Gå til hovedindhold
82

Dette jobopslag er udløbet

Sundhedsassistent til Ortopædkirurgisk afdeling, K1, Nuuk

Brænder du for det nærværende patientforløb? Og samarbejder du godt med kollegaer på tværs af faggrupper?

 

Kollegaer med forskellig kulturel baggrund

Du bliver del af en afdeling hvor samarbejdet og vores faglige viden er afgørende for vores succes. Vi er en afdeling med forskellig kulturel baggrund, f.eks. har vi lige nu grønlandsk, dansk, filippinsk og polsk personale. Vores kulturelle forskellighed betyder, at du kan se frem til en dynamisk hverdag i et team af sygeplejersker og sundhedsassistenter, hvor den daglige pleje er gruppepleje.

 

Mobilisering, motivering og sårpleje

Vi modtager og behandler primært ortopædkirurgiske patienter med akutte, subakutte og elektive forløb fra hele kysten, men har også patienter indenfor knæ og hofte, øre-næse-hals, tand og kæbe, samt sårpleje. I din hverdag vil du bl.a. behandle patienter med alle typer af sår, hvor din opgave er at yde den rette behandling for patienten. Herudover har du ansvar for mobilisering og genoptræningsøvelser for patienter. Disse øvelser udføres i tæt samarbejde med hospitalets ergo- og fysioterapeuter. Da du har den daglige kontakt med patienten, så er det afgørende at du også kan motivere patienten i genoptræningsforløbet.

 

Mange udfordringer og udviklingsmuligheder

  • Vi tilbyder en stilling med mange udfordringer og gode udviklingsmuligheder. Da vi arbejder med mange specialer, så vil du også møde mange patienter med forskellige behov, hvor dine alsidige kompetencer kommer i brug.
  • Vi har fokus på patienten og dennes familie, hvor patientsikkerhed og et nærværende patientforløb vægtes højt.
  • Der er mulighed for sociale aktiviteter og netværk. F.eks. tilbyder hospitalet medlemskab af en attraktiv personaleforening, som bl.a. arrangerer sejl- og fisketure, museumsbesøg og kulturelle udflugter.

 

Du er imødekommende og interesseret i sygeplejefaget

  • Det er væsentligt at du har klinisk erfaring og er fortrolig med et eller flere af vores specialer, således at du kan bidrage til vores gode udvikling.
  • Det er en forudsætning, at du har gode IT-kompetencer, da vi bl.a. registrer vores patienter i vores elektroniske patientjournal COSMIC.
  • Det er en klar fordel, at du har en rolig arbejdstilgang og kan bevare overblikket, da vi har et stort patient-flow.
  • Du kan arbejde i skiftende vagter, primært dag- og nattevagter.

 

Af person er du kvalitetsbevidst, nysgerrig og samarbejdsorienteret. Du er nysgerrig på at lære nyt samt dele din viden inden for sygeplejefaget, så vi hele tiden udvikler patientsikkerheden og mestrer vores opgaver.

 

Grønlands landshospital i en storby med enestående natur

I Nuuk er storby og natur samlet ét sted. Her er mange spisemuligheder og kulturelle oplevelser, ligesom du hurtigt er ude i fjeldet eller inde i fjorden. Om vinteren er nordlys en del af din hverdag og du kan også stå på både langrend og alpin ski. Om sommeren er dagene lange og fritiden kan bruges på at vandre og se rensdyr, eller du kan sejle ind i fjorden og fiske, se sæler og hvaler. Læs mere om Nuuk og Grønland på https://visitgreenland.com/da/artikler/byens-lys-i-nuuk/

 

 

Tiltrædelse: Snarest muligt eller efter aftale

Stillingen tilbydes som et vikariat af seks måneders varighed.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201807389)

 

Ansøgningsfrist: 22. august 2018

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved konstitueret afdelingssygeplejerske Girard Dupitas på tlf. (+299) 34 42 60 eller på e-mail: GIRB@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på tlf. +299 34 43 85 eller på e-mail: MLCE@PEQQIK.GL
 

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.