Gå til hovedindhold
96

Dette jobopslag er udløbet

Vi tilbyder en alsidig stilling på Sundhedscenteret i Qaanaaq hvor du vil varetage mange spændende opgaver og udfordringer indenfor sygeplejefaget. Her er din selvstændighed og erfaring afgørende

Sundhedscentrets primære opgave er konsultation for byens borgere. Vi varetager undersøgelser i forbindelse med normale graviditeter, men hvor fødslerne foregår i Ilulissat eller Nuuk. Sundhedsplejeområdet varetages af en fast sundhedsassistent og i tæt samarbejde med regionens sundhedsplejersker. 

Der foretages ingen elektiv kirurgi på stedet, men mindre indgreb i lokalbedøvelse foretages. Forebyggende arbejde varetages på baggrund af de ressourcer der findes på sundhedscentret. Du skal dosere, udlevere og give medicin, hvor din viden indenfor lægemiddelområdet er vigtig.

Der er ingen bemanding på Sundhedscenteret efter kl. 16. Borgerne ringer til Ilulissat sygehus først og bliver visiteret/vurderet, vi har hjemmevagtdækning alle dage året rundt, hvor du indgår i vagtordning med de øvrige ansatte på sundhedscenteret.

På Sundhedscenteret er der plads til fem indlagte patienter, men da du indgår i et lille team med 8 ansatte med forskellige faglige baggrunde (en læge, en afdelingssygeplejerske, tre sundhedsassistenter, en portør, en tolk og en rengøringsmand), er det kun meget få og kun akut syge patienter der indlægges et døgn eller få dage, hvorefter de overflyttes til Ilulissat, Nuuk eller København.

Kvalifikationer

  • Erfaring indenfor skadestue, akutområdet, modtagelse eller lignende.
  • Erfaring/viden indenfor lægemiddelområdet
  • Minimum to års sygehuserfaring
  • Dobbeltsproget grønlandsk/dansk

 

Hvem er du?

  • Selvstændig og ansvarsbevidst
  • Fleksibel og gode samarbejdsevner
  • Positiv og imødekommende
  • Pragmatisk og struktureret arbejdstilgang

 

Hvem er vi?

Du bliver del af et lille, dedikeret og dygtigt team i et velfungerende sundhedscenter. Du vil møde venlige kollegaer som giver en god introduktion både fagligt og socialt i en spændende kultur. Sundhedsvæsenet fælles værdier er respekt, tillid, omsorg og faglighed.

 

Qaanaaq

Qaanaaq er Grønlands nordligste by med mørketid om vinteren og sol døgnet rundt om sommeren. Her vil du opleve en helt særlig kultur og lokalsamfund langt fra alt andet. Her er hundeslæde og nordlys er en del af hverdagen om vinteren, mens sejlads, vandring og isfjeld er din hverdag om sommeren.

 

Tiltrædelse d. 15. juli 2019 eller efter aftale

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=20190580

 

Ansøgningsfrist: d. 14. juni 2019

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Anne-Mette Thorsø på tlf. +299 94 71 22 eller på e-mail: AMTH@peqqik.gl

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller på e-mail: AQQJ@PEQQIK.GL
 

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.