Gå til hovedindhold
185

Dette jobopslag er udløbet

Stabschef til Forløbskoordinering i Det Grønlandske Sundhedsvæsen (Genopslag)

Har du blik for processer og forløb i organisationer, stærke kompetencer indenfor koordinering og ledelsesmæssig erfaring? Så har vi brug for dig!

Det Grønlandske Sundhedsvæsen søger en ambitiøs og udviklingsorienteret stabsleder til Forløbskoordineringen. Stabsfunktionen har eksisteret i 3 år og er derfor stadig under udvikling både internt i staben og udad i samarbejdet med regioner, samt de kliniske områder.

Stabsfunktionen Forløbskoordineringen sikrer effektiv koordinering af de ca. 5000 årlige patientrejser til og fra behandling i Grønland. Det er også herfra koordineringen af patienternes rejse og ophold under behandling planlægges. Driften af patienthotellet i Nuuk er derfor også placeret i Forløbskoordineringen.

Stabsfunktionen er således et vigtigt bindeled imellem regionerne og de kliniske områder på Dronning Ingrids Hospital, for at sikre et veltilrettelagt forløb for patienterne.

Om stillingen

Som stabsleder for Forløbskoordineringen skal du videreudvikle patient- og rejsekoordineringens samt patienthotellets bidrag til at skabe sammenhængende patientforløb, i samarbejde med din ledergruppe.

Du bliver leder for 3 dedikerede og fagligt stærke afdelingsledere, der hver især leder de ca. 35 medarbejdere fordelt på tre afdelinger: Patient- og rejsekoordineringen, Patienthotellet i Nuuk samt Klinisk Sekretariat. Herudover skal du lede to AC-fuldmægtige i arbejdet med tværgående projekter, hvor der er fokus på optimering af patienternes forløb, herunder patientinformation.

Patienthotellet i Nuuk huser patienter, der kommer fra kysten og skal til behandling på Dronning Ingrids hospital. Patienthotellet huser årligt 24.500 patienter.

Klinisk Sekretariat udarbejder patienternes plan for behandling efter anvisning fra lægerne. Der udarbejdes årligt 22.000 patientnotater.

Patient- og rejsekoordineringen står for bookning af behandling samt patienternes rejse til og fra hjemby, og behandlingssted. Derudover varetager afdelingen patientevakueringer med fly både internt i Grønland og til Danmark.

Dit ansvar vil bl.a. være:
 • Organisations-, medarbejder- og ledelsesudvikling med afsæt i organisationens strategier og mål.
 • Budgetansvar for 130 mio. kr.
 • Indgåelse og opfølgning på diverse kontrakter og samarbejdsaftaler.
Om dig
 • Vi søger en leder, der er god til at skabe og vedligeholde relationer - det gælder både indad til i forhold til afdelingslederne og medarbejderne, udad til i organisationen såvel som eksterne samarbejdspartnere.
 • Du har dokumenteret ledelseserfaring, herunder ledelse af ledere, og kan levere tydelig ledelse gennem sparring, inddragelse og tværfaglighed.
 • Du skal kunne forhandle og finde de gode løsninger - altid med patienten i centrum.
 • Vi søger en innovativ og ambitiøs leder, som samtidig evner at stoppe op og tage bestik at situationen. Du skal således både sikre udvikling af staben og samtidig en sikker og effektiv drift.
 • Dit fokus den første tid vil være på en fysisk samling af staben med opmærksomhed på arbejdsmiljø og samarbejde internt og videreudvikling af Patienthotellets ydelser.
Derudover ser vi gerne, at du:
 • Har relevant videregående uddannelse.
 • Indsigt og erfaring med forhandling og indgåelse af kontrakter.
 • Har flair for god og dialogskabende kommunikation.
 • Har erfaring fra stabsfunktioner og det at være en understøttende funktion for den øvrige organisation.
 • Har arbejdet med processer og optimering af forløb f.eks. gennem lean-ledelse.
 • Kendskab til Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en fordel.
 • Kan navigere i et tværkulturelt og tværfagligt arbejdsmiljø og har viden om grønlandske forhold.
Vi tilbyder

En spændende stilling, hvor du som leder er med til at gøre en stor forskel for landets patienter. Du vil som stabsleder få en central rolle i opbygningen og videreudviklingen af en relativ ny afdeling. Du vil møde spændende udfordringer og udviklingsmuligheder, men du er aldrig alene, for du bliver en del af et hold engagerede og inspirerende lederkollegaer. Vores arbejdsplads er kendetegnet ved en åben og fri omgangstone med plads til humor og forskelligheder.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.
Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er for tiden klassificeret svarende til LR 38. Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2022 kr. 718.873 årligt og kr. 59.906 månedligt.

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.gjob.gl

Startdato: 1. august 2023 eller efter aftale

Ansøgningsfrist: 18. juni 2023.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 25 og 26

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Direktør, Tina Amondsen, på telefon (+299) 547867 eller pr. mail: tiam@peqqik.gl

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: personale@peqqik.gl

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Ansøgningsfrist: 18. juni 2023

Søg denne stilling