Gå til hovedindhold
91

Dette jobopslag er udløbet

Psykiatrien i Grønland søger afdelingssygeplejerske til den ambulante psykiatri i Nuuk

Den ambulante psykiatri består af et ambulatorie og Distriktspsykiatrien i Nuuk kaldet Ikaarssarfik. Ambulatoriet tilbyder behandlings- eller udredningsforløb ved psykologer og speciallæger. Ambulatoriet består af et tolke-, ledelses og patientforløbssekretariat. Ikaarssarfik er et selvstændigt psykiatrisk tilbud til den udskrevne patient med svær psykisk lidelse. Ikaarssarfik har ca. 170 tilknyttet patienter. Ikaarsssarfik fokus er at støtte mennesker med svær psykisk lidelse i et vedligeholdende, opsøgende og forebyggende ambulant behandlings tilbud.  

Distriktspsykiatrien i Nuuk har en landsdækkende funktion, der tilbyder supervision og sparring for personalet i Distriktspsykiatrien i Regionerne.  Du vil derfor blive leder for en bred vifte af forskellige faggrupper, herunder sygeplejersker, assistenter, tolke, kontorfuldmægtig, sekretær og patientkoordinator.

 

Du vil i dagligdagen referere til Områdeledelsen, som består af en ledende overlæge og oversygeplejerske.

Psykiatrisk Område består også af sengeafdelingen Psykiatrisk Afdeling A1, en socialrådgiverfunktion samt læger og psykologer.

Som afdelingssygeplejerske, vil du som udgangspunkt have base i Ikaarsaarfik, som frem til hele psykiatrien i Nuuk samles i en ny bygning, er placeret i gåafstand til Psykiatrisk Område som har til huset på Dronning Ingrids Hospital. Du vil skulle være indstillet på at fordele din arbejdstid mellem begge afdelinger. Startdato 1 maj 2020, eller efter aftale.

 

Vi tilbyder:

 • At blive leder for en ny sammensat afdeling, som du kan være med til at sætte dit eget præg på
 • Et innovativt og aktivt fagligt miljø med bl.a. temadage og undervisning
 • En arbejdsplads med et engageret personale, der ønsker faglig udvikling
 • Supervision og plads i en aktiv tværfaglig ledergruppe
 • En stilling med udfordringer og mulighed for kompetenceudvikling
 • Udstrakt tværfagligt samarbejde om patientbehandlingen med Socialpsykiatrien og distriktspsykiatri i Regionerne, Kriminalforsorgen, politi og Retspsykiatrien i Risskov

 

Vi søger en afdelingssygeplejerske der:

 • Har grønlandsk autorisation som sygeplejerske
 • Har erfaring fra psykiatrien og gerne inden for distriktspsykiatri
 • Besidder en relevant efteruddannelse
 • Har en relevant ledelsesmæssig baggrund – gerne både inden for sygepleje og administration
 • Har engagement og vil medvirke til personlig- og faglig udvikling af personalet
 • Har en god forståelse for IT
 • Har erfaring med vejledning og supervision
 • Har viden og erfaring med kvalitetsudvikling og projektarbejde
 • Kan være medvirkende til at udvikle et arbejdsmiljø, hvor motivation, faglighed trivsel og sikkerhed gør hverdagen og arbejdsmiljø mere forudsigelig
 • Har indsigt i det grønlandske sundhedsvæsens opbygning samt de geografiske- og demografiske forhold der influerer på patientforløbene

 

Dronning Ingrids Hospital er et moderne hospital, der består af fire kliniske områder; Psykiatrisk, Medicinsk, Kirurgisk og Akut Område, der udover patientbehandling har en vejledende funktion i forhold til de 5 sundhedsregioner i Grønland. Som afdelingssygeplejerske vil du også have en funktion som vejleder og sparringspartner i forhold til distriktspsykiatriske problemstillinger hos de andre sundhedsregioner.

Du kan læse mere om Sundhedsvæsenets organisering på www.gjob.gl, hvor du også kan læse om andres oplevelser med at flytte til og leve i Grønland.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Sygeplejerske

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation (søg via www.nun.gl).

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format via www.gjob.gl.

 

Startdato: 1 maj 2020 eller efter aftale

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 30. marts 2020

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Oversygeplejerske Ann Birkekær Kjeldsen på Tlf. +299 34 4812 eller på +299 547516 eller på e-mail: abkj@peqqik.gl.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse på e-mail: personale@peqqik.gl.

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.

 

Ansøgningsfrist: 30. marts 2020

Søg denne stilling