Gå til hovedindhold
108

Dette jobopslag er udløbet

Lægesekretær i Ilulissat – Vær med til at sikre gode patientforløb

Vi tilbyder et spændende job som lægesekretær – det er alsidigt og udfordrende og kræver lyst til at skabe gode patientforløb. Man er lige i centrum for patienter og det sundhedsfaglige personale.

Dit kontor i Ilulissat er med en af verdens smukkeste udsigter, og vi håber, du kan indtage den plads 1. oktober 2019, eller så snart det er muligt derefter. I er tre lægesekretærer.

Som fuldtidsansat deltager du i, at sekretariatet på Ilulissat Regionssygehus fungerer efter de bedste principper, og du er en del af den gruppe på sygehuset, der løbende udvikler patientforløb.

Det er meningen, at vi med tiden skal have en ledende lægesekretær, og det vil også være en mulighed for dig.

Af konkrete opgaver, kan nævnes:

 • Deltage i at fordele opgaverne som sekretariatet skal løse
 • Kontakt fra og til byens borgere og patienter
 • Velfungerende reception og tolkefunktion
 • Planlægningsgrundlag for kronisk syge og henviste til specialist
 • Indberetninger til Landspatientregistreret og til Landslægeembedet
 • Receptfornyelser og anden klinisk relevant kommunikation
 • Arrangere bygdeture og specialistbesøg i samarbejde med regionslæge
 • Højt informationsniveau om arbejdsgange og processer, telefonlister mv.
 • Arkivering, scanning, EPJ og skrivning for specialister
 • Billetter til patienter og ansvarlig for transit og patientbefordring.

 

Funktionerne støttes af andet administrativt personale, som man arbejder tæt sammen med. Du vil blive en del af et team, der med fleksible, pragmatiske og glade ideer vil have hverdagen til at fungere. Vi hjælper alle hinanden og er et trygt fællesskab.

Vi forventer, at du er fagligt dygtig og…

 • Det er en fordel at være dobbeltsproget, men ikke et krav
 • Derimod skal du vide, hvad det kræver at benytte IT og være serviceminded
 • Du skal have konkret erfaring med elektronisk patientjournal (EPJ), hvor vi bruger COSMIC
 • Dit ønske om at bidrage konstruktivt og med overblik skal være veludviklet og gerne med evner til at lære fra dig

 

Region Avannaa og Ilulissat

Regionen er indbyggermæssigt den næststørste i Grønland og den største arealmæssigt – på størrelse med Spanien. Her oplever man det autentiske Nordgrønland med hundeslæde, fiskeri og fangst midt i en moderne verden. Her er rig mulighed for en mængde fritidsaktiviteter og unikke naturoplevelser. Vi har to skoler i byen, en række forretninger og supermarkeder og alt fra biograf til Julemandens postkasse.

Tiltrædelse: d. 1. oktober 2019 eller efter aftale

Statsborgerskab

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at ansættelsen er betinget af gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse.

 

Løn og ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Bolig

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere, og der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig.

 

Ansøgning

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201908290

 

Ansøgningsfrist: 16. september 2019

 

Kontakt

Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionslæge Peter Vedsted på tlf. (+299) 56 21 55 eller på e-mail: VEDS@PEQQIK.GL

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Erik Egede på tlf. +299 34 46 81 eller på e-mail: EREG@PEQQIK.GL
 

Vi modtager kun ansøgninger i PDF-format.