Gå til hovedindhold
138

Dette jobopslag er udløbet

Sygeplejerske med interesse for psykiatri til Qaqortoq (genopslag)

Søger du et job hvor du gør en synlig forskel for den enkelte patient?

 

Som sygeplejersker indenfor psykiatrien får du en arbejdsdag med mange udfordringer opgaver, som stiller krav til din faglighed og fleksibilitet. Du er tæt på patienten og gør en kæmpe forskel for den enkelte.

 

I den psykiatriske hjemmesygepleje er der ca. tilknyttet 40 patienter. Du vil primært behandle patienter i langvarige forløb, som bor i bo-enheder og har tilknyttet en støtteperson. Her vil du oftest møde patienter med diagnoser som psykoser og skizofreni samt affektive lidelser og personlighedsforstyrrelser. Du kan også forvente patienter med dom til behandling samt patienter med behov for opfølgning efter indlæggelse med selvmordsimpulser/-forsøg.

 

Din hverdag er præget af stor selvstændighed og vekslende opgaver, heriblandt støttende samtaler, forebygge tilbagefald, akutte opgaver såsom indlæggelse eller overflytning, opfølgning af iværksat behandling, supervision og vejledning til støttepersoner. Der er gode mulighed for medinddragelse og udvikling af din funktion.

 

Patienterne skal ses af læge og visiteres til psykiatrisk hjemmesygeplejerske. De fleste patienter møder ambulant, mens andre kræver din opsøgende indsats. I forbindelse med hjemmebesøg hos patienten er der et godt samarbejde med sygehusets portør, som tager med.

 

Hvem er vi?

Du er fysisk placeret på regionssygehuset i Qaqortoq. Her vil du møde dedikere og dygtige kollegaer, som har fokus på det nærværende patientforløb og sammen får ting til at lykkedes. Vi er afhængige af hinandens kompetencer og værdsætter et socialt og engageret kollegaskab, f.eks. kræver nogle patientsamtaler tolkning, hvor en kollega fungerer som tolk. Hos os kan du se altså frem til et job med rigtig gode udviklingsmuligheder.

 

Vi har et tæt samarbejde med psykiatrisk afdeling på landshospitalet i Nuuk, som f.eks. giver psykiatrisk tilsyn via Skype. Herudover er der et godt samarbejde med lægerne, som er somatisk uddannede. Endeligt har vi et velfungerende samarbejde med Kriminalforsorgen vedrørende patienter med dom.

 

Hvem er du?

  • Psykiatrisk erfaring
  • Trives i et arbejde hvor mange opgaver løses selvstændigt
  • Din arbejdstilgang er fleksibel, opsøgende og du er omstillingsparat
  • Som person er du robust, ansvarsbevidst og motiverende

 

Tiltrædelse 1. januar 2019 eller efter aftale

Vi tilbyder både fastansættelse eller vikariat af minimum tre måneders varighed.

 

Ved fastansættelse ydes et attraktivt månedligt tillæg på mellem 3.400 kr. og 4.700 kr. afhængig af din anciennitet.

 

Krav til ansættelse
For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem (http://www.gjob.dk/Sogjob/opfordret-ansogning?VID=201810496)

 

Ansøgningsfrist: 17. november 2018

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Ledende regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på tlf. (+299) 64 22 11 (efter k. 13 dansk tid) eller på e-mail: IKC@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Inga Olsen på tlf. +299 34 46 86 eller på e-mail: INGO@PEQQIK.GL
 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.