Gå til hovedindhold
77

Dette jobopslag er udløbet

Sygeplejerske og sundhedsassistent til afdeling K1 i med bred specialer og plads til fordybelse

Vil du være med til at udvikle K1 og patient forløb, hvor patienten er i centrum? Vil du være del af et fagligt engageret arbejdsmiljø, hvor patientsikkerheden og tæt samarbejde er afgørende for vores succes?

 

Vi tilbyder: god fokus på arbejdsmiljø, intro program og en afdeling med mange kulture, hvor der er plads til alle.

 

Tæt samarbejde og fagligt engagement

Du bliver del af en afdeling hvor samarbejdet og vore faglige viden er afgørende for vores succes. Den daglige pleje er gruppepleje som overgår til tildelt patient pleje, hvor du indgår i et team af sygeplejersker og sundhedsassistenter. Inden for de enkelte specialer har vi samarbejde med andre faggrupper på tværs af afdelingerne, f.eks. har vi et tæt samarbejde med læger, fysio- og ergoterapeuter ved patienter med knæ og hofte alloplastik.

 

Vi vægter faglig viden og udvikling højt, således at vi hele tiden kan yde patienterne den bedste behandling. Derfor har vi hvert år fastansat personale på kursus og efteruddannelse, som efterfølgende deler den nye viden med det øvrige personale.

 

Du arbejder i et bredt speciale

På K1 modtager og behandler vi primært ortopædkirurgiske patienter med akutte, subakutte og elektive forløb fra hele kysten. Der er patienter med knæ og hofte alloplastik. Vi har øre-næse-hals kirurgiske patienter i akut, elektivt og palliativt forløb. Herudover modtager vi også tand- og kæbepatienter ligesom vi behandler alle former for sår, hvilket medfører et bredt spektrum af diagnoser. Endeligt varetager vi også patienter som indlægges til observation for bl.a. commotio.

 

Dit eget ansvarsområde og gode muligheder for udvikling

  • Vi tilbyder en afdeling kendetegnet ved dialog, tæt samarbejde og fagligt engagement i vores arbejdsopgaver. Vi fejrer succeser og er opmærksomme på hinanden, hvilket betyder at vi også vægter grin og nærvær højt når arbejdsdagen tillader det.
  • Du kan forvente mange spændende udfordringer af både faglig og personlig karakter. Vores brede speciale betyder, at du vil udvikle mange af dine faglige kompetencer. Samtidig bliver du del af en afdeling præget af kulturel diversitet – både blandt kollegaer og patienter.
  • Vi forestiller os, at du har dit eget ansvarsområde, f.eks. indenfor hygiejne eller UTH. Dette tror vi på bidrager til et fagligt interesseret arbejdsmiljø!
  • Vi har fokus på patienten og dennes familie. Derfor prioriterer vi også patientsikkerhed og et nærværende patientforløb højt. Dog må du også må være forberedt på akutte henvendelser som kræver omstillingsparathed og alsidige kompetencer.
  • Du har mulighed for medlemskab af en aktiv personaleforening, som bl.a. arrangerer sejl- og fisketure, museumsbesøg og kulturelle udflugter.
  • Ved fastansættelse tilbyder vi kurser og efteruddannelse som arrangeres i samarbejde med dig.

 

Du er imødekommende og interesseret i sygeplejefaget

  • Det er væsentligt at du har klinisk erfaring og er fortrolig med et eller flere af vores specialer, således at du kan bidrage til vores gode udvikling.
  • Da patientsikkerheden og et fagligt arbejdsmiljø er afgørende for os, så forventer vi også at du er kvalitetsbevidst og engageret i sygeplejefaget.
  • Det er en klar fordel, at du har en rolig arbejdstilgang og kan bevare overblikket, da vi har et stort patient-flow.
  • Det er en klar fordel, hvis du har gode IT-kompetencer, da vi bl.a. registrer vores patienter i COSMIC.

 

Af person er du ambitiøs, imødekommende og social. Du er nysgerrig på at lære nyt, men også dele din viden inden for sygeplejefaget. Dit ambitionsniveau kommer til udtryk i dit daglige arbejde, hvor du vægter kvaliteten i dit arbejd højt. Samtidig er du imødekommende, samarbejdsorienteret og trives i samarbejde med kollegaer på tværs af faggrupper og kultur.

 

Grønlands landshospital i en storby med enestående natur

Dronning Ingrids Hospital er Grønlands moderne landshospital med et højt fagligt niveau, hvor der arbejdes efter internationale standarder. I kraft af vores landsdelsfunktion så modtager vi også patienter fra hele Grønland.

 

I Nuuk er storby og natur samlet ét sted. Her er mange spisemuligheder og kulturelle oplevelser, ligesom du hurtigt er ude i fjeldet eller inde i fjorden. Om vinteren er nordlys en del af din hverdag, ligesom du også kan stå på både langrend og alpin ski. Om sommeren er dagene lange og fritiden kan bruges på at vandre og se rensdyr, eller du kan sejle ind i fjorden og fiske, se sæler og hvaler. Læs mere om Nuuk og Grønland på https://visitgreenland.com/da/artikler/byens-lys-i-nuuk/

 

Tiltrædelse: Efter aftale

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg her, www.nun.gl

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  

http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201911424

Ansøgningsfrist: d. 9. december 2019

 

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved afdelingssygeplejerske Dorthe Møller på tlf. (+299) 34 48 67 eller på e-mail: DOMJ@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personaleafdelingen på PERSONALE@PEQQIK.GL

 

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.