Gå til hovedindhold
88

Dette jobopslag er udløbet

Vil du medvirke til en videre udvikling af de initiativer og aktiviteter, der er igangsat indenfor børne- og ungeområdet i Grønland? Så er dette en enestående mulighed for at være med.

Sundhedsplejerske søges til fast stilling på Regionssygehuset i Ilulissat pr 1 februar 2020, eller efter aftale.

Som sundhedsplejerske i Ilulissat vil du være tilknyttet regionssygehuset, som har 65 ansatte og 21 sengepladser.

Vi har en børnestue og 3 barselssenge.

Regionssygehuset er et fødested, hvor der bliver født ca. 110 børn om året.

 

Regionssygehuset er normeret til tre sundhedsplejersker som servicerer hele region Avannaa med konsulentbistand. Region Avannaa strækker sig fra Ilulissat over Uummannaq, Upernavik og til den nordligste by Qaanaaq.

Til disse byer hører i alt 22 bygder.

Hver by påregnes et konsulentbesøg 2 gange årligt.

Derudover varetages konsulentfunktionen ved telemedicinsk kontakt.

Det betyder, at du som fast sundhedsplejerske bliver tilknyttet en af byerne med tilhørende bygder samt en del af Ilulissat by.

Sundhedsplejerskefunktionen er alsidig og har mangeartede aktiviteter og der arbejdes efter fælles faglige retningslinjer.

Aktiviteterne omfatter hjemmebesøg, konsultationer på sygehusets klinik, undervisning, fødselsforberedelse i samarbejde med jordemoder og konsulentfunktion i daginstitutioner.

Børneundersøgelser og vaccinationer i samarbejde med lægen samt skolesundhedspleje med funktionsundersøgelser, sundhedssamtaler og sundhedsundervisning.

 

Der er stor fokus på tidlig indsats og sårbare familier, hvor der er etableret tværfaglige samarbejde med de respektive instanser og dette specielle arbejde fylder en del af jobbet.

Arbejdet som sundhedsplejerske kræver handlekraftighed, selvstændighed og solid sygeplejefaglig basis og evne til at strukturere og følge op på opgaverne.

Hvis du har særlig interesse for forebyggelse og sundhedsfremme, og lyst til at arbejde med dit fag i de nordlige omgivelser, ser vi frem til at modtage din ansøgning.

 

Ønskede kvalifikationer

  • Du er omstillingsvillig og kan lide at arbejde med komplekse opgaver
  • Du har nogle års erfaring som sundhedsplejerske, og arbejder selvstændigt
  • Du er vant til at arbejde med skolebørn
  • Du er indstillet på tværfagligt samarbejde
  • Du kan arbejde med respekt for en anden kultur

 

Vi kan tilbyde dig

  • Et varierende og udfordrende arbejde, som stiller store krav til din faglighed og fleksibilitet
  • Mulighed for at arbejde med stor indflydelse på egen arbejdsdag
  • Et regionssygehus i udvikling

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201912563

 

Ansøgningsfrist: d. 30. december 2019

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Anne-Mette Thorsø på tlf. +299 94 71 22 eller på e-mail: AMTH@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personaleafdelingen på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.