Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Koordinerende afdelingssygeplejerske til Qaqortoq

Vores koordinerende afdelingssygeplejerske holder orlov indtil den 1. april 2019 – har du mod på at søge hendes stilling, så se her

 

Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt eller efter aftale

 

Den koordinerende afdelingssygeplejerske varetager den daglige ledelse på sengeafdelingen samt ambulatoriet og er med ansvarlig for implementeringen af de overordnede strategier og målsætninger fra regionsledelsen samt det politiske niveau.

 

Stillingen indebærer et tæt samarbejde med regionsledelsen samt afdelingssygeplejerskerne på de to tilknyttede sundhedscentre.  Mødevirksomhed foregår via Skype.

Du vil fysisk være placeret på samme gang som regionsledelsen.

Organisatorisk placering vil være i linieorganisation under den ledende regionssygeplejerske.

 

Vi ønsker en afdelingssygeplejerske, med en relevant lederuddannelse.

At du er positiv på tværfagligt samarbejde, kan lede/sparre/inspirere og ikke mindst samle de to afdelinger på regionssygehuset, som personalemæssigt også arbejder på tværs.

 

Arbejdet omfatter også en undervisende / pædagogiske funktion idet regionssygehus har sygeplejestuderende, sundhedsassistent elever, sundhedshjælper elever og portørredder elever, hele året rundt.

Der er ansat en uddannelses og udviklingsansvarlig sygeplejerske, som dog også har vagter som de andre personaler.

 

Regionsygehuset er modtagerafdeling for byens borgere og har plads til 18 patienter og da vi er byens eneste sygehus, betyder det at vi har en meget blandet patientklientel.

Regionssygehuset fungerer som læge-skadestuepraksis med laboratorie, røntgen og operationsfunktioner i samme afsnit.

 

På regionssygehuset findes også andre funktioner i form af sundhedsplejen, hjemmesygeplejen, fysioterapeuter, ergoterapeut, forebyggelsesassistent samt servicefunktionerne

 

Der bor i Qaqortoq by cirka 3700 indbyggere inklusiv de 7 tilhørende bygder.

Du kan læse mere om kommunen og byen ved at gå ind på www.kujalleq.gl   

 

Stillingsbeskrivelse kan rekvireres ved den ledende regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på mail ikc@peqqik.gl eller telefonisk opkald på 00299 64 76 31 efter kl 13 dansk tid.

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

STATSBORGERSKAB
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

ANSØGNING
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201806292)

 

Ansøgningsfrist: 16. juli 2018

 

KONTAKT
Information om stillingen kan indhentes ved Inge Kolby Pedersen på mail ikc@peqqik.gl eller telefonisk opkald på 00299 64 76 31 efter kl 13 dansk tid.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Daniel Rausner på tlf. +299 34 43 81 eller på e-mail: danr@peqqik.gl 

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.