Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Passioneret Projektchef/Administrativ Centerchef søges til Steno Diabetes Center Grønland, Nuuk

Vil du være med til at etablere og drive et nyt videns-, udviklings- og behandlingscenter for diabetes- og livsstilsygdomme i Grønland? Et center, som skal være drivkraften bag en styrket diabetes- og livsstilsbehandling til gavn for alle borgere i landet? Så er det dig, som Det Grønlandske Sundhedsvæsen søger som Projektchef/Administrativ Centerchef til det nye Steno Diabetes Center Grønland (SDCG), som er under planlægning.

Som Administrativ Centerchef for SDCG bliver du en del af en to-personers centerledelse; en Lægefaglig Centerchef og en Administrativ Centerchef. Sammen skal I etablere, drive og udvikle Steno Diabetes Center Grønland.

Arbejdet med at etablere SDCG er i planlægningsfasen. Visionsoplægget for centeret blev godkendt i november 2018 af Naalakkersuisut (Grønlands regering) og Novo Nordisk Fondens bestyrelse. En drejebog med uddybning og plan for implementering af visionen er aktuelt under udarbejdelse. Centeret forventes at blive etableret medio 2020 forudsat, at drejebogen godkendes af både Naalakkersuisut og Novo Nordisk Fonden i foråret 2020.

Stillingen som Projektchef/Administrativ Centerchef opslås nu for at sikre størst mulig kontinuitet i overgangen fra det forberedende arbejde til etablering af det planlagte center. Projektcheferne indgår i det forberedende arbejde med drejebogen og overgår til funktionen som centerchef under forudsætning af drejebogens godkendelse. Både Lægefaglig Centerchef og Administrativ Centerchef ansættes som projektchefer på nuværende tidspunkt.

Centeret skal i tæt samarbejde med det øvrige Sundhedsvæsen udvikle og tilbyde aktiviteter, som kommer alle borgere i landet til gavn uanset bopæl. Et centralt og bærende element for at virkeliggøre visionen er en styrket telemedicinsk indsats og infrastruktur.

Projektcheferne indgår i udviklingen af og deltager i drejebogsfasen i projektsekretariatet, herunder deltager i relevante arbejdsfora og møder. Projektcheferne vil referere til Sundhedsledelsen.

Ved centerets etablering nedsættes en bestyrelse for SDCG, som varetager det overordnede strategiske arbejde og som er ansvarlig for centerets samlede budget. Centerledelsen, hvori de to ledere er ligestillede, vil i det daglige referere til Sundhedsledelsen. For så vidt angår centerets strategiske arbejde og indsatser finansieret af bevillingen fra Novo Nordisk Fonden, vil centerledelsen referere til SDCG’s bestyrelse.

Centeret vil blive placeret i Nuuk. Indtil centerets fysiske rammer er på plads, vil centerledelsen have til huse i midlertidige lokaler i Nuuk.

Visionsoplægget for Steno Diabetes Center Grønland kan ses på https://steno.dk/centre/steno-diabetes-center-groenland/

 

I tæt samarbejde med den Lægefaglige Projektchef bliver dine arbejdsopgaver at:

  • Deltage aktivt i planlægningen af det kommende Steno Diabetes Center Grønland.

Når centret er etableret, bliver jeres arbejdsopgaver som hhv. Lægefaglig og Administrativ Centerchef:

  1. At sætte retning for centeret og dets aktiviteter på baggrund af drejebogen
  2. Opstarte og opbygge organisationen i centeret med fokus på høj faglighed, uddannelse, udvikling, samarbejde og inddragelse af både medarbejdere og samarbejdspartnere.
  3. Sikre engagement, medinddragelse af samarbejdspartnere og personale samt et højt informationsniveau både i og uden for organisationen.
  4. Sikre et tæt og tillidsfuldt samarbejde med Sundhedsvæsenets øvrige ledelser, såsom Regionsledelser, Områdeledelser og Sundhedsledelsen.

 

Om dig

Vi søger en engageret administrativ leder, som ser udvikling og muligheder i alt og kan drive, udvikle og evaluere projekter. Du skal have ledelseserfaring, stor interesse for at kunne omsætte din administrative viden i både den daglige drift af centeret, samt i tværfaglige udviklings- og samarbejdsprojekter, og du skal have sans for økonomistyring (budget, regnskab og afrapportering). Du tør tage ansvar og sætte retning og alligevel sikre, at alle er med dig.

Du skal sammen med Den Lægefaglige Centerchef have fokus på udviklingen af staben i et tværfagligt perspektiv og sikre velfungerende samarbejdsflader med både det resterende sundhedsvæsen og andre relevante samarbejdspartnere både i Grønland, Danmark og internationalt.

 

Derudover ser vi gerne, at du:

  1. Har relevant videregående uddannelse og solid ledelseserfaring, samt kan levere tydelig ledelse gennem sparring, inddragelse og tværfaglighed
  2. Har flair for god og dialogskabende kommunikation
  3. Har kendskab til eller erfaring med værdiskabende ledelse, effektiv ledelse og projektstyring
  4. Har kendskab til sundhedsområdet og gerne Det Grønlandske Sundhedsvæsen
  5. Kan navigere i et tværkulturelt og tværfagligt arbejdsmiljø og har viden om grønlandske forhold

På det personlige plan lægger vi vægt på, at du er en uformel og munter person, som har lyst til at arbejde sammen med engagerede kolleger, der lægger vægt på et godt arbejdsmiljø, fællesskab og sparring.

 

Vi tilbyder

En spændende og alsidig stilling, hvor du som leder vil få en central rolle i opbygningen og videreudviklingen af et helt nyt center. Du vil møde spændende udfordringer og udviklingsmuligheder og blive en del af en ny centerledelse. Vores arbejdsplads er kendetegnet ved en åben og fri omgangstone med plads til humor og forskelligheder.

 

Stillingen er ledig til besættelse 01.03.2020 eller efter aftale.

 

Vilkår

Løn- og ansættelsesform efter gældende overenskomst.

 

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til

Styrelseschef Malene M. Nielsen, mail: mamn@peqqik.gl, telefon: +299 48 35 01

 

Ansøgningsfrist 10/02/2020

Ansøgningen skal stiles til styrelseschef Malene M. Nielsen

Sendes i PDF format via wwwGjob.dk

 

Ansættelsessamtaler forventes i uge 8

Ansøgeren skal være forberedt på evt. at gennemføre en personlighedstest, og efter aftale med ansøgeren vil vi indhente referencer.

 

 

Ansøgningsfrist: 10. februar 2020

Søg denne stilling