Gå til hovedindhold
130

Dette jobopslag er udløbet

Steno Diabetes Center Nuuk søger tolk til understøttelse af telemedicin

I samarbejde med Sundhedsvæsenet opslår Steno Diabetes Center Grønland her en 3- årig projektstilling for en tolk, der skal være med til at drive den telemedicinske indsats.

Grønland, er med den spredte bosætning, udfordret i forhold til at kunne nå ud til og tilbyde borgere samme muligheder for sundhedsfaglige konsultationer og behandlinger uanset bopæl. For at afhjælpe denne udfordring, er en telemedicinsk indsats blevet udarbejdet, som skal implementeres i hele Grønland over de næste 3 år. Tolken skal sammen med en projektleder og sygeplejerske være med til at drive og understøtte implementering af den telemedicinske indsats i hele landet.

Vi tilbyder:

 • En 3-årig vagtfri stilling hos Steno Diabetes Center Grønland (SDCG) i tæt samarbejde med resten af Sundhedsvæsenet
 • En spændende stilling med alsidige udfordringer og indflydelse på arbejdspladsen
 • Mulighed for faglig og personlig udvikling
 • Et godt arbejdsmiljø med gode og hjælpsomme kolleger
 • En stilling placeret på et af regionshospitalerne eller i SDCG Nuuk

Vi søger dig, der:

 • Er uddannet tolk grønlandsk/dansk
 • Er motiveret til at udvikle telemedicinsk tolkning
 • Har lyst til at undervise og vejlede kolleger og patienter i brugen af de nye løsninger
 • Har flair for IT
 • Er engageret, selvstændig og ansvarlig
 • Er tillidsvækkende med et godt humør
 • Struktureret og systematisk

Om os:

 • Steno Diabetes Center Grønland (SDCG) åbnede 1. juli 2020 som en integreret del af Sundhedsvæsenet i Grønland
 • Centerledelsen i SDCG består af en administrativ og en lægefaglig chef, og teamet består af en tværfaglig kombination af administrative, sundhedsfaglige og forskningsmæssige medarbejdere
 • Fysisk ligger centret indtil videre på Dronning Ingrids Hospital (DIH) og Sundhedscenter (DIS) i Nuuk. SDCG flytter i 2024 ind i en nyopført centerbygning i nærheden af DIH og DIS

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed
Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner og 4 områder på Dronning Ingrids Hospital, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.

Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.peqqik.gl
I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.Gjob.gl

Startdato: 1. august 2022 eller efter aftale 

Ansøgningsfrist: 23. maj 2022

Kontakt:
Information om stillingen kan indhentes ved Projektleder, Anna Rask Lynge, tlf. (+299) 344418 anrl@peqqik.gl, eller Administrativ Centerchef, Tina Amondsen, på tlf. (+299) 54 78 67 eller på e-mail: tiam@PEQQIK.GL

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: PERSONALE@PEQQIK.GL

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram her:

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Ansøgningsfrist: 23. maj 2022

Søg denne stilling