Gå til hovedindhold
101

Dette jobopslag er udløbet

Prioriterer du personaleudvikling og faglig udvikling højt? Brænder du for ledelse og kan du se dig selv gøre en forskel for dine kollegaer?

Afdelingssygeplejersken varetager den daglige ledelse på sengeafdelingen samt lægeklinikken og er medansvarlig for implementeringen af de overordnede strategier og målsætninger fra regionsledelsen, samt det politiske niveau.

Organisatorisk placering vil være i linjeorganisation under den ledende regionssygeplejerske.

Vi ønsker en afdelingssygeplejerske, med en relevant lederuddannelse. Du vil fysisk være placeret på samme gang som regionsledelsen.

Vi ønsker, at du er positivt indstillet på tværfagligt samarbejde, kan lede/sparre/inspirere og ikke mindst samle de to afdelinger på regionssygehuset, som personalemæssigt også arbejder på tværs.

Arbejdet omfatter også en undervisende / pædagogiske funktion, idet regionssygehuset har sygeplejestuderende, sundhedsassistentelever, sundhedshjælperelever og portørredderelever hele året rundt.

Du vil være nærmeste leder for en stab bestående af 7 sygeplejersker, 6 sundhedsassister, 4 tolke og 4 afdelingsmedhjælpere Arbejdet omfatter også en undervisende / pædagogiske funktion idet regionssygehus har sygeplejestuderende, sundhedsassistent elever, sundhedshjælper elever og portørredder elever, hele året rundt.

Regionsygehuset er modtagerafdeling for byens borgere og har plads til 18 patienter og da vi er byens eneste sygehus betyder det, at vi har et meget blandet patientklientel.

Regionssygehuset fungerer udover sengeafdelingen også som læge-skadestuepraksis med laboratorie, røntgen og operationsfunktioner i samme afsnit.

På regionssygehuset findes også andre funktioner i form af sundhedsplejen, hjemmesygeplejen, fysioterapeuter, ergoterapeut, forebyggelsesassistent samt servicefunktionerne.

Vi er et dejligt lille sygehus med et godt og tæt tværfagligt samarbejde.

Der bor i Qaqortoq by cirka 3600 indbyggere inklusiv de 7 tilhørende bygder.

Stillingsbeskrivelse kan rekvireres ved ledende regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på e-mail IKC@PEQQIK.GL

Tiltrædelse d. 1. januar 2020 i en fast stilling – dog med mulighed for at prøve stillingen af i en 6 måneders periode.

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansættelsen er betinget af, at du kan fremvise gyldig grønlandsk autorisation, søg her, www.nun.gl

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201910400  

 

Ansøgningsfrist: d. 18. november 2019

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på e-mail IKC@PEQQIK.GL eller på tlf. +299 64 76 31efter kl. 13.00 dansk tid.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Rikke Agerholm Christensen på tlf. +299 34 46 87 eller på e-mail: RIAC@PEQQIK.GL
 

 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.