Gå til hovedindhold
173

Dette jobopslag er udløbet

Sygeplejerske til sundhedscenter i Narsaq

Vi søger en sygeplejerske i et tre måneders vikariat for vores kollega på sundhedscenteret i Narsaq, Sydgrønland. Tiltrædelse snarest muligt.

 

Sundhedscenterets opgaver består primært af konsultation af byens og dens bygds borgere. Sygeplejerskerne på sundhedscenteret har tilkaldevagter efter endt dagarbejde. Der foretages ingen planlagte operationer og de intensive patientforløb overflyttes til andet sygehus.

 

Opgaverne omfatter pleje af patienterne med kirurgiske, medicinske eller psykiatriske sygdomme i alle aldre. Sundhedscenteret modtager alle former for patientkategorier og har plads til 13 patienter, dog viderevisiteres patienter af intensiv karakter.

 

Selve sundhedscentret består af:

 • 1 sengeafdeling med 12 pladser
 • 1-2 lægekonsultationer
 • Skadestue
 • Apotek
 • Laboratorium
 • Røntgen
 • Funktioner som livstil, TB, graviditeter
 • Sundhedspleje og hjemmepleje
 • Ambulance/portør funktion
 • Konsultationer i bygderne Narsarsuaq og Qassiarsuk

 

Personalet er sammensat af:

 • 1–2 regionslæge
 • 1 afdelingssygeplejerske
 • 3 sygeplejersker
 • 6 sundhedsassistenter/sundhedsmedhjælper
 • 5 afdelingsmedhjælpere
 • 2 tolke/kontorassistenter
 • 2 portører
 • 2 lægesekretærer
 • 1 køkkenassistent
 • 1 vaskerimedhjælper
 • 2 bygdemedarbejdere

 

Sygdomstilfælde som ikke kan behandles færdig eller skal have specialbehandling overflyttes til andre sygehuse som regionssygehuset i Qaqortoq, landshospitalet i Nuuk eller til specialafdelinger i Danmark.

Narsaq ligger i Sundhedsregionen Kujataa (www.peqqik.gl)  kun 45 minutters sejlads fra Qaqortoq, i smukke Sydgrønland, hvor sundhedscentret betjener omkring 1450 borgere i alle aldre.

 

Ønskede faglige om menneskelige kvalifikationer:

 • Mod på en arbejdsdag, hvor du fagligt spænder vidt
 • Gerne skadestueerfaring
 • Mangfoldighed, tålmodighed, rummelighed og selvironi
 • Lyst til at være en del af et lille samfund, hvor folk vil hinanden på den gode måde

 

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

STATSBORGERSKAB
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

ANSØGNING
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201802106).

 

Ansøgningsfrist: 12. marts 2018

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

 

KONTAKT
Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske Susanne Schwartz på tlf. (+299) 66 12 11 eller på e-mail SUSC@PEQQIK.GL. Eller ved ledende regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på tlf. (+299) 64 22 11 eller e-mail IKC@PEQQIK.GL.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Daniel Rausner på tlf. +299 34 43 81 eller på e-mail: DANR@PEQQIK.GL.
 

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.