Gå til hovedindhold
81

Dette jobopslag er udløbet

Psykiatrien i Grønland søger Psykiatrisk hjemmesygeplejerske til distriktspsykiatrien i Nuuk

Er du interesseret i et udfordrende og spændende job. Er du sygeplejerske og interesseret i psykiatri, personlig og faglig udvikling?  – SÅ SE HER!


Psykiatrisk område ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk søger Hjemmesygeplejerske til en fast fuldtidsstilling (40 timer) i Distriktspsykiatrien Ikaarsaarfik med tiltrædelse pr. 1 april 2020 eller efter nærmere aftale

Om Ikaarsaarfik

Vi har ca. 170 patienter der er tilknyttet Ikaarsaarfik. Der er normeret til 4 faste personale som hver især har ca. 40-44 patienter. Vi har en fast læge 3 gange om ugen. Vi doserer og udleverer medicin, giver injektioner, tager på hjemmebesøg og deltager ved netværksmøder, udskrivelser fra A1 og andre møde med vores samarbejdspartnere.

Målet for distriktspsykiatrien er

 • at være den borgernære, opsøgende og forebyggende psykiatri, hvor patienten er i centrum for en sammenhængende og evidensbaseret behandling, i tæt samarbejde med det øvrige netværk.


Vi kan tilbyde

 • God introduktion, gode kolleger og et behageligt arbejdsklima, hvor trivsel er i fokus
 • En aktiv og engageret arbejdsplads, som er i rivende og positiv udvikling
 • Et job med høj grad af selvstændighed og ansvar
 • Mange opgaver, som udfordrer din faglige nysgerrighed og som du har indflydelse på
 • Et innovativt og aktivt fagligt miljø med bl.a. supervision, undervisning og kollegial sparring  
 • Kurser, samt mulighed for efter- og videreuddannelser for fastansatte  
 • Mulighed for medlemskab af atraktiv personale forening


Vi forventer at du

 • Har psykiatrisk erfaring, gerne specialuddannelse
 • Kan arbejde selvstændigt og i teams
 • Er engageret og kvalitetsbevidst
 • Har gode samarbejdsevner og lyst til at lære fra sig
 • Er åben, tillidsvækkende og positiv
 • Har en professionel og konstruktiv tilgang til opgaveløsning
 • Er ansvarlig i forhold til opgaver, pligter og beføjelser
 • Kan skabe god patientkontakt og respektere andres værdighed
 • Har kørekort


Det afgørende er, at du har interesse og sympati for det psykiatriske felt og at du selv har en god robust jordforbindelse.

Psykiatrien i Grønland bygger på en miljøterapeutisk tilgang, med kontaktpersonordning og jeg-støttende sygepleje, relations-behandling og kognitiv terapi. Behandlingsforståelsen tager udgangspunkt i en biologisk-psykologisk og social forståelsesmodel. En effektiv undersøgelses-, behandlings- og forebyggende indsats medtænker derfor såvel det biologiske, psykologiske som det sociale område. Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde er i høj grad omdrejningspunkt for vores daglige arbejde.

Distriktspsykiatrien, som er en del af Psykiatrisk Område, har til huse i lokaler på Niisi 5-7, men med tætte relationer og i gå afstand til hospitalet. Distrikts Psykiatrien behandler for nuværende fortrinsvis patienter med forskellige psykiatriske diagnoser, såsom skizofreni, dobbelt diagnoser, m.m..  Psykiatrisk Område omfatter endvidere sengeafdeling med skærmet enhed, ambulatorium, psykiatrisk terapi samt socialrådgiverfunktion.


Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Læge/Tandlæge: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig dansk autorisation.

Sygeplejerske: Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl)

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.


Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.gjob.gl

Ansøgningsfrist: 27.februar 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende  


Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Ledende Distriktspsykiatrisk sygeplejerske Tanja Boysen på mail tabo@peqqik.gl eller telefon +299 585425 eller oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen abkj@peqqik.gl eller telefon: +299 547516

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan fås ved PERSONALE@PEQQIK.GL

Bolig- reference og oplysningsskema samt MRSA erklæring. Skemaerne kan hentes direkte fra http://www.peqqik.gl/Ansaettelse/Skemaer.aspx

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Ansøgningsfrist: 27. februar 2020

Søg denne stilling