Gå til hovedindhold
129

Dette jobopslag er udløbet

Sundhedsassistent søges pr. 1. marts 2019

til A1 på Dronning Ingrids Hospital til ansættelse i fast stilling. 

Er du interesseret i akutpsykiatri – og vil du være ansat i en afdeling, hvor vi vægter faglig stolthed og udvikling?

Er du interesseret i at udvikle dig fagligt og personligt?

Er du interesseret i at sætte dit præg på afdelingens fokusområder?

Er du interesseret i et bredt tværfagligt samarbejde?

 

Psykiatrisk afdeling er en del af psykiatrisk område i Grønland og har til huse på Grønlands Landshospital Dronning Ingrids Hospital i Nuuk.

Psykiatrisk område ledes til dagligt af en områdeledelse og består udover sengeafdelingen A1 og distriktspsykiatrien i Nuuk, af et velfungere ambulatorie med læger og psykologer der har patientforløb med patienter fra hele Grønland bl.a. via telepsykiatri og en psykiatrisk terapi.   

Psykiatrisk afdeling er en akut modtager afdeling der modtager patienter fra hele Grønland. Vi har plads til 12 patienter med alvorlig psykiske lidelser, her af 3 patienter i et skærmet afsnit.

Psykiatrisk afdeling ledes dagligt af en afdelingssygeplejerske og læge. Der er der ansat omkring 20 medarbejder sygeplejersker, sundhedsassistenter og pædagoger. I afdelingen arbejder vi med kontaktpersons ordning, skærmning, konflikthåndtering, relationer og netværk, miljøterapi og psykoedukation.

Psykiatrien har en miljøterapeutisk tilgang, som arbejder med kontaktpersonordning og jeg-støttende sygepleje, relations-behandling og kognitiv terapi. Behandlingsforståelsen tager udgangspunkt i en bio-psyko-social forståelsesmodel. En effektiv undersøgelses-, behandlings- og forebyggende indsats skal derfor som udgangspunkt medtænke såvel det biologiske, psykologiske som det sociale område. Derfor er det tværfaglige samarbejde væsentligt og nødvendigt. Vi arbejder med sygeplejedokumentation i et elektronisk patientjournalsystem.

 

Vi tilbyder

 • Individuel introduktion
 • Kompetente kollegaer og et arbejdsklima, hvor godt humør er en vigtig del af hverdagen
 • Et udviklingsforløb for dig som søger fast stilling og er ny i psykiatrien
 • Et innovativt og aktivt fagligt miljø med bl.a. temadage, undervisning supervision og refleksion
 • Medlemskab af en aktiv personaleforening

 

Vi forventer at du

 • Har lyst og interesse og måske psykiatrisk erfaring og gerne specialuddannelse
 • Er kvalitetsbevidst og engageret
 • Er fleksibel og omstillingsparat
 • Har gode samarbejdsevner og lyst til at lære fra dig
 • Har god patientkontakt/relation
 • Evt. deltager i patientledsagerrejser
 • Møder med et godt humør

 

Du kan læse mere om ansættelse i Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem  http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201901022

 

Ansøgningsfrist: den. 18. februar 2019 kl. 12.00

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved oversygeplejerske Ann B Kjeldsen på e-mail: abkj@peqqik.gl eller på tlf.: +299 54 75 16 efter kl. 12:30 dansk tid.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Aqqaluk Jørgensen på tlf. +299 34 42 14 eller på e-mail: AQQJ@PEQQIK.GL
 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.