarbejdsevner og lyst til at lære fra sig

 

Krav til ansættelse
For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold
Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst ved tiltrædelsestidspunktet. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201902067

 

Ansøgningsfrist: d. 25. marts 2019

 

Kontakt
Information om stillingen kan indhentes ved oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen på e-mail: abkj@peqqik.gl eller på tlf.: +299 484915 efter kl. 12:30 dansk tid.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie-Louise Chemnitz Egede på tlf. +299 34 43 85 eller e-mail: mlce@peqqik.gl
 

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.