Gå til hovedindhold
109

Dette jobopslag er udløbet

Leder til Diagnostisk og Terapeutisk enhed på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk

Har du erfaring med ledelse og en stærk sundhedsfaglig eller administrativ baggrund - Så har vi brug for dig!

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen søger en erfaren leder med en administrativ og/eller sundhedsfaglig baggrund til vores nyetablerede Diagnostiske og Terapeutiske enhed. Diagnostisk og Terapeutisk enhed er en nyoprettet enhed der vil være i stor udvikling og i den nære fremtid vil påbegynde flere udviklingsprojekter, som du som leder vil være overordnet ansvarlig for. Enheden består af tre afdelinger; røntgen, laboratorie og terapi. I alt er der ca. 50 medarbejder i enheden, heraf 3 mellemledere som vil referere direkte til dig. Sammen udgør enheden en kernefunktion i diagnosticeringen af og terapien for patienter i Nuuk såvel som fra resten af Grønland.

Om stillingen

Du vil som leder for Diagnostisk og Terapeutisk enhed skulle sikre udviklingen og driften af de enkelte afdelinger og deres samarbejde med de kliniske områder på Dronning Ingrids Hospital samt regionerne. Du vil have stor indflydelse og medansvar på udviklingen, opbygning af nye kulturer og struktureringen af enheden samt dennes arbejdsgange.

 

Derudover vil dine opgaver bl.a. være

 

 • Skabe sammenhæng, struktur og kultur i en nyoprettet enhed, herunder sikre og opbygge samarbejdsformer både internt i enheden men også med andre samarbejdsflader i organisationen
 • Sikre konstruktiv implementering af retningslinjer og beslutninger
 • Overordnet ansvar for implementering af større projekter i området

 

Om dig

Vi søger en åben og positiv leder med drivkraft og kompetencer til at tænke og handle løsningsorienteret. Du skal have fokus på udviklingen af enheden og sikre velfungerende samarbejde i hele Det Grønlandske Sundhedsvæsen.

 

Kvalifikationer

 • Har en relevant videregående uddannelse, gerne en sundhedsfaglig grunduddannelse med videreuddannelse på master niveau eller er kandidat i sundhedsvidenskab eller lignende
 • Har ledelsesmæssig erfaring
 • Stor økonomisk forståelse
 • Kendskab til Det Grønlandske Sundhedsvæsen vil blive vægtet, men ikke et krav

 

Hvem er du?

 • Du sætter patienterne først
 • Som leder er du åbensindet, fleksibel og kommunikerende
 • Du håndterer krydspres og kan prioritere opgaverne bevidst og klogt
 • Du besidder sikkert driftsfokus og resultatorientering
 • Du er visionær og udviklingsorienteret
 • Du er strategisk tænkende, handlekraftig og ansvarsbevidst
 • Du kan skabe fremdrift og udvikling
 • Du kan samarbejde bredt, dybt og på tværs
 • Du har stort fokus på fællesskab, helhedstænkning - og på fælles, tværgående opgaveløsning 
 • Du kan begå dig i spændingsfeltet mellem politik og faglighed
 • Du har lyst til personaleledelse herunder opmærksomhed på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling

 

 

Vi tilbyder

En spændende og alsidig stilling hvor du som leder vil få en central rolle i udviklingen af en nyoprettet enhed. Du vil møde spændende udfordringer og udviklingsmuligheder og blive en del af et hold af engagerede og inspirerende kollegaer. Vores arbejdsplads er kendetegnet ved en åben og fri omgangstone med plads til humor og forskelligheder.

 

Kontakt

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til styrelseschef Malene M. Nielsen på telefon: +299 48 35 01 eller pr. mail: mamn@peqqik.gl

Ansøgningsfrist 27. september 2019
Ansættelses samtaler i uge 40
 

Tiltrædelse 1. december 2019 eller efter aftale

Løn og ansættelsesforhold

Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktets gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201909322