Gå til hovedindhold
126

Dette jobopslag er udløbet

Vikar for Afdelingssygeplejerske til psykiatrisk afdeling A1, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk søges

Da vores afdelingssygeplejerske skal på barsel, søger vi en vikar for vores afdelingssygeplejeske fra 1. august 2021 til og med juli 2022 eller efter nærmere aftale.

 

Psykiatrisk afdelingen (afd. A1) er en akut modtageafdeling med 12 sengepladser, heraf tre i skærmet afsnit. Afdelingen modtager patienter fra hele Grønland i alderen 17 år og opefter. Personalegruppen består af ca. 22 medarbejder, sygeplejersker psykiatri- og sundhedsassister, samt pædagoger. Afdelingen modtager studerende og elever i praktik.

 

Vi arbejder med implementering af Safewards, nedbringelse af tvang og udvikling af et sikkert arbejdsmiljø.

Du vil i dagligdagen referere til Områdeledelsen, om består af en ledende overlæge og oversygeplejerske. Psykiatrisk område består foruden sengeafdelingen af et psykiatrisk ambulatorium med læger og psykologer der også er tilknyttet afdelingen, en distriktspsykiatri, psykiatrisk terapi og en socialrådgiver funktion.

 

Vi tilbyder:

 • En stilling med udfordringer og mulighed for kompetenceudvikling
 • En arbejdsplads med et engageret personale, der ønsker faglig udvikling
 • Supervision og plads i en aktiv tværfaglig ledergruppe
 • Udstrakt tværfagligt samarbejde om patientbehandlingen med Social- og distriktspsykiatri i Nuuk og på kysten, Kriminalforsorgen, politi og med retspsykiatrien i Risskov

 

Vi søger en afdelingssygeplejerske, der

 • Har det store overblik samt erfaring med og opnået kompetencer i psykiatrisk sygepleje
 • Ledelseserfaring
 • Har engagement, vil og kan medvirke til det gode patientforløb samt fokus på personlig- og faglig udvikling af personalet,
 • Har en personlighed som er respekteret og en ledelsesstil der er værdibaseret  
 • Vil være formidlende i forhold til personale og patienter
 • Vil optimere arbejdsgange og udnytte ressourcerne effektivt
 • Kan være medvirkende til at udvikle et arbejdsmiljø, hvor motivation, faglighed trivsel og sikkerhed gør hverdagen og arbejdsmiljø mere forudsigelig

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

 

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Startdato: 1. august eller efter nærmere aftale

 

Ansøgningsfrist: 26.juli 2021

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt:

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende oversygeplejerske Ann Birkekær på tlf. (+299) 34 4812 / 547516 eller på e-mail: abkj@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:

Organisationsplan

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Ansøgningsfrist: 26. juli 2021

Søg denne stilling