Gå til hovedindhold
105

Dette jobopslag er udløbet

Ledende oversygeplejerske til Akut Område på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, Grønland

Vi søger en erfaren sygeplejefaglig leder, som i samspil med den ledende overlæge, skal stå i spidsen for Akut Området i Grønland.

Hvis du er strategisk tænkende, vægter ledelsessparring højt, er en dygtig problemknuser, har en positiv tilgang til tingene, ser styrker i tværfaglighed og kan sikre engagement og inddragelse i den fortsatte udvikling af Akut Område, så er denne stilling noget for dig.

Oversygeplejersken og den ledende overlæge udgør områdeledelsen, som refererer til Sundhedsledelsen.

Som oversygeplejerske er du ansvarlig for den overordnede ledelse og samordning af sygeplejen i akutområdet i tæt samarbejde med afdelingerne under det medicinske og kirurgiske område.

Oversygeplejersken har i samarbejde med ledende overlæge ansvar for optimering af arbejdsgange på operationsafdelingen, anæstesiafdelingen og intensivafdelingen, fokus på afvikling af ventelister, ensretning af apparatur og instrumentarium på OP området i regionerne. Tæt koordinering med kirurgisk område og regionerne omkring planlægning af specialistrejser i hele Grønland og arbejde med sammenhængende patientforløb. Arbejdet med rekruttering og motivation af medarbejdere til specialisering og videreuddannelse er også indsatsområder.

Akut Område har fokus på uddannelse og udvikling samt samarbejde på tværs af faggrupper. For nuværende fokuserer Akut Område på videreuddannelse i Intensiv- og anæstesisygepleje. November 2017 blev specialuddannelsen i Intensiv – og anæstesisygepleje godkendt i Grønland under Ilimmarfik. Da vi ikke selv kan løfte opgave specielt teoretiske del, samarbejder vi med de danske regioner omkring dele af praktikken og teorikurset.

Du kan læse mere om akutområdet her

Om dig

Vi forventer derfor, at du er engageret, visionær, organisatorisk og strategisk tænkende gerne med en kreativ tilgang til opgaveløsningen. Du skal sammen med den ledende overlæge være frontfiguren, der kan skabe motivation og arbejdsglæde blandt personalet i området.

Vi forventer at du har:

  • Som minimum Diplomuddannelse indenfor ledelse, gerne på masterniveau
  • Har et solidt kendskab til, og gerne ledelseserfaring fra en sekundær sundhedssektor

og erfaring fra det grønlandske sundhedsvæsen er en fordel, men ikke et krav

  • Har kendskab til at arbejde med økonomi og budgetplanlægning
  • Gerne erfaring fra anæstesi og intensivspecialer
  • Har mod på at navigere i spændingsfeltet mellem politik og faglighed

Sidst med ikke mindst…

Leder vi efter en person, som virkelig brænder for at gøre en forskel og tør blive en del af et anderledes og udfordrende Sundhedsvæsen. Vi tilstræber en flad organisationsstruktur, og vi er som ledelsesgrupper synlige og nærværende i hele organisationen.

Stillingen er ledig til besættelse 1. september 2018 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist: Fredag den 24. august 2018

 

LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Løn og ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og Peqqissaasut Kattuffiat (sygeplejerskernes faglige organisation, PK.)

Hvis du vil høre mere om løn og ansættelsesforhold kan du kontakte personalekonsulent Marie Louise Chemnitz Egede på e-mail: MLCE@PEQQIK.GL

REJSE OG BOLIGFORHOLD Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst. Arbejdsgiver indbetaler hver måned til en feriefond fra hvilken fastansatte efter to års ansættelse kan søge støtte til ferierejse for sig selv og familien. Desuden indbetaler arbejdsgiver til en Kursusfond, som giver dig adgang til kurser, deltagelse ved konferencer mv.

Der vil til stillingen kunne anvises bolig i Selvstyrets nye personaleboliger på adressen Sanamut Aqqut. Anvisning af bolig og dennes størrelse vil ske efter gældende regler jf. landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger. Tildeling vil ske såfremt der forefindes en ledig bolig der enten matcher husstanden eller stillingsbetegnelse. Huslejen fastsættes efter gældende satser for boligerne på Sanamut Aqqut.

For at arbejde i Grønland, skal du have en grønlandsk autorisation.
Ansøgningsskema og vejledning hentes her

(har du ikke nået at modtage autorisation, skriv da blot at der er ansøgt om den)

STATSBORGERSKAB Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Ansøgning mærket: jobtitel og arbejdssted, bedes sendt gennem sundhedsvæsenets jobportal

 
Har du ikke mulighed for at uploade din ansøgning, kan denne sendes pr. mail til HR@PEQQIK.GL

YDERLIGERE INFORMATION Om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Chefsygeplejerske Ella Skifte + 299 34 43 95 ELLA@PEQQIK.GL eller Fungerende Ledende overlæge Knud Erik Kleist +299 55 11 09 KEK@PEQQIK.GL