Gå til hovedindhold
124

Dette jobopslag er udløbet

Koordinerende afdelingssygeplejerske til etårs vikariat i Qaqortoq, Sydgrønland

Vores koordinerende afdelingssygeplejerske holder et års orlov, og vi søger derfor en koordinerende afdelingssygeplejerske i etårs vikariat til Qaqortoq Regionssygehus.  Tiltrædelse d. 1. juni 2018 eller efter aftale.

 

Den koordinerende afdelingssygeplejerske varetager den daglige ledelse og drift på sengeafdelingen samt ambulatoriet. Stillingen indebærer et tæt samarbejde med regionsledelsen samt afdelingssygeplejerskerne på de to tilknyttede sundhedscentre i regionen.  Mødevirksomhed til disse steder foregår via Skype.

Der er ansat en uddannelses- og udviklingsansvarlig sygeplejerske, som dog også har vagter som det øvrige personale.

 

Organisatorisk placering vil være i linjeorganisation under den ledende regionssygeplejerske, med hvem du sidder fysisk på samme gang som.

 

Vi ønsker:

 • En afdelingssygeplejerske, med relevant lederuddannelse.
 • At du er positivt indstillet på tværfagligt samarbejde og vægter det højt.
 • At du kan lede/sparre/inspirere og ikke mindst samle de to afdelinger på regionssygehuset, som personalemæssigt også arbejder på tværs.
 • At du er ansvarlig for implementering og udførelse af overordnede strategier og målsætninger i regionen.
 • At du påtager dig undervisende/pædagogiske funktion til studerende og elever.

 

Vi tilbyder:

 • En sjældent udbudt stilling.
 • Grundig oplæring til regionssygehuset og regionen generelt.
 • En engageret medarbejderstab, hvor faglighed og kollegialt sammenhold er i højsæde.
 • Tæt ledelsessparring med regionsledelsen.
 • En faglig og ledelsesmæssig udfordring, hvor du i høj grad selv kan sætte dit præg på udførelsen af kerneopgaven.
 • En personalestab der ser frem til, at du kommer og løfter opgaven sammen med dem.
 • En vagtfristilling, idet dine ledelseskompetencer primært skal foregå i dagtimerne.

 

Regionsygehuset i Qaqortoq er eneste modtagerafdeling for byens borgere og har plads til 18 indlagte patienter. Patientklientellet er blandet og varieret. Regionssygehuset fungerer som læge- og skadestuepraksis med laboratorie, røntgen og operationsfunktioner i samme afsnit. Her findes også andre funktioner i form af sundhedsplejen, hjemmesygeplejen, fysioterapeuter, ergoterapeut, forebyggelsesassistent samt servicefunktionerne. Samlet set er der knapt 110 ansatte inklusiv de 7 tilhørende bygder.

 

Der bor i Qaqortoq by cirka 3700 indbyggere inklusiv de 7 tilhørende bygder.

Du kan læse mere om kommunen og byen ved at gå ind på www.kujalleq.gl .

 

Stillingsbeskrivelse kan rekvireres ved den ledende regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på mail ikc@peqqik.gl eller tlf. (+299) 64 22 11 efter kl. 13 dansk tid.

 

For at arbejde i Grønland skal du have en grønlandsk autorisation.

Ansøgningsskema og vejledning hentes på Landslægeembedets hjemmeside

 

STATSBORGERSKAB
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Ved vikariater ydes der for den ansatte fri til - og fratrædelsesrejse.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

LØN OG ANSÆTTELSE
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

ANSØGNING
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem (http://www.gjob.gl/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201802108).

 

Ansøgningsfrist: 30. marts 2018

Ansættelsessamtaler afholdes løbende

 

KONTAKT
Information om stillingen kan indhentes ved ledende regionssygeplejerske Inge Kolby Pedersen på tlf. (+299) 64 22 11 eller på e-mail: IKC@PEQQIK.GL.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Daniel Rausner på tlf. +299 34 43 81 eller på e-mail: DANR@PEQQIK.GL.
 

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.