Gå til hovedindhold
139

Dette jobopslag er udløbet

Spændende nyoprettet stilling som Administrativ Ledelseskoordinator til psykiatrisk område

En administrativ ledelseskoordinator søges til spændende, alsidig og dynamisk stilling ved psykiatrisk område på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk med tiltrædelse 1. december 2023 eller efter nærmere aftale. Stillingen er nyoprettet, og du har i et vist omfang mulighed for selv at præge dine arbejdsopgaver og funktionsområder.

Du vil indgå i et ledelsesteam, primært med Ledende Oversygeplejerske, Ledende Overlæge, og sekundært med vores ledelsesteam; bestående af afdelingssygeplejerske for afdelingen og ambulatoriet, Ledende Socialrådgiver og Ledende Psykolog.

Lederteamet står for koordinering, kvalitetsudvikling, monitorering og optimering af den daglige drift. Vi søger derfor en person med strategisk tæft, gode kommunikationskompetencer og samarbejdsevner.

Vi arbejder i en flad organisation, hvor der ofte er kort afstand fra ideer til handling. Vi værdsætter initiativ, serviceorientering og selvledelse, men kræver helhedsforståelse, medarbejderinddragelse og at der tages hensyn til rammerne og den eksisterende organisatoriske opbygning.

Området består af psykiatrisk afdeling, psykiatrisk ambulatorium, ambulant børne og ungdoms psykiatri, BU – og Voksenpsykologer og psykiatrisk sekretariat.

Det er et bredt og komplekst arbejdsfelt der byder på store variationer, både med hensyn til faggrupper og fagidentitet, men også med hensyn til pragmatiske løsningsforslag og udviklingsmuligheder.

Vi tilbyder:

 • Et stort ansvar og tilsvarende mulighed for at gøre en positiv forskel
 • En spændende stilling med gode muligheder for faglig udvikling
 • En enhed med stor faglighed, stærke kompetencer og god arbejdsånd
 • En arbejdsplads i udvikling med uformel og faglig tone præget af respekt og tillid.

Arbejdsopgaver:

 • Nyhedsbreve til personalet
 • D4 retningslinjer – sekretær for psykiatrisk områdeledelse og ledelsesteamet i udarbejdning af ledelsens arbejdsgange. Opdatering af eksisterende arbejdsgange
 • Gennemgå post og mails, mødekalender for området og opdatering
 • Være med til at skabe overblik
 • Kommunikation og medvirke til at samle psykiatrisk område – ved information og overblik
 • Juridisk kendskab kan være en fordel
 • Indstilling, onboardring og planlægning af introduktion for læger, psykologer, ansættelser i ambulatoriet og alle mellemlederstillinger
 • Udarbejde høringssvar i samarbejde med psykiatrisk områdeledelse, herunder § 37 spørgsmål
 • Sparring omkring Sundhedsvæsnets strategier i forhold til det enkelte afsnits strategi
 • Monitorering og evaluering af tiltag i forbindelse med den Nationale Sundhedsstrategi
 • Kvalitetssikring af implementering af nye tiltag
 • Fungere som sekretær ved relevante møder
 • Opdatering af diverse statistikker
 • Udarbejde stillingsopslag, invitationer til temadage, undervisning, jubilæer, etc.
 • Telefonpasning og tjekke e-mails ved Regionsledelsens fravær
 • Overblik og input til årshjul
 • Styrke det tværfaglige samarbejde mellem Områdeledelsen og Sundhedsledelsen
 • Diverse ad hoc opgaver

Vi søger dig, der:

 • Er ansvarsbevidst, har gode samarbejdsevner og en inkluderende arbejdsstil
 • Er udadvendt og formår at holde en fast kurs. Ledelsen går op i at styrke og fastholde et sikkert arbejdsmiljø, tværfagligt samarbejde og anerkendende tilgang
 • Har en positiv tilgang til at arbejde med trivsel og udvikling
 • Kan danne dig et overblik, tænke helhedsorienteret og i muligheder, samt være god til at give konstruktiv feedback
 • Er innovativ, kan tage initiativ og arbejde selvstændigt
 • Er serviceminded og har flair for at organisere
 • Har gode kommunikationsevner også på skrift
 • Er pligtopfyldende, loyal og kan håndtere fortrolighed/tavshedspligt og ”spillereglerne” i en større organisation.

Vi ønsker en kandidat med relevant akademisk uddannelse på kandidat/masterniveau indenfor det samfunds- eller sundhedsvidenskabelige område. Det vil være en fordel, hvis du har viden om grønlandske forhold, samt behersker forståelse af de kulturelle udfordringer der er på en flerkulturel arbejdsplads.

Nuuk:

Nuuk er storby og natur samlet ét sted. Her er mange spisemuligheder og kulturelle oplevelser, ligesom du hurtigt er ude i fjeldet eller inde i fjorden. I vintermånederne er nordlys en del af din hverdag, ligesom du kan stå på både langrend- og alpinski.

Det Grønlandske Sundhedsvæsen – Bredde, udfordring og faglig stolthed

Det Grønlandske Sundhedsvæsen hører under Departementet for Sundhed, og er organiseret i 5 regioner, 8 kliniske områder, Landstandplejen, Det Grønlandske Patienthjem og sundhedsvæsenets Driftsområde.

Søger du faglige udfordringer, er du nysgerrig og kan du lide at arbejde bredt, så er et job i Det Grønlandske Sundhedsvæsen noget for dig.
Du kan læse mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.gl

I Grønland er der rig mulighed for at leve et aktivt fritidsliv. Om sommeren er vandring, hvalsafari, jagt, fiskeri og sejlture oplagte aktiviteter. Vinteren byder på nordlys og masser af skiløb og hvis du bor nord for polarcirklen, kan du køre på hundeslæde. I de større byer findes der masser af kulturliv med sportsklubber, kunstudstillinger, koncerter, cafeer og restauranter. Du kan læse mere om den region jobbet er placeret i på www.peqqik.gl

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Kandidater, der besidder supplerende kvalifikationer udover de i ovenstående specificerede, såsom relevante diplom- eller masterniveauer, kan være berettiget til yderligere honorering i henhold til gældende overenskomst og virksomhedens retningslinjer.

Bolig

Der anvises bolig efter de i Det Grønlandske Sundhedsvæsen til enhver tid gældende regler.

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.gjob.gl

Startdato: 1. december 2023 eller efter aftale

Ansøgningsfrist: 23. oktober 2023. Ansættelsessamtaler afholdes løbende

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Oversygeplejerske, Helle Mougaard Frederiksen, på telefon: +299 547516 eller email: hemf@peqqik.gl, og ved Ledende Overlæge, Parnûna Heilmann, email: paho@peqqik.gl eller telefon +299 547515

Se Det Grønlandske Sundhedsvæsens organisationsdiagram

Organisationsdiagram Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.

Vi modtager udelukkende ansøgninger i PDF-format, elektronisk, via Gjob.dk.

Ansøgninger sendt pr. mail vil straks blive slettet for din sikkerhed.

Ansøgningsfrist: 23. oktober 2023

Søg denne stilling