Gå til hovedindhold
70

Sygeplejerske med interesse for sundhedsplejen eller en sundhedsplejerske søges til Region Kujataa

Fundamentet i sundhedsplejens arbejde er hjemmebesøg til småbørn, undersøgelser, sundhedssamtaler, sundhedsundervisning og vejledning til skolebørn, ind og udskolingsundersøgelser, konsulentfunktion til børnedaginstitutioner og tværfagligt/tværsektorielt samarbejde omkring børn med særlige behov. Opgaver indenfor børnevaccinationsområdet samt forebyggelse af omsorgssvigt og forebyggelse af uønskede graviditeter er også inkluderet i arbejdet.

Sundhedsplejersken medvirker til at styrke den tidlige sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende indsats, ’Tidlig indsats’ i Qaqortoq og dens bygder. Der vil i den forbindelse være et tæt samarbejde med vores 2 jordemødre på regionssygehuset samt sengeafdelingen der. Regionsbyen er modtager af alle gravide til fødsel (cirka 80 fødsler/årligt samlet)

 

 

Vi tilbyder:

  • En stilling, som indeholder alle aspekter i sundhedsplejen
  • En stilling, hvor du i tæt samarbejde med din kollega, planlægger din dag  
  • En stilling, hvor du kommer tæt på befolkningen

 

Vi søger dig, der:

  • Har nogle års erfaring som sundhedsplejerske
  • Kan lide et selvstændig opsøgende arbejde
  • Ønsker et alsidigt arbejde  

 

Om os:

  • Vi er et lille sygehus med knapt 64 ansatte, som du vil blive en del af
  • Vi vægter det tværfaglige højt, da vi har nem tilgang til hinanden
  • Du vil dele kontor med din kollega, kontoret er fysisk placeret som nabo til vores jordemødres kontor/ svangre konsultationer.

 

Regionen består af 3 byer, Qaqortoq, Narsaq samt Nanortalik. Som sundhedsplejerske, vil du have kontakt med børnene i Qaqortoq samt Nanortalik, hvorfor at du må påregne at der vil være rejser ind i mellem.

 

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

 

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

 

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

 

Startdato: gerne snarest muligt eller 1. juni 2021

 

Ansøgningsfrist: 11. maj 2021

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt:
Information om stillingen kan indhentes ved Ledende Regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på tlf. (+299) 64 22 11 eller på e-mail: IKC@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

 

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsplan her:
Organisationsplan

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.
Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.
Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Ansøgningsfrist: 11. maj 2021

Søg denne stilling