Gå til hovedindhold
98

Dette jobopslag er udløbet

Ledende Regionslæge til Sundhedsregion Disko

I Det Grønlandske Sundhedsvæsen arbejder vi for at tilbyde effektive sundhedsydelser af høj kvalitet til alle borgere og patienter i hele Grønland. Vi har brug for dine kompetencer!

 

Sammen med den ledende regionssygeplejerske skal du sikre en synlig og stærk regionsledelse, som har ansvaret for den daglige drift og udvikling af Region Disko. Som ledende regionslæge referer du til cheflægen for Det Grønlandske Sundhedsvæsen.

 

Jobbet

Som leder kan du forvente en spændende og varierende arbejdsdag i en stor og kompleks organisation. Du samarbejder og sparrer effektivt med de øvrige ledere og kollegaer i Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Sammen med den ledende regionssygeplejerske varetager du den overordnede ledelse, koordinering og samordning af regionens opgaver. Du er medansvarlig for den samlede bemandingssituation i Region Disko med særligt fokus på lægerne.

 

Dit kliniske virke vil være varieret, mangfoldigt, generelt og dække hele det almen medicinske spektrum. Dertil kommer lægefaglige opgaver relateret til sengeafsnittet og eventuelt mindre kirurgi - suppleret med supervisionsopgaver.

 

Du vil hovedsageligt være fysisk placeret ved Regionssygehuset i Aasiaat, hvor der er 19 sengepladser. Det ledelsesmæssige ansvar omfatter også sundhedscentrene i Qeqertarsuaq og Qasigiannguit samt regionens 9 tilhørende sundhedsstationer og bygdekonsultationer.

 

Samlet er regionsledelsen overordnet ansvarlig for cirka 130 ansatte, heraf ca. 7 læger. Herudover er Regionsledelsen økonomisk ansvarlig for et årligt budget på knap 74 millioner kr.

 

Kvalifikationer

 • Dansk speciallægeautorisation, hvor almen medicin, kirurgi eller intern medicin er at foretrække – alternativt bred og varieret klinisk erfaring
 • Ledelsesmæssig erfaring og kendskab til Grønland er en fordel, men ikke et krav
 • Fortrolighed med økonomistyring og –planlægning er en fordel

 

Hvem er du?

 • Som leder er du åbensindet, fleksibel og kommunikerende
 • Du håndterer krydspres og kan prioritere opgaverne bevidst og klogt
 • Du besidder sikkert driftsfokus og resultatorientering
 • Du er visionær og udviklingsorienteret
 • Du er strategisk tænkende, handlekraftig og ansvarsbevidst
 • Du kan skabe fremdrift og udvikling
 • Du kan begå dig i spændingsfeltet mellem politik og faglighed
 • Du har lyst til personaleledelse herunder opmærksomhed på arbejdsmiljø og kompetenceudvikling

 

Der henvises til stillings- og funktionsbeskrivelse (http://www.gjob.dk/Praktiske-forhold/Overenskomster - Stillings- og funktionsbeskrivelser – Ledende Regionslæge, Region Disko)

 

Hvem er vi?

Vi er borgernes primære sundhedstilbud. Respekt, tillid, omsorg og faglighed er Sundhedsvæsenets fælles værdier. Du vil møde dygtige og passionerede kollegaer, som har fokus på det gode patientforløb og får ting til at lykkedes. Læs mere om Det Grønlandske Sundhedsvæsen her (http://www.gjob.gl/Sundshedsvæsenet/Organisationen).

 

Tiltrædelse 1. august 2019 eller efter aftale.

 

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst ved tiltrædelsestidspunktet. Find din overenskomst her. (http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster)

Vejledende lønniveau pr. 1. april 2019 inklusiv tillæg og pension er ca. 105.000 kr.

Herudover et antal vagter eller et tillæg på 12.000 kr. pr. måned.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem (http://www.gjob.dk/Sogjob/opfordret-ansogning?VID=201904130).

 

Ansøgningsfrist: 8. maj 2019

Første ansættelsessamtale forventes afholdt sidst i maj 2019 – kan være via Skype

Kandidater skal være indstillet på at der kan forekomme anden samtale (sandsynligvis i Grønland) samt at gennemføre et testforløb.

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved Cheflæge Berit Bjerre Handberg på tlf. (+299) 53 07 20 eller på e-mail: BEBH@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette Bjørnestad på tlf. +299 34 43 82 eller på e-mail: JELB@PEQQIK.GL