Gå til hovedindhold
82

Dette jobopslag er udløbet

Spændende stilling som medarbejder i PEQQIK-DATA CTDP

Det Grønlandske sundhedsvæsen søger en medarbejder til udvikling og drift af EPJ, som indeholder Cosmic, Telemedicin, Dataudtræk og Patientsikkerhed

Har du en sundhedsfaglig baggrund, flair for it og lyst til at være med til at udvikle og drive sundhedsvæsens kliniske digitaliserede systemer?

Arbejdsstedet er Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, men vi samarbejder med alle faggrupper og alle afdelinger samt sygehuse i hele Grønland og Det Grønlandske Patienthjem i København.

Vi leder efter en nysgerrig kollega, som har lyst til et udfordrende job med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du skal kunne se dig selv bidrage aktivt til et uformelt arbejdsmiljø, hvor vi lægger vægt på at støtte, supplere og sparre med hinanden i forhold til faglighed og erfaringer.

 

Arbejdsopgaver:
Medarbejderen skal bl.a. – i samarbejde med Afdelingen for PEQQIK-DATA sikre

 • gennemførelse og koordinering samt øvrige kliniske udviklings- og driftsaktiviteter
 • kvalitetssikre brugen af de digitale systemer der benyttes i sundhedsvæsenet
 • gennemførelse af bruger- og superbrugeruddannelse

 

Der er således et tæt samarbejde med de enkelte brugere, superbrugere samt ledelser med henblik på at styre og koordinere processerne i forbindelse med opgaveløsning.

Konkrete opgaver indeholder bl.a.:

 • Identificere opgaver og udvikle processer med basis i de systemer der benyttes
 • koordinere og kommunikere med brugere og samarbejdspartnere
 • Udarbejdelse analyse og beskrive arbejdsprocesser
 • Tilrettelæggelse af og gennemførelse af brugerundervisning inkl. udfærdigelse af undervisningsmateriale
 • Opdatere og udfærdige brugervejledninger
 • Anvendelsessupport af de systemer der benyttes.
 • Tilrettelæggelse, afvikling og opfølgning af møder
 • Øvrige praktiske og forefaldende opgaver

 

Kvalifikationer:
Sundhedsfagliguddannelse kombineret med interesse indenfor IT. Herudover er Det en fordel, men ikke et krav, at du har kendskab til projektledelse.

Som person er du nysgerrig og har masser af gå på mod. Du har lyst til at lære nyt og så er du servicemindet af natur og stortrives med en stor kontaktflade. Du har lyst til at forbedre sundhedsvilkårene i hele Grønland.

 

Du kommer til at arbejde i en organisation med forskellige kulturer – sproglige såvel som faglige, det er derfor vigtigt, at du er tolerant, rummelig og tålmodig.

 

Du evner at tænke tingene ind i komplekse perspektiver og flere dagsordener og stadig være i stand til effektivt at træffe beslutninger. Det er helt naturligt for dig at tage fra, når det går stærkt.

 

Som person er du struktureret og god til at bevare overblik for opgaver og fagområder. Du er god til at prioritere din tid og ved, at nogle opgaver kan løses med et hurtigt, kort og præcist svar, mens andre opgaver har en tyngde og vigtighed, som kræver større omhyggelighed, præcision og dokumentation.

 

Vi forventer, at du har et godt kendskab til grønlandsk kultur, og er du dobbeltsproget vil det være en fordel.

 

Hvem er vi, og hvad tilbyder vi?
Vi er en administrativ stab for Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Vores opgaver vedrører elektronisk patientjournal, Cosmic, Telemedicin, Dataudtræk samt Patientsikkerhed.

 

Der er i Grønland øget fokus på opbyggelse af den eksisterende registreringspraksis, og udvikling og drift af EPJ sætter naturligt rammerne for en fælles registreringskultur. I den nationale sundhedsstrategi stilles, i strategier og planer på mange områder, krav til øget fokus på dataindsamling og evalueringer, dette i særdeleshed i forbindelse med implementeringen af kræftplanen i Grønland.

 

Vi ønsker med denne stilling at udvikle en kvalitets- og registreringskultur, der vil giver øget gennemsigtighed i den organisatoriske og faglige kvalitet af de ydelser, som sundhedsvæsenet leverer til borgere og pårørende.

 

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til, til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.  Find din overenskomst her.

 

Arbejdsugen er på 40 timer i Grønland.

 

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

 

Ansøgningsfrist: 16. november 2017 og samtaler med udvalgte omkring en uge efter og forventet ansættelsestidspunkt 1. december 2017.

Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201710399)

 

Organisatorisk placering
Stillingen er med placering i PEQQIK DATA CTDP med reference til DATA-chef, Kent Kleinschmidt, kk@peqqik.gl, tlf.nr. +299 34 45 73. For interesserede fra DK gøres der opmærksom på, at man i Danmark er man 4 timer forud i forhold til Grønland.

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen og Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse er pr. 01. juli 2017 en røgfri arbejdsplads. Det vil sige der generelt bliver indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden, hvilket omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.