Gå til hovedindhold
114

Dette jobopslag er udløbet

Psykiatrisk Område ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk søger Ergoterapeut/miljøterapeutisk personale til Psykiatrisk Ergoterapi.

Vi søger som udgangspunkt dig, som har lyst til at arbejde med mennesker med psykiatrisk lidelse i behandlingspsykiatrien. Er du ergoterapeut med erfaring fra psykiatrien kunne det være dig vi søger, men du kan også have en pædagogisk uddannelses baggrund.

Stillingen er en fuldtidsstilling og ledig til besættelse 1. februar 2019, eller efter nærmere aftale.

Psykiatrisk Område dækker distriktspsykiatrien i Nuuk og den specialiserede psykiatriske behandling i hele Grønland. Området er fysisk placeret på Dronning Ingrids Hospital, som fungerer som landshospital og lokalhospital for befolkningen i Nuuk.

Psykiatrisk Terapi er en del af psykiatrisk område og er fysisk placeret i tilknytning til psykiatrisk sengeafdeling. Afdelingen er en akut åben modtageafdeling med plads til 12 indlagte patienter, heraf mulighed for at skærme 3 patienter i et mindre afsnit i afdelingen. Afdelingen modtager ligeledes op til 7 dagpatienter i dagforløb.

Afdelingen modtager patienter med psykiatriske lidelser så som skizofreni, bipolar lidelse, psykoser, angst og fobier. I afdelingen har vi også forløb med retspsykiatriske patienter.

Psykiatrisk Terapi leverer ydelser i afdelingen og er derfor en væsentlig del af vores tværfaglige indsats, der er derfor et meget tæt samarbejde med læger og afdelingen omkring indlagte- og dagpatienter.

I dit arbejde vil du med udgangspunkt i miljøterapi have fokus på vurdering, observationer, støtte og træning af funktion og daglige færdigheder med henblik på opøvelse af funktionsevne. Derudover arbejder vi relationsorienteret og netværksbaseret gennem kontaktpersonsordningen, støttende samtaler samt meningsfulde og målrettede aktiviteter. Du vil derfor med udgangspunkt i din faglighed indgå i et team omkring patienten/patienterne.

Du vil også med din faglighed bidrage til at skabe rammer og struktur for at fremme sundhed, kropsfornemmelse og bedre sanseintegration, i arbejdet med at sikre et godt og sammenhængende patientforløb for at nedbringe tvang.

Du vil således skulle levere ydelser i forløb med grupper, men også have individuelle forløb. Du skal derfor både virke selvstændigt og deltage i terapiens øvrige aktiviteter i samarbejde med fysioterapeut og pædagoger. Som noget nyt skal vi til at etablere et sanseintegrationsrum.

Organisatorisk refererer Psykiatrisk Terapi til en områdeledelse, som består af en ledende overlæge og en oversygeplejerske.

Det er et meget afvekslende og udfordrende job med indflydelse på eget arbejde. Arbejdet kræver både faglig- og personlig involvering.

 

Vi kan tilbyde

 • Et tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i miljøterapeutiske behandlingsprincipper
 • Relations arbejde, der indgår i det samlede behandlingstilbud
 • Mulighed for at medvirke til faglig udvikling
 • Et arbejde, der bl.a. består i observation, vurdering, testning og optræning af daglige færdigheder, sociale færdigheder, aktivering, fysiske aktiviteter, og hobbyaktiviteter
 • Løbende supervision
 • Konflikthåndteringskursus 2 gange årligt

 

Vi forventer

 • At du er uddannet ergoterapeut eller pædagog
 • At du har psykiatrisk viden og erfaring
 • At du er engageret, pligtopfyldende, udadvendt, fleksibel, samt har evne til at strukturer din hverdag
 • At du er god til at etablere kontakt, og er indstillet på samarbejde på tværs af faggrupper
 • At du er selvstændig og kan tilrettelægge dit eget arbejde
 • At du bidrager til et positivt arbejdsmiljø i afdelingen
 • At du bidrager til udvikling af Terapiens tilbud

 

Krav til ansættelse
For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201811548

 

Ansøgningsfrist: d. 2. januar 2019

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen på telefon (+299) 547516, eller på e-mail abkj@peqqik.gl  Bemærk 4 timers tidsforskel, så ring venligst efter 12.30 dansk tid.

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller på e-mail: AQQJ@PEQQIK.GL
 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.